Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Rozlúčka s paušálnymi výdavkami – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Rozlúčka s paušálnymi výdavkami

Rozlúčka s paušálnymi výdavkami

Paušálne výdavky predstavujú podstatné zjednodušenie pre časť ľudí ,ktorých činnosť nie je tak rozsiahla, aby využili možnosti vedenia účtovíctva ( pretože účtovníctvo plní i informačnú funkciu pre podnikateľa a nie len pre úrčenie základu dane ). O ich rušení sa hovorilo už dlho a postupne sa obmedzovala ich výška. Zákonom č. 395/2012 Z.z. , ktorým sa novelizoval zákon o dani z príjmov zásadným spôsobom obmedzil uplatňovanie paušálnych výdavkov oproti stavu platnému k 31.12.2012. Obmedzenia sa týkajú troch zásadných oblastí

 

  1. Obmedzenie paušálnych výdavkov celkovou maximálnou sumou
  2. Nemožnosť uplatnenia paušálnych výdavkov na vybrané druhy príjmu
  3. Paušálne výdavky sú závislé od dĺžky výkonu zdaňovanej činnosti

Paušálne výdavky sú upravené v dvoch ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Je to predovšetkým ustanovenie § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. , ktoré upravuje podmienky uplatnenia paušálnych výdavkov pre príjmy uvedené v § 6 ods. 1,2 a 4 ( do 31.12.2012 aj § 6 ods. 3 ) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a § 8 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Do 31.12.2012 boli paušálne výdavky obmedzené iba percentom z príjmov a to pri príjmoch podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov to bolo 40% z týchto príjmov a pri § 8 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov to bolo 25% z dosiahnutých príjmov. Od 1.1.2013 je maximálna výška paušálneho výdavku obmedzená na 5040 Eur ročne pre všetky druhy príjmu.

Ďaľším zásadným obmedzením uplatňovania paušálnych výdavkov je nemožnosť ich použitia na príjem z prenájmu uvedený v § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Vzhľadom na to, že prenájom môže byť za určitých okolností i živnosťou ( ak sa poskytujú iné než základné služby súvisiace s prenájmom ) a potom ide o príjem podľa § 6 ods. 1 písm. b) teda príjem z podnikania, kde sa paušálne výdavky uplatňovať môžu motívom tejto zmeny bolo s najväčšou pravdepodobnosťou donútiť nepriamo ľudí, aby majetok zaradili do obchodného majetku a pri jeho predaji tým pádom tento nepodliehal oslobodeniu od dane podľa § 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Toto však táto novela s najväčšou pravdepodobnosťou nevyrieši, pretože ak sa aj na príjmy zo živnosti uplatní paušálny výdavok nebude potrebné majetok zaradiť do obchodného majetku. Druhým motívom , ktorý mohol viesť k obmedzeniu paušálnych výdavkov na príjem z prenájmu je fakt, že príjem z prenájmu nie je vymeriavacím základom na poistné na zdravotné a sociálne zabezpečenie. Príjem zo živnosti však takým príjmom už bude. Začne to byť zaujímavé až na budúci rok v júli keď sa množstvo živnostníkov – prenajímateľov dozvie, že mali príjem ( nie zisk ) z prenájmu vyšší ako 4176 Eur ( 12x 393 Eur § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o soiálnom poistení ) a stanú sa povinne sociálne poistenými samostatne zárobkovo činnými osobami 21 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení s povinnosťou platiť preddavky na sociálne poistenie. Hlavne pri nižších príjmoch z prenájmu rozhodne poteší prenajímateľa správa, že okrem dane bude mesačne platiť cez 130 mesačne sociálnej poisťovni.

Novela zaviedla obmedzenie paušálnych výdavkov i časové teda ak daňovník vykonáva činnosť iba časť roka môže si uplatniť iba alikvótnu časť paušálneho výdavku a to už počnúc mesiacom v ktorom začal činnosť vykonávať, alebo ešte za mesiac v ktorom ju skončil. Pričom na jeden mesiac pripadá 1/12 sumy 5040 Eur čo je 420 Eur. Ešte komplikovanejšie to majú osoby uvedené v § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov , teda, ktoré majú príjmy za použitie diela a použitia umeleckého výkonu. Tam sa uvedený fakt viaže na poberanie príjmu z tejto činnosti.

Špeciálnym prípadom sú príspevky autorov do novín časopisov rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon, ktoré sa zrážajú zrážkovom daňou § 43 ods. 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. pričom základ dane sa neznižuje o paušálny výdavok 40% ako tomu bolo do 31.12.2012 § 43 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov účinného do 31.12.2012, ale len o odvod do umeleckých fondov vo výške 2% z príjmu § 43 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platný od 1.1.2013. Našťastie pre daňovníka je daná možnosť dohodnúť o nevysporiadaní dane zrážkou s platiteľom príjmu ak sa tak dohodnú vopred ň 43 ods. 15 § 43 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá. V takom prípade autor uvedie príjem do daňového priznania a môže si uplatniť paušálny výdavok 40% z príjmu. Akú má toto ustanovenie potom logiku mi nie je celkom jasné. Pravdepodobne je potrebné zvýšiť zamestnanosť na daňových úradoch, alebo sa domnievajú, že tých pár drobných na honorároch u tých čo sa neskoro zbadajú štátnemu rozpočtu výrazne pomôže.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť