Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Založenie a vznik s.r.o. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Aktuálne » Založenie a vznik s.r.o.

Založenie a vznik s.r.o.

Najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti za účelom podnikania je nepochybne spoločnosť s ručením obmedzeným. Začiatok existencie s.r.o. je spojený s určitými zákonom stanovenými krokmi, pričom môžeme rozdeliť tento proces na dve fázy, a to založenie s.r.o. a vznik s.r.o..

    Založenie a vznik s.r.o. prebieha v nasledovných krokoch:

1. Voľba obchodného mena a sídla spoločnosti – Obchodné meno slúži na identifikáciu a odlíšenie od iných podnikateľov, nesmie byť zameniteľné s menom iného podnikateľa a nesmie byť klamlivé, pokiaľ ide o osobu podnikateľa alebo predmet jeho činnosti. Obchodné meno musí obsahovať označenie právnej formy – s.r.o.. Pokiaľ ide o sídlo, PO musí preukázať vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla/miesta podnikania.

2. Príprava korporačných a iných dokumentov – Základným korporačným dokumentom pre s.r.o. je spoločenská zmluva, v prípade jednoosobovej spoločnosti je to zakladateľská listina. Podstatné náležitosti: obchodné meno a sídlo, určenie spoločníkov, predmet podnikania, výška základného imania a vkladu každého spoločníka + miera splatenie, identifikačné údaje prvých konateľov a spôsob ich konania ( aj členov dozornej rady, ak sa zriaďuje), určenie správcu vkladov, výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti, predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti. Ďalšie dokumenty potrebné k zápisu do Obchodného registra: vyhlásenie správcu vkladov, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla, podpisové vzory konateľov, v prípade jednoosobovej s.r.o. vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie jediným zakladateľom/ spoločníkom vo viac ako 2 spoločnostiach a vyhlásenie, že jediným jej spoločníkom nie je PO, resp. že má viac spoločníkov.

3. Splatenie vkladov – Vklad každého spoločníka musí byť minimálne 750 €, pričom minimálna hodnota základného imania pre s.r.o. je zákonom stanovená na 5 000 €. Vklad spoločníka môže byť peňažný i nepeňažný – jeho hodnota však musí byť určená znaleckým posudkom a splatený pred zápisom spoločnosti. Každý peňažný vklad musí byť pred zápisom splatený vo výške min. 30 %, pričom musí byť spolu splatených 50% celkovej hodnoty základného imania. V prípade jednoosobovej s.r.o. je ustanovená povinnosť splatenia celého vkladu pred zápisom do obchodného registra.

4. Ohlásenie živností a získanie živnostenského oprávnenia – Získanie živnostenského oprávnenia je podmienené ohlásením živnosti na okresnom úrade, odbor živnostenského oprávnenia (ako Jednotného kontaktného miesta) podľa sídla PO, ktorá prikladá k ohláseniu živnosti: spoločenskú zmluvu, doklady o odbornej spôsobilosti zodpovedných zástupcov a súhlas zodpovedného zástupcu (v prípade ohlásenia remeselnej/viazanej živnosti), výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom SR, oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti zapísanej ako sídlo, splnomocnenie na zastupovanie PO pred živnostenským úradom. Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do 3 pracovných dní a pridelí IČO.

5. Súhlas správcu dane – v zmysle § 105b ObZ právnickú osobu nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Správca dane vydá toto potvrdenie do 5 pracovných dní.

6. Zápis do obchodného registra – Návrh na zápis do OR je možné podať aj prostredníctvom JKM pri ohlásení živnosti. ObZ ustanovuje povinnosť podať návrh na zápis PO do OR do 90 dní od jej založenia. Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do OR.

7. Založenie bankového účtu – Podnikateľ je povinný oznámiť správcovi dane číslo podnikateľského bankového účtu.

8. Registrácia na daňovom úrade – Do 30 dní od získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení vzniká povinnosť registrovať sa u správcu dane, ktorý pridelí DIČ. Podnikateľ taktiež môže požiadať správcu dane o dobrovoľnú registráciu ako platcu DPH a správca mu pridelí IČ DPH.

    Na záver netreba opomenúť, že zápis do OR podlieha poplatkovej povinnosti a návrh na zápis do obchodného registra je potrebné podať na špeciálnom formulári uverejnenom na webovom sídle MSSR.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť