Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Rozvod manželstva – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Rozvod manželstva

Rozvod manželstva

Rozvod manželstva je jediným spôsobom zániku manželstva za života manželov. O rozvode manželstva rozhoduje súd. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. § 23 Zákona o rodine 36/2005 Z.z.

Musí ísť o kvalifikovaný rozvrat vzťahov . Nestačia len občasné nezhody. O rozvrate vzťahov môže napríklad svedčiť fakt, že manželia už nezdierajú spoločnú domácnosť.

 

Konanie o rozvode manželstva je po novom upravené v Civilnom mimo sporovom poriadku zákon č. 161/2015 Z.z. . V podstate zásadné zmeny v konaní sa neudiali. Z hľadiska dokazovania platia iné pravidlá ( neaplikuje sa tu až do tej miery zásada formálnej pravdy a koncentrácie konania ako to je v Civilnom sporovom poriadku. ) . Z hľadiska bežného účastníka to v podstate znamená, že súd aktívne napomáha zisteniu skutkového stavu.

 

Súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie. S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode. Pokiaľ sa manželia dohodnú o styku a úprave vzťahu k deťom súd túto dohodu rešpektuje v rozhodnutí.

Vzhľadom anto, že sa na konanie podľa Civilného mimo sporového poriadku ak tento zákon neustanovuje inak, teda všeobecné náležitosti podania, teda sa primerane uplatní § 127 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

Teda v podaní sa uvedie

a) ktorému súdu je určené,

b) kto ho robí
,
c) ktorej veci sa týka
,
d) čo sa ním sleduje a

e) podpis.

V návrhu na začatie konania sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie  označenie účastníkov, ich zástupcov, ak ich majú, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a musí byť zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha.

V podstate ide o veľmi podobné náležitosti ako je to v Civilnom sporovom poriadku. Uvoľnenia náležitostí podania súvisí s tým, že Civilný mimosporový poriadok rieši aj konania , ktoré môžu začať bez návrhu a teda úprava zákona je ďaleko menej formálna.

 

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť