Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
PREDBEŽNÉ PREJEDNANIE SPORU – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » PREDBEŽNÉ PREJEDNANIE SPORU

PREDBEŽNÉ PREJEDNANIE SPORU

Nová právna úprava civilného procesu so sebou prináša množstvo zaujímavých inštitútov. Podľa dôvodovej správy má za cieľ priblížiť sa k rýchlej ochrane práv a právom chránených záujmov, a to zabránením pasivite sporových strán pri zachovaní zásady hospodárnosti a za predpokladu kvalitnejších súdnych rozhodnutí.

Snahu zákonodarcu o zrýchlenie súdnych konaní môžeme postrehnúť nielen v novej právnej úprave pokiaľ ide o odpor proti platobnému rozkazu, ale civilný sporový poriadok zavádza s účinnosťou od 01.07.2016 aj inštitút „predbežného prejednania sporu“.

Predbežné prejednanie sporu nariadi súd za predpokladu, že žalobu nezamietne  alebo nedôjde k zastaveniu konania. Na takéto konanie sa primerane použijú ustanovenia o pojednávaní.  Predvolanie súd doručuje stranám, ich právnym zástupcom, ale aj iným, pre spor dôležitým osobám. Súd preskúma splnenie procesných podmienok a prijme opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov, následne sa pokúsi spor medzi stranami vyriešiť súdnym zmierom, pričom i na predbežnom prejednaní bude možné rozhodnúť vo veci samej. Súd môže tiež odporučiť stranám mediáciu.

Hlavným účelom predbežného prejednania je možnosť oboznámenia sa strán sporu s právnym  názorom súdu a s tým, ktoré skutočnosti považuje súd za nesporné a ktoré naopak za sporné, pričom súd vyzve strany na označenie dôkazov, ktoré navrhujú na preukázanie svojich tvrdení. Na neskôr navrhované dôkazy už súd nemusí prihliadať. Informácie a názor súdu, s ktorým sa strany oboznámia, jednoznačne prispejú k hospodárnosti a zefektívneniu  konania, nakoľko ich môžu využiť vo svoj prospech, či už snahou presvedčiť súd o dôležitosti niektorých dôkazov alebo napríklad rozhodnutím žalujúcej strany nepokračovať ďalej v súdnom procese vzhľadom na jej predpokladaný neúspech.

Strany môžu svoju neprítomnosť na predbežnom prejednaní ospravedlniť iba vážnymi dôvodmi. Súd má možnosť v prípade neospravedlnenia vážnymi dôvodmi rozhodnúť kontumačným rozsudkom, a to ako v neprítomnosti žalovaného, tak i žalobcu.

Inštitút predbežného prejednania sporu sa na prvý pohľad javí ako veľmi významná novela civilného konania. Súd už má povinnosť oboznámiť strany so svojim právnym názorom ešte pred prvým pojednávaním. Na základe predbežného právneho názoru súdu môže dôjsť medzi stranami k uzavretiu súdneho zmieru alebo súd určí termín pojednávania, oboznámi strany s tým, ktoré dôkazy vykoná a ktoré nevykoná. Konanie teda ešte pred tým než skutočne začne môže byť ukončené už na predbežnom prejednaní súdnym zmierom. Nie je vylúčené, že na základe predbežného prejednania si žalobca uvedomí svoj prípadný neúspech v konaní a pravdepodobne v spore nebude pokračovať. Predpokladá sa, že väčšina sporov bude ukončená už pred samotným prvým pojednávaním, čo v konečnom dôsledku zamedzí prieťahom v konaniach a dôjde tak k  odbremeneniu súdov. Ukončenie sporu na predbežnom prejednaní je motivujúce aj pre samotné sporové strany nielen z dôvodu poplatkovej povinnosti, ale najmä pre konanie bez zbytočných prieťahov.

Pokiaľ ide o súdne poplatky, v zmysle § 11 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ak sa konanie  skončí súdnym zmierom do začatia prvého pojednávania, vráti sa účastníkom 90 % všetkých poplatkov, ktoré zaplatili. Poplatok bude vrátený celý, ak sa konanie zastaví, žaloba/návrh odmietne alebo je vzatý späť pred prvým pojednávaním.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť