Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Reklamácia – Zaúčtovanie dobropisu v podvojnom účtovníctve – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Reklamácia – Zaúčtovanie dobropisu v podvojnom účtovníctve

Reklamácia – Zaúčtovanie dobropisu v podvojnom účtovníctve

Účtovanie reklamácií závisí od toho ako sa daná reklamácia vybaví . Postupy účtovania hovoria o účtovaní reklamácií pomerne stručne v § 49 ods. 5 PU…


Na účte 315-Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu…

a v § 50 ods. 5 PU …

Na účte 325-Ostatné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony…

Táto úprava je stručná, ale postačujúca pretože vadná dodávka tovaru vedie k zmene obsahu záväzkového vzťahu, ktorého dôsledkom môže byť

1. celkové vrátenie dodávky a zrušenie zmluvy

2.výmena tovaru

3. čiastočné vrátanie dodávky a finančné vysporiadanie

4. zľava z ceny veci

Vo všetkých týchto prípadoch dochádza k pohybu zásob na sklade pre ktoré máme zodpovedajúci spôsob účtovania. Tento spôsob do značnej miery závisí od toho, či už bola dodávka uhradená, alebo neuhradená.

V prípade uznanej reklamácie vystavuje dodávateľ dobropis, ktorým znižuje cenu dodaného tovaru a to buď v nadväznosti na vrátenie tovaru ( úplné, čiastočné ) . Tento doklad dobropis je v zmysle § 25 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH opravuje základ dane a

pre dodávateľa to má dopad na zníženie tržieb ( výnosov )

pre odberateľa to znamená zníženie ceny zásob ( zniženie obstarávacej ceny – nákladov )

V prípade vrátenia dodávky účtuje odberateľ pohľadávku z reklamačného konania na ťarchu účtu 315 – ostatné pohľadávky ( alebo zníženie záväzku na ťarchu účtu dodávatelia 325 ) a v prospech účtu zásob pri účtovaní spôsobom A , alebo v prospech účtu nákladov pri účtovaní spôsobom B .

Dodávateľ v takom prípade účtuje v prospech účtu záväzkov 325-Ostatné záväzky
( alebo o znížení pohľadávky v prospech účtu 311 odberatelia ) a na ťarchu účtu výnosov.

 Zároveň pri vrátení tovaru v dôsledku reklamácie musí dodávateľ o prijatých zásobách účtovať na samostatnom analytickom účte ( pri spôsobe A účtovania zásob ) , alebo v skladovej evidencii pri spôsobe B účtovania zásob, aby mohol preuázať stav zásob v účtovnej jednotke.

V prípade vystavenia dobropisu bez fyzického vrátenia tovaru má tento dobropis o odberateľa vplyv na obstarávaciu cenu zásob, ktorú bude tento účtovať buď priamo, alebo pomocou cenovej odchýlky , pri zásobách, ktoré boli spotrebované sa to prejaví v súvisiacich účtoch a to na účtoch nákladov, nedokončenej výroby, alebo do hotových výrobkov keďže obstarávacia cena zásob má vplyv aj na ocenenie následných stupňov výroby.

V prípade výmeny chybného tovaru za bezchybný nebude mať takáto operácia u odberateľa vplyv na náklady, ani výnosy ale prejaví sa len účtovaním na účtoh zásob, respektíve v skladovej evidencii. U dodávateľ reklamácia bude mať vplyv na výsledok hospodárenia a to z dôvodu, že vadnú todávku tovaru, ktorú prijal späť bude musieť nejakým spôsobom riešiť najčastejšie opravou , alebo ako škodu.

Reklamácia v bežnom účtovnom období účtovanie u dodávateľa spôsob A

  Dodávka tovaru 311 604
  DPH   343
  Reklamácia odberateľa    
  Uznaná reklamácia 604 311,325
  DPH – zníženie odvodu   -343

Reklamácia v bežnom účtovnom období účtovanie u odberateľa spôsob A

  Dodávka tovaru 132 321
  DPH 343  
  Reklamácia odberateľa    
  Uznaná reklamácia 315,321  
  tovar nebol spotrebovaný   132
  tovar bol spotrebovaný   504
  DPH – zníženie odpočtu -343  

Reklamácia v bežnom účtovnom období účtovanie u dodávateľa spôsob b

  Dodávka tovaru 311 604
  DPH   343
  Reklamácia odberateľa    
  Uznaná reklamácia 604 311,325
  DPH – zníženie odvodu   -343

Reklamácia v bežnom účtovnom období účtovanie u odberateľa spôsob B

  Dodávka tovaru 504 321
  DPH 343  
  Reklamácia odberateľa    
  Uznaná reklamácia 315,321  
  tovar nebol spotrebovaný   504
  tovar bol spotrebovaný   504
  DPH – zníženie odpočtu -343  

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť