Home » Daňový tip » Účtovanie schodku na pokladničnej hotovosti

Účtovanie schodku na pokladničnej hotovosti

 

 

Spoločnosť  po vykonaní inventarizácie zistila, že nastalo manko – schodok pokladničnej hotovosti. Ako sa s týmto vysporiada účtovne a daňovo .

 

Účtovanie inventarizačných rozdielov

V zmysle § 11 postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva citujem

Na príslušné účty nákladov alebo výnosov sa účtujú inventarizačné rozdiely podľa § 30 ods. 7 zákona okrem

  1. a) chýbajúcich cenných papierov, kedy sa vykáže ich úbytok na analytickom účte Cenné papiere v umorovacom konaní a ak sa začne umorovacie konanie,

 

  1. b) schodku peňažných hotovostí a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.

 

To v praxi znamená, že účtovný zápis bude vyzerať nasledovne

 

Schodok pokladničnej hotovosti 1000 Eur 335 211
Prijatie sumy 1000 Eur 211 335

 

Z hľadiska daňového je potrebné spomenúť ustanovenie § 21 ods. 2 písm. e) ZDP

 

Daňovými výdavkami nie sú tiež

 

Manká a škody 1) presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g), stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda,

 

V tomto konkrétnom prípade však náhradu požadujeme. Vzhľadom na spôsob účtovania v podstate nevznikne ani náklad , ani výnos a teda ide o výsledkovo – neutrálnu operáciu.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Reklamácia – Zaúčtovanie dobropisu v podvojnom účtovníctve

Účtovanie reklamácií závisí od toho ako sa daná reklamácia vybaví . Postupy účtovania hovoria o …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť