Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia lehoty, príslušnosť. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia lehoty, príslušnosť.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia lehoty, príslušnosť.

 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonáva zdravotná aktuálna zdravotná poisťovňa poistenca a to i za predpokladu, že nebola jeho zdravotnou poisťovňou v minulom roku. Ako je to možné keď poistenec mal v minulom kalendárnom roku inú zdravotnú poisťovňu ?

Jednoducho. Správcom centrálneho registra poistencom už nie Všeobecná zdravotná poisťovňa ako to bolo do 31.12.2004, ale Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Okrem toho drvivá väčšina údajov je od 1.1.2013 automaticky vymieňaná elektronickou formou. Samozrejme zdravotné poisťovne medzi sebou navzájom komunikujú. Ďaľším veľmi dôležitým faktom je elektronická výmena informácií medzi Finančným riaditeľstvom SR a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zdravotnými poisťovňami.

Ako iste viete médiami prebehla správa o chybách v dávkach Finančného riaditeľstva. Bola z toho kauza ako delo. Uvedená chyba sa však týkala maximálne pár stovák osôb z niekoľko stotisíc ľudí. Všeobecná zdravotná poisťovňa informovala na svojej webovej stránke, že k 7.augustu bolo všetkých 443 ročných zúčtovaní, ktorých sa chyba týkala opravených. Vzhľadom na to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. má zhruba 60% trhu tak si ľahko spočítame, že chybných daňových priznaní nebolo viac ako 1000.

To znamená, že na základe údajov z elektronických dát, dát , ktoré získa zdravotná poisťovňa pri plnení oznamovacích povinností a z iných zdrojov ( JKM – živnostenský register ) získa údaje o statuse poistenca ( kategórii ) a osobe, ktorá je platiteľom poistného.

Lehoty na vykonanie ročného zúčtovania

31. marec kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva – poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

31. máj kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa RZ vykonáva:

– poistenec, ktorý nemá nahláseného platiteľa poistného, má povinnosť si ho do tohto termínu nahlásiť,

– platiteľ, ktorý nevykázal údaje pre výpočet preddavku na poistné, resp. poistného, si môže v tomto termíne túto povinnosť splniť,

– poistenec má povinnosť nahlásiť príslušnej zdravotnej poisťovni príjmy z dividend a príjmy z osobnej asistencie na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 vyhlášky

Uvedené má ten význam, že príjmy z dividend vyplácané právnickou osobou so sídlom v zahraničí nie sú zrazené platiteľom poistného, keďže právnická osoba so sídlom v zahraničí nemôže byť platiteľom poistného v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z.z. a rovnako platiteľ poistného v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z.z. je platiteľom poistného v prípade dividend od 1.1.2013 § 38b ods. 9 zákona č. 580/2004 Z.z. .

30. september kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa RZ vykonáva – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

31. október kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa RZ vykonáva
Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Informáciu o odklade podania daňového priznania získa VšZP z dávky z Finančnej správy SR.

31. december kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa RZ vykonáva – v tejto lehote je zdravotná poisťovňa povinná zaslať výkazy nedoplatkov na nedoplatky do 5 Eur alebo oznámenia o výsledku ročné zúčtovanie zdravotného poistenia na preplatky do 5 Eur. Zdravotná poisťovňa môže tieto výsledky oznámiť elektronicky prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej podateľne alebo v listinnej podobe.

Lehoty procesného charakteru

Okrem toho sa pri ročnom zúčtovaní uplatňujú dve lehoty procesného charakteru a to

Lehota 15 dní od doručenia ročného zúčtovania na podanie námietok. Podanie námietok má za následok, že o ročnom zúčtovaní bude rozhodovať Úrad pre dohľad platobným výmerom

Lehota 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie námietok voči ročnému zúčtovaniu ( teda od podania právoplatnosti rozhodnutia – platobného výmeru. Ide o lehotu na zaplatenie ročného zúčtovania , respektíve o lehotu na vrátenie preplatku.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť