Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Ročné zúčtovanie zdravotné poistenia v roku 2015 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Ročné zúčtovanie zdravotné poistenia v roku 2015

Ročné zúčtovanie zdravotné poistenia v roku 2015

 

K napísaniu tohto článku , ktorý je prvý zo série článkov o ročnom zúčtovaní ma inšpirovali mediálne výstupy o chybnom ročnom zúčtovaní jednej nemenovanej zdravotnej poisťovne. Problematika je troška komplexnejšia ako bulvárne podanie tohto problému v niektorých médiách.

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotného poistenia sa spravuje zákonom 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a vyhláškou MZSR podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ročné zúčtovania zdravotného poistenia prechádza zmenami, ktoré súvisia so zmenami hmotnoprávnej úpravy, aj keď sa dá konštatovať, že v súčasnosti sme sa dostali do relatívne stabilizovaného stavu.

Problém a zložitosť ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie spočíva v tom, že je dôležité vziať do úvahy právnu úpravu hmotnoprávnu ( právny dôvod zdroja príjmu, spôsob jeho zdanenia a právne postavenie platiteľa v čase poberania príjmu – kategória platiteľa ) a tiež procesnoprávnu úpravuspôsob vykonania ročného zúčtovania , ktorá je koncentrovaná v § 19 a 20 zákona č 580/2004 Z.z. . To, že sa novelou ZZP č. 133/2011 Z.z. presunula povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia z platiteľa poistného na zdravotnú poisťovňu síce v platiteľovi odpadla povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ale to neznamená, že by sa celý proces výpočtu výrazne zjednodušil, iba je pred platiteľom poistného podstatná časť tohto procesu ukrytá a on sa oboznámi iba s výsledkom tohto procesu.

Ďaľšou veľmi závažnou skutočnosťou, ktorú platitelia poistného často prehliadajú je nesprávne, ale nedbalé vyplnenie prílohy daňového priznania typu B – údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia uvedené na strane 12 aktuálneho tlačiva Daňového priznania typu B. Nesprávne vyplnenie tejto prílohy síce nie je dôvodom na podanie opravného, alebo dodatočného daňového priznania, ale na druhej strane je potrebné poznamenať, že nesprávny uvedením údajov sa môže platiteľ výrazne poškodiť pri výpočte odvodov.

Pri výklade tejto problematiky by sa dali zvoliť dva prístupy – širší a užší V prípade širšieho prístupu by bolo vhodné vysvetliť vzťahy medzi režimom zdanenia príjmu , vysvetleniu inštitútu zárobkovej činnosti § 10b ZZP, podrobné vysvetlenie vzťahu medzi postavením platiteľa poistného a výpočtu jeho vymeriavacieho základu, alebo užší prístup, kde sa bude akosi predpokladať, že čitateľ je s týmito inštitútmi oboznámený. Okrem toho význane zasiahne do procesu ročného zúčtovania i odpočítateľná položka na zdravotné poistenie ( ale to až v roku 2016 ) . V praxi to vyzerá na zhruba strojnásobnenie počtu adeptov na ročné zúčtovanie zdravotné poistenia.

Je potrebné si uvedomiť dôležitosť tejto problematiky, pretože zdravotné poisťovne v minulom roku vybrali poistné vo výške 2 768,0 milionov Eur, inými slovami 2,768 miliardy Eur, alebo v prepočte na kouny Slovenské 83.388.768.000 SKK, alebo slovami ide o sumu cez osemdesiatosemmilárd slovenských korún. To je viac ako štát vybral na dani z príjmov fyzických osôb a dokonca viac ako štát vybral na dani z príjmov právnických osôb. Okrem toho transfer štátu predstavoval sumu 1195 milionov EurV tomto prípade som sa pokúsil o širší prístup a prípravu k tejto problematike som publikoval dva články na webe webpravo.eu a to

Určenie vymeriavacieho základu zdravotných odvodov náhradným spôsobom

Dôležita zmena v zákone o zdravotnom poistení od 1. Mája 2015

V nasledujúcom výklade sa zameriam skôr na procesné aspekty vykonania ročného zúčtovania a vysvetlenie vzťahu medzi režimom zdanenia príjmu, vysvetlenia inštitútu zárobkovej čínnosti a vysvetlenie vzťahu medzi postavením platiteľa poistného a výpočtu jeho vymeriavacieho základu, bude predmetom samostatných článkov.

 

Postup pri realizácii ročného zúčtovania

Na úvod by som túto pomerne komplexnú problematiku rozdelil do nasledovných bodov

  1. Osobný rozsah – osoby, ktorým zdravotná poisťovňa nemusí ( ale môže ) vykonať ročné zúčtovanie
  2. Príslušnosť zdravotnej poisťovne na vykonanie ročného zúčtovania
  3. Lehoty
  4. Spôsob zistenia vymeriavacieho základu a kategórie platiteľa
  5. Proces výpočtu
  6. Spôsob oznámenia výsledku ročného zúčtovania a možnosť platiteľa poistného namietať výsledok ročného zúčtovania

Uvedené bude vysvetlené v ďaľších častiach.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť