Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Rezervy alebo ako účtovne ovplyvniť výsledok hospodárenia – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Rezervy alebo ako účtovne ovplyvniť výsledok hospodárenia

Rezervy alebo ako účtovne ovplyvniť výsledok hospodárenia

 Rezervy

Rezervy majú zas trošku odlišnú funkciou – síce tiež vyjadrujú zníženie majetku účtovnej jednotky , pretože znižuje čisté obchodné imanie účtovnej jednotky a to preto, že rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou ( viem, že budem musieť platiť, ale neviem kedy, alebo neviem vyčísliť presnú výšku záväzku – typicky súdny spor, prípadne nevýhodná zmluva ).

Ich tvorba súvisí so zásadou opatrnosti v účtovníctve – inými slovami výnosy, respektíve zisky sa nevykazujú, ale vykazujú až keď je ich vznik istý a straty sa vykazujú ak je ich vznik pravdepodobný.

Teda zatiaľ čo opravná položka znehodnocuje v súvahe majetok, tak rezerva zvyšuje hodnotu záväzkov, respektíve nákladov, keďže rezervy sa účtujú väčšinou na účet nákladov, ale na príklad rezerva na rabaty a skontá sa účtuje na účtoch výnosov

Rezervy sú upravené v § 26 ods. 5 zákona o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z.z.

Opatrení MF SR 23054/2002-92 . postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave PU § 19

  • 19 ods. 3 písm. f) a § 20 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Rezervy sa určujú odhadom na základe skutočností uvedených v § 19 ods. 7 PU

Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledovného účtovného obodbia

Rezervy nesmú mať aktívny zostatok

Rezervy podliehajú dokladovej inventúre

Spôsob tvorby si upraví účtovná jednotka v internom predpise

Rezervy podobne ako záväzky sa členia na

Dlhodobé účet 451

Krátkodobé účet 323

 

Rezervy sú daňovým výdavkom za predpokladu , že sú uvedené v § 20 ZDP

Typické rezervy

na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov ( tu bolo doplnenie od 1.1.2014 v súvislosti s uplatňovaním konta pracovného času )

Rezervy sa účtujú ako som vyššie uviedol na nákladové účty ku ktorým za normálnych okolností prislúcha záväzok

Ak sa nedá určiť konkrétny nákladový účet poižije sa účet 548 – ostatné náklady na hospodársku činnosť

Sú rezervy , ktoré sa účtujú ako storno výnosov – napríklad na zľavy

nevyfakturované dodávky a služby

zostavenie , overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a zostavenie DP

Príklad

Rezerva na nevyfakturované dodávky

Firma A očakáva faktúru za vykonané práce, ale presnú výšku nevie

 

31.12.2013 rezerva na nevyfakturované služby                                                               518/323

Variant 1

10.2.2014 Použitie rezervy v rovnakej výške                                                      323/321

Variant 2

10.2.2013 storno rezervy ( napríklad dodávka stornovaná )                        323/518

Z daňového hľadiska musíte myslieť na to, že nedaňová rezerva bude nákladov vstupovať až v momente vzniku tohto nákladu ( tam už neúčtujete na nákladových účtoch , ale iba ako použitie rezervy do výšky jej tvorbym). Vyplýva to i z § 17/23 ZDP citujem

Náklad, na ktorý bola tvorená rezerva podľa osobitného predpisu, ( zákon o účtovníctve – pozn. autora) ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok, sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k použitiu rezervy, a to do výšky, v akej je tento náklad súčasne uznaný za daňový výdavok podľa § 19; zúčtovaný rozdiel medzi nákladom, na ktorý bola táto rezerva tvorená a sumou tejto rezervy, sa do základu dane nezahŕňa. Zrušenie rezervy, ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok sa nezahrnie do základu dane. Rovnako sa postupuje aj pri opravnej položke neuznanej za daňový výdavok podľa § 19.

Samozrejme ak zákonnú rezervu uznanú za daňový výdavok vytvoríte vo vyššej výške ako mala byť jej rozpustenie ovplyvní základ dane, už len kôli tomu, že sa účtuje ako storno nákladov – čiže v súlade s účtovníctvom

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť