Home » Články » ÚČTOVÁ OSNOVA » 04 » Účet 474 – Záväzky z nájmu

Účet 474 – Záväzky z nájmu

 

Začiatočný stav 701 474
Konečný stav 474 702
Obstaranie DHM z finančného prenájmu 042 474
Náklady súvisiace s obstaraním 042 321
DPH na odpočítanie 343 321
Zaradenie do majetku 02x 042
Finančný náklad bežného obdobia 562 474
Poistenie majetku ( podľa povahy majetku i účet 568 ) 548 474
Prvá zvýšená splátka 474
DPH odpočet 343
Splátka spolu 221
Pravidelné splátky 474
DPH – odpočet 343 221
Odpisy majetku 551 08x

 

Príklady

 

Technické zhodnoteniue majetku nájomcom a odpisované nájomcom

 

 

Faktúra za vykonané technické zhodnotenie 042 321
DPH na odpočet 343 321
Zaradenie technického zhodnotenia do užívania 02. 042
Odpisy 551 08x

 

Predčasné ukončenie predmetu prenájmu z dôvodu odkúpenia predmetu prenájmu

 

 

Faktúra vo výške nesplatenej istiny 042 321
DPH na odpočítanie 343 321
Fakturovaný ušlý zisk 042 321
Poplatok za prevod nájmu 042 321
DPH na odpočítanie 343 321
Zvýšenie pôvodnej ceny o náklady súvisiace s predčasnou kúpou 042 08x
Zaradenie do majetku 02x 042
Odpisy zo zvýšenej zostatkovej ceny 551 08x

 

 

Predčasné ukončenie predmetu prenájmu z dôvodu prevodu na nového nájomcu

 

 

Vyradenie z majetku v zostatkovej cene 551 08x
Vyradenie predmetu FB a jeho odovzdanie prenajímateľovi 08x 02.
Finančné vysporiadanie s prenajímateľom
Zrušenie záväzku z prenájmu 474 648
Náhrada nákladov 548 325
Náhrada finančných nákladov ak vzniknú 562 325
DPH na odpočet 343 325
Úhrada nákladov prenajímateľovi 325 221
Odstupné 315 648
DPH 315 343

 

 

Účtovane finančného prenájmu u nového  nájomcu

 

 

Obstaranie majetku + kúpna cena 042 474
Súvisiace náklady 042 321
DPH 343 321
Úhrada odstupného predošlému nájomcovi 042
DPH 343 325
Uvedenie predmetu finančného prenájmu v obstarávacie 02. 042
Odpisy 551 08.

 

Predčasné ukončenie finančného prenájmu z dôvodu škody , alebo odcudzenia majetku

 

 

Vyradenie zostatkovej ceny 549 08.
Vyradenie majetku 08. 02.
Ukončenie FP na základe vyúčtovania
Zostatok neuhradeného záväzku z prenájmu 474 325
Náhrada vzniknutých nákladov 548 325
Započítanie plnení v prospech nájomcu 325 648
Finančné vyrovnanie úhrada záväzku prenajímateľovi 325 221
Inkaso pohľadávky 221 325

 

 

Predčasné ukončenie finančného prenájmu z dôvodu neplnenenia záväzkov

 

 

Vyradenie zostatkovej ceny 551 08.
Vyradenie majetku 08. 02.
Ukončenie FP na základe vyúčtovania
Zostatok neuhradeného záväzku z prenájmu 474 325
Náhrada vzniknutých nákladov 548 325
Započítanie plnení v prospech nájomcu 325 648
Finančné vyrovnanie úhrada záväzku prenajímateľovi 325 221
Inkaso pohľadávky 221 325

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Účtovná osnova

  Začiatočný stav 701 474 Konečný stav 474 702 Obstaranie DHM z finančného prenájmu 042 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť