Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmena zdaňovania a odvodového zaťaženia dividend – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmena zdaňovania a odvodového zaťaženia dividend

Zmena zdaňovania a odvodového zaťaženia dividend

 

 

 

Na vysvetlenie tejto problematiky sa musíme vrátiť troška do minulosti a to k zákonu 421/2012 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení nasledovných okruhoch týkajúcich sa dividend

 

 1. Zaviedol sa pojem platiteľ dividend
 2. Zvýšila sa sadzba poistného z dividend z 10% na 14%
 3. Zvýšil sa vymeriavací základ pre odvod poistného z dividend z 60 násobku na 120 – násobok priemernej mzdy, čo malo za následok razantné zvýšenie odvodov, pretože do sumy 60 násobku priemernej mzdy sa započítali i iné príjmy / napríklad mzda /
 4. Odvodom podliehala plná suma dividend a nie iba suma , ktorá prevýšila minimálny vymeriavací základ

 

Po necelom roku od prijatia tohto zákona začal štát mierne cúvať z takto vytvoreného právneho stavu , čo bolo spôsobené tým, že táto novela v spojení s novelou zákona o dani z príjmov 135/2013 Z.z., ktorá okrem iného upravila rozsah príjmov , ktoré podliehajú dani vyberanej zrážkou začala odvodom podliehať značná časť príjmov z kapitálového majetku
( najmä príjmy z hypotekárnych záložných listov čo sú dlhopisy v zmysle zákona o dlhopisoch 530/1990 Z.z.), ktoré boli dovtedy vyňaté z odvodov, pretože odvodom nepodliehajú príjmy, ktoré sa zdaňujú zrážkou § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. .

Keďže táto novela zjavne nezasiahla iba drobných živnostníkov a mamičky na materskej našla sa pomerne rýchlo politická vôľa na nápravu tohto stavu.

Zmena spočívala v troch veciach

 1. Zníženie vymeriavacieho základu pre odvod zdravotného poistenia z dividend
 2. Nastolenie právneho vzťahu kedy sa príjmy z dlhopisov opätovne zrážajú zrážkovou daňou
 3. Vyňatie výnosov z hypotekárnych záložných listov z príjmov zo zárobkovej činnosti a to retroaktívnou právnou úpravou.

Zníženie vymeriavacieho základu pre odvod zdravotného poistenia z dividend

Zákon č. 463/2013 Z.z. , ktorým sa novelizoval zákon o dani z príjmov novelizoval viacero ďaľších zákonov vrátane zákona o zdravotnom poistení. Táto stručná novela sa týkala najmä dividend, konkrétne došlo k vypusteniu osobitného vymeriavacieho základu pre príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm, e) ( dividendy ) a to konkrétne § 13 ods. 9 písm. c) , čím sa stali de facto i de jure dve veci

 1. Znížil sa maximálny vymeriavací základ na 60 – násobok priemernej mzdy
 2. Do tohto vymeriavacieho základu sa zahrňujú všetky príjmy ( napríklad zo závislej činnosti )

Ďalšie zmeny sa týkali zmeny splatnosti preddavku na poistné platiteľa dividend, kde už nie je lehota do 8 dní od vyplatenia, ale do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

V tejto súvislosti sa upravil rozsah oznamovacích povinností platiteľa poistného, ale to s touto problematikou priamo nesúvisí a jej zmyslom bolo odbremeniť platiteľa od hlásenia skutočností, ktoré i tak poisťovňa dostane od iných inštitúcií – napríklad poberanie rodičovského príspevku

V prechodných ustanoveniach sa vylúčili príjmy/výnosy z hypotekárnych záložných listov z vymeriavacieho základu príjmov zo zárobkovej činnosti podľa § 10 ods. 1 písm. c) ( príjmy z kapitálového majetku ) na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013.

Nastolenie právneho vzťahu kedy sa príjmy z dlhopisov opätovne zrážajú zrážkovou daňou

Novelou zákona o dani z príjmov 463/2013 Z.z. bolo jednak vrátené späť zdaňovanie dlhopisov ( s výnimkou štátnych dlhopisov ) do režimu zrážkovej dane a to okrem iného úpravou znenia § 7 ods. 1 písm. h) a prechodným ustanovením § 52za ods. 5 , kde sa platiteľovi a príjemcovi výnosu umožní uzatvoriť dohodou o tom, že tento príjem bude zrážaný zrážkovou daňou, pričom takúto dohodu je nutné uzatvoriť do 28.2.2013 v opačnom prípade bude tento výnos tvoriť základ dane.

Vzhľadom na to, že príjmy u ktorých sa daň vyberá zrážkou sa nepovažujú za príjmy zo zárobkovej činnosti § 10 b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. je týmto elegantne riešené nielen zníženie administratívnej náročnosti, ale i vyňatie týchto výnosov z odvodovej povinnosti na zdravotné poistenie.

a následne novelou zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení boli vyňaté príjmy z dlhopisov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2013 ( inými slovami neboli zdaňované zrážkou ) z príjmov zo zárobkovej činnosti § 10b ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. na účely ročného zúčtovania § 38e zákona č. 580/2004 Z.z.

 

 1. Vyňatie výnosov z hypotekárnych záložných listov z príjmov zo zárobkovej činnosti a to retroaktívnou právnou úpravou.

V prechodných ustanoveniach zákona č. 580/2004 Z.z. , konkrétne § 38e sa vylúčili príjmy/výnosy z hypotekárnych záložných listov z vymeriavacieho základu príjmov zo zárobkovej činnosti podľa § 10 ods. 1 písm. c) ( príjmy z kapitálového majetku ) na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013.

Okrem toho sa na účely ročného zúčtovania použijú § 13 ods. 9 v znení od 1.1.2014 – inými slovami nebude sa aplikovať osobitný vymeriavací základ pre odvod z dividend § 13 ods. 9 písm. c), ktorý platil celý rok 2013. Napriek tomu, že ide jednoznačne o retroaktivitu je pravdepodobné, že sa nik sťažovať nebude, aj keď s legislatívno-technického hľadiska to má ďaleko ku korektnému postupu. Jediný, kto bude poškodený budú zdravotné poisťovne, ktoré v obchodno-finančnom pláne už počítali s týmito príjmami.

JUDr. Samuel Diatka

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

2 komentáre

 1. Dobry den,
  v suvislosti s novelou § 10 b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z.
  mam tomu rozumiet, tak, ze ak som mal vynos z dlhopisu ceskeho emitenta v 1.aj v druhom polroku 2013, ktory nebol zdaneny, nebudem platit zdravotny odvod ?

  • Vážený pane príjmy z hypotekárnych záložných listov sú vyňatý príjem v zmysle §38e ods.2 zákona 580/2004 Z.z. ale len pre rok 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť