Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Reklama v daňových výdavkov a časové rozlíšenie – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Reklama v daňových výdavkov a časové rozlíšenie

Reklama v daňových výdavkov a časové rozlíšenie

Spoločnosť si predplatila reklamu na internetovom serveri v období november 2016-február 2017 v sume 2000 Eur. Ako sa bude postupovať pri  uplatňovaní daňových výdavkov ?

Náklady na reklamu sa zahrnú do nákladov nákladov daňovníka v súlade s účtovníctvom v zmysle § 17  ods. 1 ZDP. V prípade daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva  opatrenie MF SR zo dňa  16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, § 56 od. 6 citujem

Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú.

 

Ešte je potrebné poznamenať, že v súvislosti s časovým rozlišovaním nákladov je potrebné vziať do úvahy aj veľkosť účtovnej jednotky, pretože mikroúčtovná jednotka , a malá účtovná jednotka má podstatne zjednodušené účtovanie časového rozlíšenia citujem § 56 ods. 14 PU JU

V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

 

To znamená, že náklady na reklamu nie je potrebné časovo rozlišovať s výnimkou prípadu ak sú vopred platené (nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru,) . Je teda potrebné rozlišovať náklady na výrobu reklamy ( napríklad reklamný spot, výroba letákov a podobe ) a náklady na služby , ktorých reálne plnenie nastane až v budúcnosti. – napríklad prenájom reklamnej plochy.

V prípade mikroúčtovných jednotiek je potrebné zvážiť, či účty časového rozlíšenia , ktoré by zodpovedali reklame sú

  1. z hľadiska výšky nevýznamné
  2. stále sa opakujúce

V prípade ak by sme uzavreli , že pôjde o časovo rozlišované náklady bude účtovanie nasledovné

BU Zaplatený preddavok reklama  11/2016-02/2017 2000 314 221
DF Reklama platená vopred – vyúčtovanie preddavku 2000 381 321
ID Náklady roka 2016 11,12/2016 1000 518 381
ID Konečný stav 1000 702 381
ID Začiatočný stav 1000 381 701

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť