Home » Články » Reklama od spoločnosti google ako služba na Reklama od spoločnosti google ako služba na účely DPH

Reklama od spoločnosti google ako služba na Reklama od spoločnosti google ako služba na účely DPH

Spoločnosť si objednala reklamné služby od spoločnosti google za sumu 250 Eur. Prišlo potvrdenie o platbe bez IČ DPH slovenskej firmy a až následne bola vystavená faktúra za reklamné služby na sumu 50 Eur , pričom šlo o čiastočnú fakturáciu z dôvodu, že kredit nebol vyčerpaný a prechádza do ďalšieho obdobia.

Z akej sumy vznikne daňová povinnosť.

Reklamná služba je podľa súčasného znenia zákona o DPH službou s miestom dodania určená podľa všeobecného pravidla – teda § 15 ods. 1 ZDPH – teda tam, kde má odberateľ sídlo/ prevádzkareň. Miestom dodania reklamnej služby je Slovenská republika. Zároveň sa uplatní samozdanenie podľa § 69 ods. 3 ZDPH citujem zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.

To znamená, že že pokiaľ má spoločnosť postavenie platiteľa vykoná samozdanenie a odpočáta si daň a pokiaľ nemá postavenie platiteľa DPH ale je registrovaná ( napríklad podľa § 7 ZDPH ) tak podá daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 do 25 dňa nasledujúceho kalendára mesiaca po dodané služby a daň zaplaté, ale nemôže si ju odpočítať.

V tomto prípade je otázka , kedy vznikne okamih daňovej povinnosti a z akej sumy vznikne.

Keďže ide o službu musíme si vyriešiť, či daňová povinnosť bude vznikať postupne ( ide o službu dodávanú čiastkovo ) , alebo vznikne už zálohou ( platbou ) .

Tu prichádzajú do uvahy v zásade dva paragrafy a to § 19 ods. 3 a § 19 ods. 4 ZDPH

§ 19 ods. 3 (3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa písmen a) až e). Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Ak…

§ 19 ods. 4 Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

Mám teda za to, že daňová povinnosť v tomto prípade vznikne z celej sumy 300 Eur a nie iba čiastkovo. Otázka ako sa s týmto vypriada dokumentačne spoločnosť google a jej fakturačné oddelenie.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť