Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Účet 132 – Materiál na sklade – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » ÚČTOVÁ OSNOVA » 01 » Účet 132 – Materiál na sklade

Účet 132 – Materiál na sklade

 

Začiatočný stav 132 701
Konečný stav 702 132
Prevzatie tovaru na sklad 132 131
Prevzatie tovaru na ceste 132 139
Opravná položka k tovaru zúčtovanie pri vyradení 196 132
Tvorba opravnej položky k tovaru 505 196
Pôžička tovaru inej účtovnej jednotke 315 132
Vrátenie požičaného tovaru 132 315
Materiál požičaný od inej účtovnej jednotky 132 325
Tovar vrátený inej účtovnej jednotke 325 132
Nevyfakturovaná dodávka tovaru 132 326
Získanie tovaru
Tovar zistený inventarizáciou doteraz nezachytený v účtovníctve 132 648
Materiál získaný bezodplatne 132 648
Preprava tovaru vlastnými silami ( aktivácia ) 132 622
Vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou 132 621
Materiál získaný z neodpísaného dlhodobého hmotného majetku 132 082
Materiál získaný vkladom do základného imania 132 323
Materiál získaný preradením z osobného užívania 132 491
Spotreba tovaru 504 132
Spotreba tovaru v špecifických prípadoch
Reprezentácia 513 132
Predaj tovaru 542 132
Darovanie tovaru 543 132
Škoda na tovare 549 132
Vklad do obchodnej spoločnosti, alebo družstva 367 132

 

Kúpa tovaru

Nákup tovaru od externého dodávateľa 131 321
DPH 343 321
Externé náklady ( napríklad preprava ) 131 321
Preprava tovaru vlastnou činnosťou súčasť obstarávacej ceny 131 622
Prevzatie tovaru na sklad v obstarávacej cene 132 131

 

Kúpa tovaru zo zahraničia ( príklad na clo a kurzové rozdiely )

Nákup tovaru od externého dodávateľa 131 321
DPH 343 321
Externé náklady ( napríklad preprava ) 131 321
Clo 131 379
Ostatné poplatky ( recyklačný fond ) 131 379
Úhrada FA 321 221
Kurzový zisk 321 663
Kurzová strata 563 321
Preprava tovaru vlastnou činnosťou súčasť obstarávacej ceny 131 622
Prevzatie tovaru na sklad v obstarávacej cene 132 131

 

Kúpa tovaru bez použitia účtu 131

 

 

Nákup tovaru od externého dodávateľa 132 321
DPH 343 321
Externé náklady ( napríklad preprava ) 132 321
Clo 132 379
Ostatné poplatky ( recyklačný fond ) 132 379
Úhrada FA 321 221
Kurzový zisk 321 663
Kurzová strata 563 321
Preprava tovaru vlastnou činnosťou súčasť obstarávacej ceny 132 622

 

Nákup tovaru mateiál ešte nebol vyfakturovaný, ale je fyzicky dodaný

 

Nákup tovaru od externého dodávateľa ešte nebol vyfakturovaný, ale je dodaný 139 131
DFA ddoávateľ  po dodaní tovaru 139 321
DPH 343 321
Prevzatie tovaru na sklad – prevod na účet 132 132 139

 

Nevyfakturované dodávky tovaru

 

Nevyfakturované dodávky tovaru – cena je známa 132 326
Nevyfakturované dodávky tovaru – cena nie presne známa – použitie účtu krátkodobej rezervy 132 32

 

Zľavy na obstaraný materiál

 

Zľava na materiál FA ešte nebola zaplatená 321 132
Zníženie odpočtu DPH po zohľadnení zľavy 321 343
Zľava na materiál FA ešte bola zaplatená 315 132
Zníženie odpočtu DPH po zohľadnení zľavy 315 343
Zľava na spotrebovaný materiál 321 504

 

Zámena tovaru

 

Odovzdanie tovaru v OC 132.A
Prijatie tovaru 132.A
Výnos zo zámeny 642
Strata zo zámeny 542

 

 

Zámena tovaru

 

 

Predaj tovaru zo skladu 311 642
DPH 311 343
Vyskladnenie tovaru 542 132

 

 

Zásoby účtované spôsobom B

 

Nákup tovaru 504 321
DPH 343 321
Náklady súvisiace s obstaraním 504 321
Preprava tovaru vlastnou činnosťou 504 622
Clo pri dovoze tovaru 504 379
DPH na odpočet pri dovoze 343 379
Úhrad DFA za tovar 321 221
Spracovanie tovaru vlastnou činnosťou 504 622
Prevod tovaru do vlastnej predajne ( aktivácia ) 504 621

 

 

 

 

Predaj tovaru

 

 

Predaj tovaru zo skladu – úbytok v OC 542 504
Predajná cena 311 642
DPH – daňová povinnosť 311 343

 

 

Úbytok tovaru

 

Použitie tovaru reprezentácia 513 504
DPH – daňová povinnosť zo súkromnej spotreby 513 343
Škoda na materiále 549 504

 

Koniec roka pri účtovaní zásob spôsobom B

 

Prevod začiatočných stavov 504 132
Stav na základe inventarizácie 132 504
Nevyfakturované dodávky tovaru 132 326,323

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Účtovná osnova

  Začiatočný stav 132 701 Konečný stav 702 132 Prevzatie tovaru na sklad 132 131 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť