Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Významná zmena pri daňovej kontrole od 1.1.2016 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Významná zmena pri daňovej kontrole od 1.1.2016

Významná zmena pri daňovej kontrole od 1.1.2016

S účinnosťou od 1.1.2016 sa novelizoval zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok. Ide o zákon 269/2015 Z.z.

Zmeny v správe daní priniesli značné aj keď tiché zmeny v prospech daňových subjektov. Toto je prvá zo série článkov na túto tému.

Daňová kontrola je upravená v § 44 až 47a Daňového poriadku a je definovaná ako tak, že daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu.

Ide o najvýraznejší stret daňových orgánov a daňového subjektu. V prípade ak je výsledkom daňovej kontroly rozdiel v sume, ktorú mal kontrolovaný daňový subjekt podľa osobitných predpisov 1)zaplatiť alebo vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov je výsledkom dorubenie dane a následná sankcia.

Vzhľadom na to, že výška dorubenej dane sa porovnáva s daňou vykázanou v daňovom priznaní daňový poriadok obsahuje obmedzenia v podávaní dodatočného daňového priznania.

Tieto obmedzenia platia od momentu kedy sa daňová kontrola za konkrétne zdaňovacie obdobie začala, respektíve daňový subjekt sa relevantne dozvedel o tom, že sa začala.

Obmedzenia podania dodatočného daňového priznania teda nastávajú § 16 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z.

  • odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly
  • doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
  • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo
  • odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní

Okrem toho Daňový poriadok obsahuje ešte obmedzenie k podaniu dodatočného daňového priznania a to tak, že znížiť daň, zvýšiť daňovú stratu alebo nadmerný odpočet alebo zvýšiť nárok na vrátenie dane na základe dodatočného daňového priznania možno len v prípade uplatnenia skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly.

Zmena od 1.1.2016

Zmena vyplývajúca z novely daňového poriadku spočíva v tom, že daňový subjekt bude môcť podať dodatočné daňové priznanie do 15 dní odo dňa

  • odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly
  • doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
  • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo
  • odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní

 

Týmto postupom sa tak daňovník síce nevyhne sankcii , ktorá vyplýva z oneskorene zaplatenej daňovej povinnosti , ale táto pokuta je výrazne nižšia ako by mohla byť pri dani dorubenej na základe daňovej kontroly v zmysle § 155 ods. 1 písm. f) zákona č. 563/2009 Z.z., kedy sa jedna o trojnásobok základnej sadzby ECB , čo je minimálne 10% ( § 155 ods. 5 Daňového poriadku ) , pričom takto ide o dvojnásobok základnej sadzby ECB , pričom neplatí fikcia uvedená v § 155 ods. 5 Daňového poriadku kedy je sadzba minimálne 10% p.a. , ale pokuta sa vypočíta z reálnej sadzby ECB .

 

Príklad 1

 

Daňovému subjektu bola na základe daňovej kontroly dorubená daň za rok 2012 splatná 31.3.2013 v sume 10.000 Eur. Právoplatnosť rozhodnutia nastala 31.3.2015. Na základe toho bola vyrubená sankcia vo výške trojnásobku sadzby ECB ( aktuálne 0,05% ) minimálne však 10% p.a. . Výška sankcie teda bude 2000 Eur. ( 10000*,010)*2 .

Príklad 2

Daňovému subjektu bolo doručené oznámenie o začatí daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie 2013 16.3.2016. Do 15 dní podal dodatočné daňové priznanie , kde si zvýšil svoju daňovú povinnosť na dani z príjmov právnickej osoby o 10.000 Eur. Výsledná sankcia bude vypočítaná sadzbou 2X 0,05% ročne
( aktuálna sadzba ECB platná od 10.9.2014 ) Výsledná pokuta bude vypočítaná zo splatnosti dane
( 31.3.2014 teda k 31.3.2016 2 roky ) sadzby 1% ( 2x 0,05% ) . Teda sankcia bude 1% z dane dodatočne zvýšenej v daňovom priznaní – teda 200 Eur.

Rozdiel oproti právnej úprave do 31.12.2015 je celkom 1800 Eur v prospech daňového subjektu.

 

Je to teda výrazné zvýhodnenie daňových subjektov. Ide v podstate o daňovú amnestiu pre daňové subjekty. Otázka je koľko daňových x subjektov takúto možnosť využije.

 

JUDr. Samuel Diatka

Aktualizácia

 

V pôvodnom texte bolo uvedené, že zmena platí od 1.1.2015. Šlo o chybu pri zadávaní článku do systému a správne má byť dátum zmena od 1.1.2016.

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť