Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Určenie vymeriavacieho základu zdravotných odvodov náhradným spôsobom – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Určenie vymeriavacieho základu zdravotných odvodov náhradným spôsobom

Určenie vymeriavacieho základu zdravotných odvodov náhradným spôsobom

 

Je tu jún a to znamená, že sa blíži dôležitý dátum – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Odkedy sa rozšíril vymeriavací základ zdravotného poistenia prakticky na všetky zdaniteľné príjmy , tak je tento termín skoro rovnako dôležitý ako dátum podania daňového priznania. Pre fyzické osoby to znamená, že okrem 19% dane z príjmov im štát v ročnom zúčtovaní vezme ďaľších 14% z ich zdaniteľných príjmov.

Vykonávanie ročného zúčtovania je od novely zákona o zdravotnom poistení č.133/2011 Z.z. plne v réžii zdravotnej poisťovne. Pre platiteľov poistného to začne byť problém až doručením vykonaného ročného zúčtovania v priebehu augusta až septembra. Na druhej strane pre zdravotnú poisťovňu to predstavuje dôležitú úlohu na ktorej sa pracuje celý rok a hlavné činnosti sa začínajú už v marci

Keďže ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vyžaduje nielen sumárne údaje , ale je potrebné, aby každý platiteľ poistného mal na každý deň v roku priradenú kategóriu poistenia a určeného platiteľa poistného a k nemu priradený vymeriavací základ je to práca nadovšetko náročná na administratívne zvládnutie procesov.

Uvedené komplikujú osoby, ktoré z rôznych dôvodov neplnia svoje oznamovacie povinnosti a je teda potrebné určiť im kategóriu poistenia a vymeriavací základ
náhradným spôsobom , aby bolo možné vykonať ročné zúčtovanie,  uzatvoriť rok a určiť výšku preddavkov na zdravotné poistenie na ďalší kalendárny rok.

Z uvedeného dôvodu bol zdravotne poisťovni umožnené určiť predpis poistného platiteľovi, ktorý nespolupracuje náhradným spôsobom. Uvedené sa aplikuje na predpis poistného od augusta 2011. Uvedená možnosť je zakotvená v § 20 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z.z.

Náhradný predpis poistného je možné určiť

  1. Zamestnávateľovi platiteľ poistného uvedený v § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z.
  2. Samostatne zárobkovo činnej osobe platiteľ poistného uvedený v § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z.
  3. Platiteľovi poistného uvedeného v § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. ( takzvane dobrovoľne nezamestnaná osoba )

Podmienka určenia predpisu náhradným spôsobom je daná vtedy ak nepredloží príslušnej zdravotnej poisťovni podklady potrebné na

  1. správny výpočet preddavku na poistné
  2. poistného,

To v praxi znamená, že neboli splnené oznamovacie povinnosti, ktoré bol platiteľ poistného povinný splniť v zmysle § 23 a § 24 zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že od 1.1.2013 je zdravotná poisťovňa prepojená elektronicky z Finančnou správou, Sociálnou poisťovňou i Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, takže pokiaľ existuje údaj v systéme na základe výmeny informácii medzi týmito inštitúciami nepristupuje sa k náhradnému určeniu predpisu.

Praktické dopady na platiteľa poistného

V prípade ak je platiteľovi poistného určený predpis náhradným spôsobom znamená to, že jeho mesačný predpis je dvojnásobok minimálneho predpisu za dané obdobe. Uvedené je spôsobené tým, že minimálny predpis poistného je vo výške 14% z jednej polovice priemernej mzdy § 13 ods. 10 zákona č. 580/2004 Z.z. . Minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca podľa § 11 ods. 2 rozumie 50% z priemernej mesačnej mzdy.

Druhý negatívny dopad to má v tom, že pokiaľ poistencovi by i svedčali skutočnosti, ktoré v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení dávajú možnosť znížiť si vymeriavací základ ( o počet dní pripadajúcich na obdobie za ktoré má platiteľa podľa § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení – teda platiteľ štát ) nebude mu to zohľadnené .

Náhradné určenie predpisu poistného zdravotného poistenia totiž je prelomom zásady materiálnej pravdy, ktoré je umocnené ešte tým, že na konanie sa nepoužije zákon o správnom konaní, ale len jeho základné zásady uvedené v§ 3 zákona č. 71/1967 S.b. o správnom konaní. S tým súvisí i významná zmena v doručovaní výkazu nedoplatkov platná od 1.5.2015 o ktorej som písal.

V prípade ak sú dodržané podmienky na určenie náhradného predpisu poistného nie je možné namietať, že skutkový stav je odlišný. Namietať by bolo možné len skutočnosť, že neboli splnené podmienky na určenie predpisu náhradným spôsobom.

Procesné aspekty

Proces náhradného predpisu poistného začína vydaním výzvy na doloženie doklado, ktorá sa doručuje do vlastných rúk.

Po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve sa doručuje upovedomenie o určené predpisu náhradným spôsobom, kde je určené obdobie a výška predpisu poistného. . Rovnako sa doručuje do vlastných rúk.

Po doručení upovedomenia o určení náhradného predpisu poistného je vstavovaný výkaz nedoplatkov, ktorý obsahuje sumu určenú v upovedomení. Po právoplatnosti výkazu nedoplatkov je tento postúpený na súdnu exekúciu.

JUDr. Samuel Diatka

 

 

 

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť