Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » ÚČTOVÁ OSNOVA » 00 » Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

ID Začiatočný stav 063 701
Konečný stav 702 063
Zúčtovanie opravnej položky k Realizovateľným cenným papierom  a podielov

 

096 063
Zaradenie   Realizovateľných cenných papierov a podielov do dlhodobého finančného majetku

 

063 043
Oceňovací rozdiel – kladný k Realizovateľným cenným papierom a podielom 063 414
Oceňovací rozdiel – pasívny  k Realizovateľným cenným papierom a podielom 414 063
Úbytok  k Realizovateľným cenným papierom a podielom 561 063
Stiahnutie z obehu Realizovateľných cenných papierom a podielom 568 063
Vznik kurzovej straty ak znejú Realizovateľné cenné papiere a podiely na cudziu menu 563 063
Kurzový zisk ak znejú Realizovateľné cenné papiere a podiely na cudziu menu 663 063
Vydanie  Realizovateľných cenných papierov a podielov  a ich rozdelenie bez odplatne medzi akcionárov 063 665

 

Obstaranie Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou kúpou

DF Obstaranie Realizovateľných  cenných  papierov a podielov 043 325
Náklady súvisiace s obstaraním CP 043 325
Zaradenie Realizovateľných cenných papierov a podielov  do majetku 063 043
Úhrada za CP 325 221

 

 

Upísanie akcií

 

DF Upísanie vkladov zakladateľmi  § 172 OBCHZ 043 367
Splatenie vkladov v peniazoch 367 221
Zaradenie Realizovateľnýh cenných papierov a podielov do majetku 063 043

 

Upísanie akcií nepeňažným vkladom

 

DF Upísanie vkladov zakladateľmi  § 172 OBCHZ 043 367
Splatenie vkladov vložením majetku ( hmotného, nehmotného )
Do výšky zostatkovej ceny 367 07x ,08x
DPH vyúčtovaná vkladateľovi 351 343
Prijatá úhrada DPH 221 351
Rozdiel medzi uznanou hodnotou nepeňažného vkladu  a zostatkovou cenou
Ak je  uznaná hodnota vkladu vyššia 367 668
Ak je uznaná hodnota vkladu nižšia 568 367
Vyradenie vloženého majetku v účtovnom ocenení 07x. 08X 01x,02x
Zaradenie Realizovateľných cenných papierov a podielov do majetku 063 043

 

 

 

 

Nadobudnutie CP darovaním ( bezodplatne )

 

DF Nadobudnutie akcií v účtovnom ocenení 043 668
Zaradenie do majetku 063 043

 

Vydanie akcií a ich bezodplatné rozdelenie medzi akcionárov

 

DF Vydanie akcií a ich bezodplatné rozdelenie medzi akciionárov 063 665
Zvýšenie menovitej hodnoty akcií bez ich výmeny 063 665
Výmena akcií 063
Rozdiel zo zvýšenia 063 665

 

Zníženie hodnoty akcií

 

DF Zníženie počtu akcií v obehu 568 063
Zníženie menovitej hodnoty akcií bez ich výmeny za nové 568 063
Zníženie menovitej hodnoty akcií výmenou za nové 063
Rozdiel zo zníženia 568
Prevzatie akcií v nižšej hodnote 063
Nárok na odplatu za zníženie hodnoty akcií 378 668

 

Vyradenie  predajom Realizovateľných cenných papierov  a podielov

DF Predaj Realizovateľných cenných papierov a podielov 561 063
Zúčtovanie aktívneho oceňovacieho rozdielu z precenenia cenných papierov 063 414
Zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu z precenenia cenných papierov 414 063
Vznik kurzového zisku 063 663
Vznik kurzovej straty 563 063
Výnos z predaja akcií 311 661

 

Vyradenie cenných papierov pri likvidácii spoločnosti

 

DF Úbytok  Realizovateľných cenných papierov a podielov 568 063
Zúčtovanie aktívneho oceňovacieho rozdielu z precenenia cenných papierov 063 414
Zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu z precenenia cenných papierov 414 063
Nárok spoločníka na likvidačný zostatok 378 665

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Účtovná osnova

ID Začiatočný stav 063 701 Konečný stav 702 063 Zúčtovanie opravnej položky k Realizovateľným cenným …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť