Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Základné imanie obchodných spoločností a jeho význam – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Základné imanie obchodných spoločností a jeho význam

Základné imanie obchodných spoločností a jeho význam

Základné imanie obchodných spoločností a jeho význam

Základné imanie definuje § 58 ObZ ako peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov. Obligatórne sa základné imanie vytvára v kapitálových spoločnostiach. Určitým spôsobom možno o tvorbe základného imania hovoriť aj pri komanditnej spoločnosti, ktorá je osobnostnou spoločnosťou. Hodnota základného imania sa zapisuje do obchodného registra spolu s výškou vkladov jednotlivých spoločníkov vrátane informácie, v akej výške sú vklady splatené.

Spoločnosť s ručením obmedzeným povinne vytvára základné imanie v minimálnej výške 5 000 €.

Základným pravidlom je, že výška vkladu každého spoločníka musí byť minimálne 750 €, teda ak má spoločnosť 50 zakladateľov, výška základného imania bude 50 x 750 € = 37 500 €. Pred zápisom s.r.o. do obchodného registra v prípade jednoosobovej spoločnosti musí byť základné imanie splatené v celom rozsahu, v ostatných prípadoch vo výške 50 %, pričom nepeňažný vklad v celom rozsahu a každý peňažný vklad minimálne vo výške 30 %. Pomer vkladu spoločníka k základnému imaniu vyjadruje mieru jeho účasti na spoločnosti, na základe ktorého sa realizujú: 1. právo spoločníka podieľať sa na zisku, prípadne strate spoločnosti počas jej existencie, 2. právo na vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti a 3. právo na podiel na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.

Minimálna hodnota základného imania pre akciovú spoločnosť je 25 000 €. Rozlišujeme dva spôsoby založenia akciovej spoločnosti. A.s. je založená jednorázovo, ak sa zakladatelia v zakladateľskej zmluve dohodli, že splatia celé základné imanie. A.s. sa bude zakladať postupne, ak sa zakladatelia dohodli, že splatia iba časť základného imania a zvyšná časť bude zaplatená na základe výzvy na upisovanie akcií. Do 60 dní od upísania celého základného imania sa koná ustanovujúce valné zhromaždenie. Právo na dividendu = podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcie k menovitým hodnote akcií všetkých akcionárov.

Komanditnú spoločnosť obchodné právo zaraďuje medzi osobnostné spoločnosti. Komplementári ručia za záväzky celým svojím majetkom, komanditisti sú povinní vložiť do spoločnosti vklad minimálne vo výške 250 € v lehote ustanovenej spoločenskou zmluvou.

Základné imanie predovšetkým predstavuje prostriedky, ktoré spoločnosť môže použiť na svoje počiatočné výdavky. Predstavuje vlastný zdroj financovania činnosti spoločnosti, je počiatočným kapitálom na realizáciu podnikateľského zámeru.

Pokiaľ ide o význam tvorby základného imania, úmyslom zákonodarcu bolo vytvoriť určitú garanciu v prospech veriteľov spoločnosti, nakoľko v kapitálových spoločnostiach neručia spoločníci svojím majetkom, teda za prípadný neúspech zodpovedá spoločnosť a nie spoločníci, ako je tomu v osobnostných spoločnostiach. Treba však podotknúť, že hodnota základného imania zapísaná v obchodnom registri nie je vyjadrením skutočnej hodnoty majetku spoločnosti. Reálny obraz o hospodárskej situácii ktorejkoľvek spoločnosti si potenciálny obchodný partner môže vytvoriť na základe účtovnej závierky uloženej nielen v zbierke listín danej spoločnosti, ale prístupnej aj na www.registeruz.sk . Porovnaním hodnoty základného imania a vlastného imania zistíme, či spoločnosť dosahuje zisk alebo je stratová.

Účasť na podnikaní kapitálovej spoločnosti predstavuje pre potenciálneho podnikateľa bezpečnejšie podnikanie, ako účasť na podnikaní osobnostnej spoločnosti alebo podnikanie formou SZČO, kde podnikateľ ručí celým svojím majetkom. V kapitálovej spoločnosti za záväzky ručí samotná spoločnosť, o ručení spoločníka môžeme hovoriť iba v prípade, ak ešte nesplatil celý svoj vklad – v takom prípade ručí do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť