Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Skutočne bezplatná zdravotná starostlivosť ? – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Skutočne bezplatná zdravotná starostlivosť ?

Skutočne bezplatná zdravotná starostlivosť ?

V denníku pravda vyšiel zaujímavý článok ako jedna nemenovaná najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa núti lekárov vyberať poistné od dlžníkov s názvom Lekári vymáhači dlhov. Takto si to predstavuje Dôvera?.

Nechcem komentovať praktiky konkrétnych poisťovní, ale rád by som čiateľov upozornil, že ide o postup, ktorý zdravotné poisťovne dlhodobou uplatňujú na základe zákona 580/2004 Z.z. Je potrebné poznamenať, že bezbrehá bezplatnosť zdravotníctva je už dávno minulosťou a jediné obdobie kedy sa to objavuje, je predvolebná kampaň. Rád by som odporučil , aby tí čo o zdravotníctve chcú písať si dali aspoň námahu naštudovať základy.

Od roku 2005 je v zákone § 9 na základe ktorého môže poisťovňa zdravotníckemu zariadeniu odmietnuť preplatiť výkon ak je pacient neplatič, teda má dlh za seba ako samoplatiteľa ( samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nezamestnané osoby ) a keďže po novom ročnému zúčtovaniu podliehajú prakticky všetky príjmy tak sa to vzťahuje i na nedoplatky z ročných zúčtovaní každej osoby.

Presná citácia zákona § 9 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. citujem

Poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné ( § 16) za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné (ďalej len “nedoplatok”), poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu 14) alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom 1) v sume vyššej ako 10 eur a ktorý je z tohto dôvodu uvedený v zozname podľa § 25 ods. 1 písm. e) druhého bodu, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti 15) (ďalej len “neodkladná starostlivosť”); to neplatí, ak poistenec je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ. Neodkladnú starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa. Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca.

To znamená, že ak ste nezaplatili

preddavok na poistné za tri mesiace v kalendárnom roku a jedno za aké či ide o obdobia za sebou idúce, alebo ide o obdobia takzvane na preskáčku

nedoplatok na poistnom vyšší ako 10 Eur

poistné , ktoré bol povinný uhradiť v prípade oneskorene podanej prihlášky za obdobie od vzniku poistenia do podania riadnej prihlášky

zdravotnícke zariadenie dostane za Vás zaplatené len v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Rovnako to platí i pre osoby, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytla v dôsledku porušenia liečebného režimu, alebo užitia návykovej látky. Pokiaľ ja viem, tak automatizovane sú riešení neplatiči poistného.

Čo to pre konkrétnu osobu znamená ?

Nuž ak ide o lekára, ktorý si zdravotnej poisťovni vyúčtuje za návštevu pár Eur tak ho nedvihne zo stoličky, ale lekárni, laboratóriu a nemonicnici to už jedno nebude. To sú náklady rádovo v stovkách EUR.

Takže osoba v zoznamoch zaručene nedostane lieky a nemocnica ju s výnimkou zjavne akútnych prípadov neošetrí.

Takže zdravotnícke zariadenia ako vymáhači dlhov fungujú už dlho akurát to nebolo zmluvne riešené.

Najlepšie na celej veci je fakt, že neodkladná zdravotná starostlivosť je síce v zákone definovaná § 2 ods. 3 zákona 576/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ale nie je nadväznosť na katalóg výkonov citujem …

Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len “neodkladná starostlivosť”) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby. 1)

To v praxi znamená´, že odpoveď na otázku , ktorá kombinácia zdravotných výkonov z katalógu výkonov bude v takom prípade preplatená je veľmi sporná.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť