Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Účtovanie platobnou kartou – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Daňový tip » Účtovanie platobnou kartou

Účtovanie platobnou kartou

Pri platobných kartách musíme riešiť viacero druhov problémov

  1. Ide o kartu úverovú ( kreditnú ) – úverovú
  2. Ide o kartu debetnú (teda používame iba vlastné prostriedky -nie úver )
  3. Musíme riešiť časový nesúlad pripísania prostriedkov na účet / odpísania z účtu

Opatrenie 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva rieši účtovanie takýchto položiek v ustanoveniach § 47 ods. 4 ä kreditná karta a § 49 ods. 5 evidovanie úhrady platobným prostriedkom. Účtovanie debetných kariet nie je výslovne upravené.

§ 47 ods. 4

Na účte 231-Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na čas jedného roka a kratšie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221-Bankové účty. Ak uhradí banka platobný doklad priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku, napríklad účtu 321-Dodávatelia. Pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou platobnou kartou, sa účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.

§ 49 ods. 5

(5) Na účte 315-Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, 30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Účtovanie kreditnou kartou ( úverovou ) . V podstate ide o poskytnutie úveru bankou .

Platba kartou ( napríklad služba ) 100 518 231
DPH 20 343 231
Vysporiadanie úveru 120 231 261
Uhrada úveru ( výpis z účtu ) 120 261 221

Prijatie platby kartou na predajnom mieste

Predaj tovaru 1000 604
DPH 200 343
Úhrada kartou 1200 315
Príjem peňazí 1200 221 315

Použitie karty zamestnancom s povolením zamestnávateľa

Nákup tovaru 1000 501 335
DPH 200 343
Odpísanie pohľadávky z účtu 1200 335 213

Nakoniec účtovanie cez prechodné položky

Nákup tovaru 1000 131 321
DPH 200 343
Úhrada FA kartou 1200 321 261
Výpis z účtu 1200 261 221

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Reklamácia – Zaúčtovanie dobropisu v podvojnom účtovníctve

Účtovanie reklamácií závisí od toho ako sa daná reklamácia vybaví . Postupy účtovania hovoria o …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť