Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmeny pri dobrovoľnej registrácií DPH – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Aktuálne » Zmeny pri dobrovoľnej registrácií DPH

Zmeny pri dobrovoľnej registrácií DPH

Zmeny pri dobrovoľnej registrácií DPH

BRATISLAVA – 05.02.2016: Zámerom zmeny zákona o DPH je zlepšenie podmienok pri registrácii pre daň z pridanej hodnoty (DPH) a uľahčenie plnenia daňových povinností osobám, ktoré sú platiteľmi DPH. Kvalitu podnikateľského prostredia v oblasti DPH by mali zlepšiť opatrenia, ktorých cieľom je odstránenie administratívnych prekážok podnikania.

V oblasti registrácie pre DPH k nim patria:

  • vypustenie dôvodu na zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH, ktorým je skutočnosť, že žiadateľ o registráciu pre daň nezložil zábezpeku na daň v stanovenej lehote a výške,
  • zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri registrácii za platiteľa DPH v prípade, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH neuskutočňuje dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie.

Podľa právnej úpravy platnej do 31.12.2015, ak podnikatelia, požiadali o tzv. dobrovoľnú registráciu pre DPH a spĺňali niektorú z podmienok na uloženie zábezpeky na daň, daňový úrad im uložil povinnosť zložiť zábezpeku na daň. Ak zábezpeka na daň nebola v zákonnej lehote do 20 dní od doručenia rozhodnutia zložená alebo bola zložená v nižšej čiastke, daňový úrad žiadosť o registráciu pre DPH zamietol.

Podľa zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2016 nezaplatenie zábezpeky na daň v zákonom stanovenej lehote alebo v nižšej čiastke v prípade dobrovoľnej registrácie pre daň nie je dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu pre DPH. Novela zjednocuje prístup k registrácii pre DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré dosiahli obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pre povinnú registráciu pre daň a pre zdaniteľné osoby, ktoré požiadali o registráciu pre daň dobrovoľne. Uvedenou zmenou sa zmierňujú negatívne dôsledky týkajúce sa registrácie zdaniteľných osôb, ktoré požiadali o dobrovoľnú registráciu pre DPH. Nezloženú zábezpeku na daň bude správca dane vymáhať.

Zároveň s účinnosťou od januára sa vypúšťa povinnosť zložiť zábezpeku na daň z dôvodu, že žiadateľ o registráciu pre daň sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie. Podnikatelia, ktorí budú žiadať o dobrovoľnú registráciu pre daň a ktorí v čase podania žiadosti o registráciu pre daň nebudú uskutočňovať dodanie tovarov alebo služieb, ale budú vykonávať len prípravnú činnosť na podnikanie, nebudú povinní z tohto dôvodu zaplatiť zábezpeku na daň, ak žiadosť o registráciu pre DPH bola podaná po 1.1.2016.

Nové podmienky ohľadom žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň sa aplikujú až na žiadosti, ktoré boli podané po 1.1.2016. Pri žiadostiach podaných do 31.12.2015 sa postupuje podľa zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2015.

Zdroj TS  https://www.financnasprava.sk/

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť