Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Ústavný súd rozhodol o kauze Čentéš – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Aktuálne » Ústavný súd rozhodol o kauze Čentéš

Ústavný súd rozhodol o kauze Čentéš

 

Rozhodol som sa , že o tom napíšem na svojom webe. Ten totiž je primárne zameraný na dane a účtovníctvo. Zdalo by sa možno, že táto problematika je iná. Nie je to celkom tak. Ja osobne som vnímal kauzu pána docenta Čentéša tak, že človek, ktorý konal v dôvere v platné procedúry bol viacerými štátnymi orgánmi permanentne ignorovaný a ponižovaný.

Bez ohľadu na to, ako odôvodní Ústavný súd svoj záver nie je pochýb o tom, že tento človek bol úspešný napriek obrovskému tlaku, ktorý vyvíjali najmocnejší v tomto štáte. Teraz sa tvária, že sa nič nestalo a schovávajú za procesné pravidlá. Aké typické pre tento štát a aké dôverne známe. Pre tých, ktorí vyhlasovali, že myslia národne a cítia sociálne je to zároveň dôležitá príležitosť na to, aby dokázali prijať zodpovednosť za svojvoľné chovanie.

Vôbec nie je podstatná osoba , aj keď samozrejme pre konkrétneho človeka v danej situácii je to veľmi podstatné. Podstatná je veľmi jednoduchá vec. V právnom štáte platia pravidlá pre všetkých, aj keď zvyšky socializmu z divokým kapitalizmom tu skôr nastolili feudalizmus, kde šľachtu nahradili funkcionárske a úradnícke elity, ktoré si myslia , že môžu všetko. Odteraz je jasné, že nemôžu. A je tiež jasné, že otázka legitimity politických elít, ktoré sa na tomto podieľali je vážne spochybnená. Pre tých , ktorí si doteraz mysleli opak pripájam výrok rozhodnutia Ústavného súdu SR.

Verejné zasadnutie I. senátu Ústavného súdu S lovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu Ladislava Orosza a sudkýň Ľudmily Gajdošíkovej a Marianny Mochnáčovej na verejnom zasadnutí senátu 4 decembra 201 4 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. I. ÚS 397/2014

 

o sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ktorou namietal porušenie jeho zá kladných práv podľa čl. 19 ods. 1 a čl.30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 10 ods. 1 a čl. 21 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, ako aj práva podľa čl. 25 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach rozhodnutím preziden ta Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 o nevymenovaní do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky nálezom

takto:

1.

Základné právo doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 21 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, ako aj právo vstúpiť do verejných služieb svojej krajiny za rovnakých podmienok podľa čl. 25 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach rozhodnutím prezidenta Slovenskej

republiky z 28.decembra 2012 o nevymenovaní doc.JUDr.Jozefa Čentéša, PhD., do funkcie generálneho

prokurátora Slovenskej republiky

p o r u š e n é b o l i

.

2.

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 o nevymenovaní doc.JUDr.Jozefa Čentéša, PhD., do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky z r u š u j e .

 

Doc. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD.,p r i z n á v a finančné zadosťučinenie v sume 60 000 € (šesťdesiattisíc eur), ktoré mu je Kancelária prezidenta Slovenskej republiky p o v i n n á vyplatiť do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.

4.

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky j e p o v i n n á uhradiť doc. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD.,trovy konania v sume 2 222,10 € (slovom dvetisícdvestodvadsaťdva eur a desať centov) na účet jeho právneho zástupcu advokáta JUDr.Petra Kubinu, Námestie SNP 15, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.

 

K tomuto rozhodnutiu sa pripája odlišné stanovisko sudkyne Marianny Mochnáčovej.

K odôvodneniu rozhodnutia sa pripája doplňujúce stanovisko sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a

sudcu Ladislava Orosza.

 

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť