Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Skončenie pracovného pomeru dohodou – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Skončenie pracovného pomeru dohodou

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon zamestnanca a zamestnávateľa, ktorého predmetom je prejav vôle smerujúci k ukončeniu pracovného pomeru dohodou

Náležitosti dohody o vykonaní práce

Základné náležitosti dohody o skočení pracovného pomeru sú

Prejav vôle skončiť presne určený pracovný pomer

Doba jeho skončenia

Na základe žiadosti zamestnanca aj uvedenie dôvodu skočenia pokiaľ tento dôvod skončenia pracovného pomeru spaád pod § 63 ods. 1 písm, a), b) prípadne § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce.

Dohoda o skočení pracovného pomeru nemusí byť učená presne kalendárnym dňom, ale môže byť naviazaná na skočenie prác, prípadne inú udalosť, ale zároveň musí byť tento časový úsek určiteľný nezameniteľným spôsobom.

Príklad

Zamestnávateľ a zamestnanec si prajú ukončiť pracovný pomer ku koncu letnej sezóny.

Do dohody o skočení pracovného pomeru si môžu uviesť ustanovenie. Pracovný pomer uzatvorený dňa….. sa končí dňom skočenia prevádzky letnej sezóny na kúpalisku……..

Tento deň sa dá objektívne určiť, takže takéto skočenie pracovného pomeru by vyhovovalo ustanoveniu zákonníka práce

Dohoda o skočení pracovného pomeru a odstupné

Dohoda o skončené pracovného pomeru má význam k posilneniu právnej istoty účastníkov právneho vzťahu a bezproblémovému riešeniu situácií s tým súvisiacich. Je potrebné poznamenať, že uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru automaticky neznamená zánik nároku na odstupné, prípadne odchodné aj keď je zo stany zamestnávateľov často z tohto dôvodu využívaná. Vyplýva to z § 76 Zákonníka práce, ktorý viaže odstupné i na prípady skončenia pracovného pomeru dohodou. Z tohto dôvodu Zákonník práce výslovne uvádza, že na žiadosť zamestnanca je potrebné uviesť dôvod skončenia pracovného pomeru dohodou ako sa pracovný pomer končí z dôvodou uvedených v § 63 ods. 1 písm, a, b alebo c) teda z dôvodu

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

Aj pokiaľ by tento dôvod nebol uvedený zostávajú nároky zamestnanca na odstupné zachované, ale dôkazné bremeno je samozrejme na ňom.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť