Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » ÚČTOVÁ OSNOVA » 00 » Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

ID Začiatočný stav 062 701
Konečný stav 702 062
Zúčtovanie opravnej položky k Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

 

096 062
Zaradenie   Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou do dlhodobého finančného majetku

 

062 043
Oceňovací rozdiel – kladný k Podielovým  cenným papierom a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou 062 414
Oceňovací rozdiel – pasívny  k Podielovým  cenným  papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou 414 062
Úbytok  k Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou 561 062
Stiahnutie z obehu Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou 568 062
Vznik kurzovej straty ak znejú Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou na cudziu menu 563 062
Kurzový zisk ak znejú Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou na cudziu menu 663 062
Vydanie  Podielových cenných papierov a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou a ich rozdelenie bez odplatne medzi akcionárov 062 665

 

Obstaranie Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou kúpou

DF Obstaranie Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou 043 325
Náklady súvisiace s obstaraním CP 043 325
Zaradenie Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou do majetku 062 043
Úhrada za CP 325 221

 

 

Upísanie akcií

 

DF Upísanie vkladov zakladateľmi  § 172 OBCHZ 043 367
Splatenie vkladov v peniazoch 367 221
Zaradenie Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou do majetku 062 043

 

Upísanie akcií nepeňažným vkladom

 

DF Upísanie vkladov zakladateľmi  § 172 OBCHZ 043 367
Splatenie vkladov vložením majetku ( hmotného, nehmotného )
Do výšky zostatkovej ceny 367 07x ,08x
DPH vyúčtovaná vkladateľovi 351 343
Prijatá úhrada DPH 221 351
Rozdiel medzi uznanou hodnotou nepeňažného vkladu  a zostatkovou cenou
Ak je  uznaná hodnota vkladu vyššia 367 668
Ak je uznaná hodnota vkladu nižšia 568 367
Vyradenie vloženého majetku v účtovnom ocenení 07x. 08X 01x,02x
Zaradenie Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou do majetku 062 043

 

 

 

 

Nadobudnutie CP darovaním ( bezodplatne )

 

DF Nadobudnutie akcií v účtovnom ocenení 043 668
Zaradenie do majetku 062 043

 

Vydanie akcií a ich bezodplatné rozdelenie medzi akciionárov

 

DF Vydanie akcií a ich bezodplatné rozdelenie medzi akciionárov 062 665
Zvýšenie menovitej hodnoty akcií bez ich výmeny 062 665
Výmena akcií 062
Rozdiel zo zvýšenia 062 665

 

Zníženie hodnoty akcií

 

DF Zníženie počtu akcií v obehu 568 062
Zníženie menovitej hodnoty akcií bez ich výmeny za nové 568 062
Zníženie menovitej hodnoty akcií výmenou za nové 062
Rozdiel zo zníženia 568
Prevzatie akcií v nižšej hodnote 062
Nárok na odplatu za zníženie hodnoty akcií 378 668

 

Vyradenie  predajom  podielových cenných papierov

DF Predaj Podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou 561 062
Zúčtovanie aktívneho oceňovacieho rozdielu z precenenia cenných papierov 062 414
Zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu z precenenia cenných papierov 414 062
Vznik kurzového zisku 062 663
Vznik kurzovej straty 563 062
Výnos z predaja akcií 311 661

 

Vyradenie cenných papierov pri likvidácii spoločnosti

 

DF Úbytok  Podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke 568 062
Zúčtovanie aktívneho oceňovacieho rozdielu z precenenia cenných papierov 062 414
Zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu z precenenia cenných papierov 414 062
Nárok spoločníka na likvidačný zostatok 378 665

 

 

 

Zmena reálnej hodnoty

 

DF Zvýšenie reálnej hodnoty cenného papiera 062 414
Zníženie reálnej hodnoty cenného papiera 414 062

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Účtovná osnova

ID Začiatočný stav 062 701 Konečný stav 702 062 Zúčtovanie opravnej položky k Podielových cenných …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť