Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Predpoklady zodpovednosti za škodu – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Predpoklady zodpovednosti za škodu

Predpoklady zodpovednosti za škodu

Nárok na náhradu škody je možné požadovať v prípade ak sú splnené nasledovné predpoklady

  1. Vznik škody
  2. Príčinná súvislosť
  3. Protiprávny úkon
  4. V určitých prípadoch aj naplnenie subjektívnej stránky – úmyslu.

Vznik škody

Škoda je reprezentovaná v zásade dvoma nárokmi

  1. Majetková ujma ( dammum emergens )
  2. Ušlý zisk ( lucrum cessans )

Škodou sa rozumie majetková ujma ( dammum emergens ) , ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného. V určitých prípadoch zákon hovorí i o škode na zdraví, ale vyhľadom na zameranie tejto publikácie sa škodou na zdraví nebudem bližšie zaoberať. .

Okrem toho za škodou rozumie i ušlý zisk ( lucrum cessans ) , Ušlý zisk predstavuje peniazmi oceniteľnú hodnotu o ktorú nedošlo k zväčšeniu majetku poškodeného v dôsledku protiprávnej udalosti a toto zväčšenie majetku sa dalo dôvodne očakávať.

Ušlý zisk je ujmou, ktorá spočíva v tom, že v dôsledku škodnej udalosti :ii poškodeného nedôjde k rozmnoženiu majetkových hodnôt, aj keď sa to dalo očakávať vzhľadom na pravidelný chod vecí. Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného, ale stratou očakávaného prínosu. Pre určenie výšky ušlého zisku je rozhodujúce, akému prospechu, ku ktorému malo reálne dôjsť, zabránilo konanie škodcu, teda o aký konkrétny reálne dosiahnuteľný (nie hypotetický) prospech poškodený prišiel.

Dôkazné bremeno, pokiaľ ide o preukázanie tvrdenia, že pri pravidelnom chode okolností by získal určitý prospech, zaťažuje žalobcu, ktorý je í povinný nepochybne preukázať splnenie všetkých podmienok zodpovednosti za škodu v zmysle ustanovenia § 420 ods. 1 OZ; ak toto bremeno neunesie, nemôže byť v spore úspešný.

(rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 2857/2005)

citované podľa Judikatúra vo veciach náhrady škody

Katarína Nemcová Peter Vojtko Iura Edtion spol. s.r.o. 2011 s . 80-81

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť