Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Predaj nehnuteľnosti a jej zdaňovanie I. časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Predaj nehnuteľnosti a jej zdaňovanie I. časť

Predaj nehnuteľnosti a jej zdaňovanie I. časť

 

Predaj nehnuteľnosti môže byť podľa okolností zdaniteľným príjmom i príjmom od dane oslobodeným. Aj v prípade predaja nehnuteľnosti, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane jestvujú zaujímavé možnosti ako ušetriť na daniach a odvodoch. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že od 1.1.2011 je súčasťou vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie aj príjem uvedený v § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov – takzvané ostatné príjmy § 10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z.z.o zdravotnom poistení . Keďže odvod na zdravotné poistenie je 14% z vymeriavacieho základu efektívne zdanenie takého to príjmu nie 19% ale 33% . Uvedená problematika je pre jej rozsiahlosť rozdelená do dvoch častí.

V prvej časti sa budeme zaoberať podmienkami oslobodenia nehnuteľnosti od dane z príjmov a v druhej časti rozoberieme zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti.

V zásade je pre nás dôležité či ide o nehnuteľnosť evidovanú v obchodnom majetku, alebo nie. V prípade ak nehnuteľnosť je evidovaná v obchodnom majetku nepripadá oslobodenie od dane do úvahy .

Predaj nehnuteľnosti a oslobodenie od dane

Od dane pri predaji nehnuteľností sú za určitých okolností oslobodené fyzické i právnické osoby.

Oslobodenie od dane z predaja nehnuteľností – fyzické osoby

.

Oslobodenie od dane pri predaji nehnuteľností je obsiahnuté v § 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že s účinnosťou od 1.1.2011 ( zákon 548/2010 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon o dani z príjmov ) bolo vypustené oslobodenie príjmov plynúcich z predaja bytualebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, v ktorých mal daňovník trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Oslobodenie od dane z príjmov z predaja takýchto nehnuteľností , ktoré boli nadobudnuté do 31.12.2010 zostáva zachované aj po 1.1.2011 z dôvodu prechodných ustanovení § 52j ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Príklad č. 1

Fyzická osoba nadobudla byt v roku 2005 kúpou. Od momentu kúpy tam mala nepretržite trvalý pobyt. V roku 2012 sa rozhodla byt predaj za sumu 100.000 Eur. Vzhľadom na znenie. Predaj bytu bude oslobodený od dane.

Oslobodený od dane je príjem z predaja nehnuteľnosti po piatich rokoch od jej nadobudnutia, alebo vyradenia z obchodného majetku (§ 9 ods. 1 písm.a) ZDP ) ak bola takáto nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku. Zákon v tomto prípade počíta s tým, že na daňovník by mohol uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve a na základe nej poberať príjmy aj keď kúpna zmluva by bola uzatvorená až po uplynutí časového limitu piatich rokov. Takéto príjmy zákon považuje za zdaniteľné príjmy.

Ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) ZDP upravuje situáciu kedy sa do doby vlastníctva započítava i vlastníctvo právneho predchodcu ale lev prípade ak ide o dedenie v priamom rade, alebo niektorým z manželov pričom časový test piatich rokov odo dňa nadobudnutia respektíve vyradenia z obchodného majetku zostáva zachovaný. Rovnako sa postupuje aj v prípade príjmov, ktoré nadobudol takýto vlastník na základe zmluvy o budúcej zmluve pred uplynutím lehoty piatich rokov po započítaní doby vlastníctva právneho predchodcu.

Príklad č. 2

Fyzická osoba nepodnikateľ zdedila nehnuteľnosť po svojom bratovi v roku 2011. V roku 2013 sa rozhodla predať túto nehnuteľnosť za sumu 80.000 Eur. Predajná cena nebude od dane oslobodená z dôvodu, že nejde o dedenie v priamom rade ( predkovia – potomkovia ) a ani dedenie po manželovi.

Príklad č. 3

Fyzická osoba nepodnikateľ zdedila nehnuteľnosť – rodinný dom po svojich rodičoch, ktorí ho nadobudli výstavbou v roku 1982 v roku 2010. V roku 2012 sa rozhodla predať uvedenú nehnuteľnosť za 120.000 Eur. Príjem bude od dane oslobodený z dôvodu, že do vlastníctva sa započíta vlastníctvo právneho predchodcu ( dedenie v priamom rade – predkovia – potomkovia )

Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, prijatý touto osobou (§ 9 ods. 1 písm. d. ZDP ).

Osobitnými predpismi sa rozumejú najmä zákon 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov , zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.

Takýto príjem bude od dane oslobodený bez ohľadu na to či bol majetok zaradený do obchodného majetku alebo nie. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na fakt, že postúpenia práva na vydanie takéhoto majetku nie je od dane oslobodené.

Príklad č. 4.

Fyzickej osobe bol vydaný pozemok na základe reštitučných zákonov. Fyzická osoba ho mala zaradený v obchodnom majetku a používala ho ako samostatne hospodáriaci roľník. V roku 2012 sa rozhodla pozemok predaj za 20.000 Eur . Príjem z predaja bude od dane oslobodený. Príjem nebude vstupovať do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.

Ďalším prípadom oslobodenia od dane je ustanovenie § 9 ods. 1 písm. e) ZDP , ktoré upravuje oslobodenie od dane pri predaja majetku fyzickej osoby je predaj majetku, ktorý tvorí konkurznú podstatu. Samozrejme, že konkurznú podstatu tvorí aj iný majetok, ale toto ustanovenie sa týka aj nehnuteľností.

Príklad č. 5

Správca konkurznej podstaty fyzickej osoby predal v ponukovom konaní garáž za 1500 Eur. Keďže ide o majetok tvoriaci konkurznú podstatu bude od dane oslobodený bez skúmania ďaľších podmienok.

Posledným aj keď mierne netypickým ustanovením, ktoré sa môže týkať nehnuteľného majetku je prevod členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom ( § 9 ods. 1 písm. h ZDP )

Toto ustanovenie by vlastne správne nemalo byť citované v danej súvislosti pretože striktne právne je členský podiel hnuteľnou vecou. Napriek tomu zmyslom týchto prevodov je získať nájomné právo k bytu a preto som ho zaradil do tejto časti. Zákon o dani z príjmov aj tu počíta s obchádzaním časového testu pomocou zmluvy o budúcej zmluve a preto príjmy prijaté na základe takýchto zmlúv zaraďuje do zdaniteľných príjmov bez ohľadu na fakt, že kúpna zmluva a prevod bude uskutočnený až po uplynutí piatich rokov od užívania bytu.

Pani Marta bývala v družstevnom byte od roku 2000. V roku 2012 sa rozhodla presťahovať sa do rodinného domu po rodičoch a svoj podiel v družstve predala za sumu 80.000 Eur. Vzhľadom na to, že užívala družstevný byt dobu dlhšiu ako predpokladá zákon o dani z príjmov bude príjem z prevodu členských práv oslobodený od dane.

Záver

 

V ďaľšej časti si rozoberieme prípady predaja nehnuteľnosti právnickou osobou a predaj nehnuteľností , ktoré nespĺňajú podmienku oslobodenia od dane

JUDr. Samuel Diatka

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

98 komentárov

 1. Dobry den,
  neviem, ci na tomto fore je mozne ziskat odpovede aj na konkretne otazky, ale za pokus to stoji.
  Priklad: Som fyzicka osoba – nepodnikatel a vlastnim nehnutelnost uz 10 rokov. Posledne dva roky ju prenajimam a prijem z prenajmu riadne zdanujem. Teraz som sa rozhodol prenajom ukoncit a nehnutelnost predat. Budem povinny zaplatit dan z prijmu z predaja (po odpocitani kupnej ceny a opravnenych nakladov)? Budem povinny zaplatit zdravotne a/alebo socialne odvody?

  Dakujem

 2. Vážený pane,

  to či bude predaj Vašej konkrétnej nehnuteľnosti oslobodený od dane, alebo predmetom dane závisí o od toho či bola nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku alebo nie.

 3. Dobrý deň, kúpil som si byt prostredníctvom hypotéky 16.7. 2008 za cca 70000€. Keďže mi konci fixácia úrokov a banky mi poskytujú úrok s ktorým nie som spokojný, chcem prefinancovať hypotéku cez inú hypotéku. Zistil som že je možné aby si zobrala priateľka hypotéku pre mladých (do 35 rokov)vo výške 26000€, ale tam som narazil na problém, že už ona nemôže dostať hypotéku pre mladých na vyplatenie mojej hypotéky. Tak som premýšľal predať byt priateľke za cenu 26000€ a ona by si na základe kúpnej zmluvy medzi nami požiadala o hypotéku pre mladých. Ale neviem či sa na mňa bude vzťahovať platenie dani z predaja nehnuteľnosti a taktiež do zdravotnej poisťovne. Už som čítal zákon č. 595/2003, aj zákon c. 548/2010 a taktiež názory rôznych ľudí na rôznych fórach, ale stále mi nie je jasne či budem v tomto prípade musieť platiť daň z predaja bytu a do ZP alebo nie. Ďakujem

  • Vážený pane,

   ak ste kúpili byt za 70.000 Eur a predáte ho za 26.000 Eur tak ste z oredaja bytu dosiahli stratu a nemáte akú daň platiť. Ak byt nemáte zaradený v obchodnom majetku pôjde o stratu pri príjme podľa § 8 ZDP a tá nie je daňovo uznaná. Druhý problém, ktorý vidím ja je ten, že ak predáte priateľke byt za 26.000 Eur z čoho refinancujete zvyšný rozdiel.Ak by prevzala záväzok za zvyšný dlh asi by tvoril súčasť kúpnej ceny a situácía by sa mohla zásadne zmeniť. Za tretie ak bude mať ona byt a vy dlh akú máte záruku, že sa na to nakoniec nebobráti proti Vám? Ak je predáte len časť ( podiel na byte ) zas ho budete musieť vyčísliť jeho obstarávaciu cenu a vyjade nejaký rozdiel, čo môže byť zisk i strata. Takže vidíte aké ľahké je otázky klásť a aké zložité je na ne nájsť odpoveď. Toto by si vyžadovalo hlbšiu analýzu v rámci načrtnutých možností.

 4. Dobrý deň prajem, ja by som sa chcel opýtať ako je to s platením daňe a odvodov do poistovne ak som kúpil byt v Marci 2011 za 11136€ a chcem ho predať v Oktobri 2013 za tú istú sumu 11136€. Lebo ak som tomu dobre rozumel tak by sa ma to nemalo týkať nakoľko niesom vôbec ziskový a predávam ho za tú istú sumu ako som ho nadobudol. Ďakujem

  • Vážený pane,

   z otázky nevyplývam, že by ste byt používal na podnikanie, respektíve ho mal zahrnutý v obchodnom majetku. Príjem z predaja bytu by teda mal tvoriť čiastkový základ dane podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. . Keďže zákon o dani z príjmov pripúšťa uplatnenie výdavkov do výšky dosiahnutých príjmov ( strata sa nezohľadňuje pri príjmoch podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. ) Váš čiastkový základ dane bude nulový, pretože výdavky budú vo výške príjmov. To znamená, že nebude z čoho platiť daň a ani odvody na zdravotné poistenie

   • Dobrý deň,
    mám ešte jednu otázku ktorá sa týka začiatku Vašej odpovede, čo to znamená mať ho zahrnutý v obchodnom majetku? Ak by som ho prenajímal a bol zaregistrovaný na Daňovom úrade alebo ako to je? Ďakujem

    • Vážený pane,

     v zmysle § 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov citujem
     obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, 1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11 alebo 14; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,

 5. dobrý večer, prosím o odpoveď či som povinná platiť daň z príjmu z predaja z nehnuteľnosti v takomto prípade: S bytovým družstvom mám 6 rokov uzatvorenú nájomnú zmluvu o nájme bytu. V tomto byte mám nahlásený po celý čas trtvalý pobyt. Teraz chcem byt prevodom členských práv nadobudnúť do osobného vlastníctva. Hneď po nadobudnutí vlastníctva bytu do osobného vlastníctva tento následne predám. Musím platiť daň z príjmov a odvody?

  dakujem

  • Vážená pani,

   obávam sa, že celkom nerozumiem otázke. Pokiaľ som správne pochopil ste členkou bytového družstva ( teda vlastníčkou podielu na bytovom družstve s ktrorým je spojený právo nájom konkrétneho bytu ) . Ak predáte podiel na družstve zároveň tým v podstate postupujete právo na prenájom bytu inej osobe. Ten z podielom na bytovom družste získa právo na nazvime to povedzme odkúpenie bytu do vlastníctva podľa vnútorných stanov družstva. Preto sa mi zdá táto operácia zbytočná najprv prevod bytu z družstva na Vás a potom predaj bytu. Ak teda kúpite byt od bytového družstva za akúkoľvek cenu teraz a potom ho hneď predáte zbavíte sa možnosti na to, aby bol prevod členských práv oslobodený od dane a zároveň nesplníte časový test pre oslobodenie z predaja bytu od dane v zmysle § 9 zákona č. 595/2003 Z.z.

 6. Kúpili sme dom cez hypotéku v r. 2012 za 229000€ – teraz ho predávame,nakoľko sme ostali s manželom bez práce za 22000€ ale nemáme v ňom trvalý pobyt.Ako je to s platením daní v takomto prípade?

  • Vážená pani,

   Vaša otázka nie je kompletná. Ak ste kupovali dom za 229.000 Eur a teraz ho predávate za 22.000 Eur dá sa predpokladať, že súčasťou zmluvy je i prevzatie splácania hypotéky kupujúcim. To je tiež protihodnota, ktorá tvorí súčasť kúpnej ceny. Na odpoveď na Vašu otázku by bolo potrebné vedieť podrobné členenie kúpnej ceny a vami uhradené splátky hypotéky vrátane úrokov.

 7. Dobrý deň.
  Chcela by som sa informovať ohľadom predaja bytu. V roku 2009 sme kúpili byt do osobného vlastníctva. Keďže sme ostali len s manželom tak by sme ho chceli predať a kúpiť menší. V máji to bolo 4 roky od vkladu do katastra. Budeme musieť zaplatiť daň z predaja?
  Za odpoveď ďakujem .

  • Vážená pani ,

   nepíšete či máte v byte i trvalý pobyt. Prepokladám, že áno. V takom prípade by sa na Vás vzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) v znení do 31.12.2010 teda do novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov zákonom č. 548/2010 Z.z. citujem znenie pred novelou

   (1) Od dane je oslobodený príjem

   a) z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem
   1. príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku a
   2. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji týchto nehnuteľností uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku,

   V zmysle 52j ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. citujem
   (2) Oslobodenie príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. a), i) a j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010. Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý po 31. decembri 2010 sa použije § 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010.

   • Ďakujem za odpoveď a predpokladali ste správne,že máme trvalý pobyt. Ešte som zabudla na jednú vec. Je pravda, že budeme musieť platiť odvody z príjmu z predaja bytu do zdravotnej poisťovni. To nám povedal nám pán z realitky . Sme dôchodcovia. Ešte raz ďakujem

    • Vážená pani ,
     ak nevznikne daňová povinnosť , nevznikne ani základ dane, ktorý by bol vymeriavacím základom pre účely zdravotného poistenia.

 8. Mária Šoltésová

  Dobý deň, chcem Vás poprosiť o odpoveď. V auguste v roku 2010 som kúpila byt, vlastníctvo v KÚ je z osobných dôvodov zapísané na matke. Vlastníctvo je vedené bez uvedenia trvalého pobytu. V súčasnosti zvažujem previesť vlastníctvo na seba, formou darovacej zmluvy. Bude tento prevod bytu podliehať dane z príjmu? Byt slúži výlučne synovi bez uvedenia trvalého pobytu. Ďakujem

 9. Prevod bytu, ktorý bol nadobudnutý kúpnou zmluvou, vedený vo vlastníctve bez trvalého pobytu podlieha pri predaji dani z príjmu?

  • Vážený pane,

   predpokladám, že ste otázkou myslel či predaj takéhoto bytu podlieha dani z príjmu. V zásade áno. Keďe neuvádzate ďaľšie podmienky nie je možné odpovedať konkrétne.

 10. Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať ohľadom kúpy pozemku od starého otca manželky, a síce či sa v takomto prípade platí daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti keďže pozemok nadobudol rozhodnutím OÚ v 5/2012 kedy došlo k zlučovaniu viacerých pozemkov síce ich vlastnil už dávno pred tým ale rozkúskovane a teraz je to jeden celok zapísany v katastri s týmto dátumom, alebo je lepšie to riešiť darovacou zmluvou. Ďakujem

  • Vážený pane,
   predovšetkým je potrebné poznať právne aspeky celej transakcie pretože je pozemok ako vec v právnom zmysle je určená svojou hranicou na zemskom povrchu. V zásade ide o to, že totožnosť predmetu vlastníctva zostala zachovaná potom samotná zmena evidencie v katastri nemá vplyv na totožnosť predemtu vlastníctva a lehoa sa počíta od nadobudnutia pôvodného pozemku ( pozemkov ) . Ak bolo výsledkom vytvorenie pozemku s určitými novými hranicami potom ide o nový predmet vlastníctva a lehotu na oslobodenie od dane je potrebné počítať nanovo.
   JUDr. Samuel Diatka

 11. Gabriela Ďuranová

  Dobrý deň,
  s manželom vlastníme nehnuteľnosti v BSM. Túto sme prenajali PO. Príjem z prenájmu a výdavky budeme uplatňovať podľa § 6 ods. 3) zákona o dani z príjmov. Nehnuteľnosť je momentálne zaťažená hypotékou, kde dlžníkom je manžel a spoludlžníkom manželka. Chcem sa opýtať, či úroky z hypotéky môžu byť uznané ako daňový výdavok v súvislosti s prenájmom tejto nehnuteľnosti.
  Ďakujem za odpoveď.

  • Vážená pani,

   úroky sú daňovým výdavkov vtedy ak súvisia s obstaraním veci (alebo technickým zhodnotením veci ) , ktorá je predmetom prenájmu. Vtedy je daná súvislsoť medzi výdavkom a príjmom. Za predpokladu, že ide o tento prípade sú úroky z úveru daňovým výdavkom. Je v tejto súvislosti potrebné poznamenať, že samozrejme spôsob uplatňovania výdavkov môže byť rôzny ( u príjmu podľa § 6/3 nie je daňovo uznaná strata a zároveň nie sú uznané paušálne výdavky).
   JUDr. Samuel Diatka

 12. Dobrý den, chcel by som sa opytat ze ako mam vediet kolko dane by som mal zaplatit pri predaji bytu ak som si kupil byt v marci 2011, ktorý bol vsak drustevny, cize ja som ho riadne zaplatil 17.000 € avsak na bytovom druzstve sa urobil iba prevod clenskych práv, kde bola anuita bytu 0 €. Po pol roku som ho odkupil do osobného vlastnictva kde som zaplatil iba nejake poplatky kedze cena uz bola 0 €, nasledne som ho svojpomocne zrekonštuoval pri čom ma to stalo cca 15.000 € kde nemam na nic doklad. Ak by som chcel teraz byt predat za 39.000 € ako zistim vysku dane? Pricom som tam vobec nemal trvaly pobyt. Dakujem za odpoved

 13. prosim vas je mozne stiahnut moju mailovu adresu z predchadzajucej otazky, kde som ju omylom uviedol do mena, teraz neviem koho mam kontaktovat, tak to skusam takto. Bol by som velmi vdacny ak by ste moje meno uverejnili iba ako aaa. Vopred Vam dakujem.

 14. Dobry den

  Chcel by som Vas poprosit o informacie k dani z predaja bytu. Momentalne byvame
  v prenajme, ale dohodli sme sa s majitelom bytu ze by nam ho predal. Majitel byt vlastni
  asi 1,5 roku a predal by ho za rovnaku sumu ako ho kupil. V tomto pripade predpokladam
  ze sa neplati dan z predaja ani odvod do zdravotnej poistovne, ak sa mylim opravte ma
  prosim. Co ale v pripade ak vlastnik odvadza dan z prijmu za prenajom bytu ? Je tu nejaky
  rozdiel, teda ake poplatky by v tomto pripade bolo potrene uhradzat ?

  Dakujem velmi pehne za odpoved

 15. dobry den chcela by som sa opytat moj stryko zdedil po svojom bratovi pozemok ktory predal musi odviest dan z predaja aj ked je priami dedic nakolko moj nebohy stryko bol slobodny a bezdetny

  • Vážená pani,

   nepíšete kedy došlo k dededniu a ani k predaju, preto by som sa mohol vyjadriť len veľmi všeobecne . Oslobodenie od dane z predaja nehnuteľnosti ( pozemku podľa § 9/1 písm. b) zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z. citujem
   b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
   Inými slovami dedenie po bratovi nie je dedenie v priamom rade predkovia – potomkovia a teda ani nemôžete započítať dobu vlastnenia právnym predchodcom a teda pravdepodobne vo Vašom prípade doba 5 tich rokov vlastníctva medzi nadobudnutím a predajom nebude naplnená a teda predaj nebude v tomto prípade od dane oslobodený. Ako daňový výdavokn si môžete uplatniť reprodukčnú obstarávaciu cenu pozemku § 25 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. inými slovami znaleckú cenu pozemku ku dňu nadobudnuia dedením ( teda ku dňu smrti poručiteľa )

 16. k dedeniu doslo dec,2008 a pozemok sa predal jun,2013 tak ked neuplinulo pät rokov musi sa zaplatit dan z predaja

 17. dobry den , objasnim vam nasu situacia , moja krsna (maminina sestra) si kupila drustevny byt cca 7rokov , kde ma aj nahlaseny trvaly pobyt aj s jej detmi . tento rok by ho rada predala , a ja by som o nho mala zaujem,zobrali by sme si ho na hypoteku ale problem je prave v tom ze byt je druzstevny , rozmyslali sme ze by sme ho previedli do osobneho vlastnictva , len problem je prave v daniach , keby ho previedla do OV musela by platit dane ? za odpoved vopred dakujem

  • Vážená pani,

   váš komentár bol v spame, ale ak je aktuálne, tak lehota v prípade kúpy bytu do osobného vlastníctva ( už by to nebol podiel v družstve, ale byt ) by sa počítala od nadobudnutia bytu, takže sa obávam, že by to predaj podliehajúci dani

 18. Dobry den, prosim o radu. V roku 2009 manzel zdedil 1/4 domu po svojej matke, ktora bola spoluvlastnickou od cca 1990, na zaklade zavetu. Tento rok sa bude dom predavat. Chcem sa spytat, ci je manzel oslobodeny od platenia odvodov do ZP a dane z predaja? Dakujem.

  • Vážená pani,

   domnievam sa, že áno, pretože spoluvlastnícky podiel zdedil po svojej matke, čím sa mu započítava jej doba vlastníctva do obdobia 5 rokov v zmysle § 9/1/b zákona č. 595/2003Z.z.

 19. Dobry den,

  rada by som sa Vas opytala, ake odvody (danove, zdravotne ….) ma cakaju pri predaji bytu.
  Som fyzická osoba, byt som nadobudla darovacou zmluvou v roku 2000. Trvalý pobyt som v ňom mala už pred jeho nadobudnutím a mám ho tam doteraz. V roku 2014 chcem byt predat za sumu cca 80.000 a kupit si byt v inom meste. Bude predaj mojho bytu oslobodeny od dane? Ake dalsie odvody z predaja sa ma budu tykat?
  Ďakujem za laskavu odpoved.

  • Vážená pani,

   podľa môjho názoru pôjde o oslobodený príjem z dôvodu, že vzhľadom na dobu vlastníctva a trvalý pobyt spľňate podmienky oslobodenia predaja od bytu od dane tak podľa nových ustanovení o zákona č. 595/2003 Z.z. ako i ustanovení platných do 31.12.2010. § 9/1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z.

 20. dobry den chcel by som sa informovať ohladom platenia dane z predaja bytu. Vlani mi zomrel otec zdedil som po nom byt tento rok ho predavam za 45 OOO eur. Dal som si vypracovat znalecky posudok hodnoty bytu a ten bol 48 000 eur. Budem platit dan z predaja bytu? Dakujem za skoru odpoved. Alan.

  • Vážený pane,

   keďže dedenie po otcovi je dedenie v priamom rade domnievam sa, že pôjde o oslobodený prijem za predpokladu, že Váš otec a vy dokopy vlastníte ten byt viac ako 5 rokov čo je vysoko pravdepodobné

 21. asi som vam vsetko nenapisal tak otec ten byt zdedil v roku 2010 a vlani zomrel a teraz som ho zdedil po nom ja jeho syn,ale som snim nebyval,tak ako to bude s tym platenim dane z predaja? Pri dedicskom konani som dal aj vypracovat znalecky posudok hodnoty bytu a ten je vyssi ako sa byt predava. Nebudem v tomto pripade oslobodeni od platenia dane? Dakujem za odpoved alan

 22. Dobry den prajem,
  kedze mi problematika nie je uplne jasna, poprosil by som Vas o odpoved na nasledovnu otazku:
  mama zdedila po svojich rodicoch nehnutelnost, ktoru si jej rodicia postavili v roku 1970 a dedicske konanie prebehlo v roku 2013. Vzhladom k tomu, ze dom je teraz neobyvany a nevyuzivany, tak by ho chcela predat – mala by v takom pripade narok na oslobodenie od dane, kedze je dedickou v priamom rade?
  Dakujem pekne za odpoved.

 23. Dobrý deň vlani mi zomrela mama a zdedila som po nej byt chcela by som ho predať v dedičskom konaní bol byt ohodnotení na 40 000 eur, keď ho predám za tú istu cenu ako bol ohodnotení pri dedení. Budem musieť platiť daň z predaja. Ďakujem

  • Vážená pani,

   vidím to tak, že platenie dane Vám nehrozí z dvoch dôvodov
   1. ide o dedenie v priamom rade , čo znamená, že sa Vám doba vlastníctva Vašej matky započíta do doby vlastníctva ak to bude viac ako 5 rokov bude predaj nehnuteľnosti od dane oslobodený
   2. ak by bola reprodukčná obstarávcacia cena 40.000 Eur uznaná ako daňový výdavok ( cena obstarania je znalecká cena ) a predajná bude 40.000 Eur základ dane bude 0 a teda daňová povinnosť nevznikne.

 24. Dobry den. Chcel by som sa Vas spytat na dan z predaja pozemku, ktoreho podiely som ziskaval postupne az sa mi nakoniec podarilo vysporiadat vlstnicke podiely a stat sa vylucnym vlastnikom v 1/1. Chronologia a sposob ziskania je nasledovny:
  r.2009 – darovanie od rodicov;
  r.2009 – odkupenie od viacerych vlastnikov (10€/m2);
  r.2009 – darovanie od viacerych vlastnikov za ucelom vysporiadania (po vysporiadani im bude podiel darovany spat);
  r.2012 – odkupenie od dalsich vlastnikov (15€/m2);
  r.2013 – odkupenie od poslednych vlastnikov (15/m2).
  Momentalne mam moznost predat vyspoiadany pozemok za cenu 30€/m2. Mam k dispozicii doklady preukazujucce naklady na pravnikov, kataster, ktore som vynalozil pocas vysporiadavanie vlastnickych podielov. Viete mi poradit ako treba postupovat pri priznavani dane z predaja pozemku, prip. ci nie som oslobodeni od dane z predaja nehnutelnosti.
  Vopred Vam dakujem.

  • Vážený pane,

   ak to dobre pozerám ešte nesplňate dobu na oslobodenie od dane pri predaji nehnuteľnosti. To znamená, že v prípade predaja bude na strane príjmov
   suma za predaný pozemok a na strane výdavkov obstarávacia cena pozemku. To, že Vám časť pozemku bola darovaná a časť pozemku ste na nadobudol kúpou znamená lem toľko, že súčet obstarávacích cien bude určený podľa rôznych ustanovení ZDP, pretože i darovaná vec má v čase darovania svoju hodnou bližšie pozri § 25 zákona č. 595/2003 Z.z.

 25. Dobry den,

  chcem sa spytat, ci sa uplatnuje dan z prijmu predaja bytu v nasledovnej situacii:

  v oktobri roku 2010 sme s priatelkou kupili byt na hypoteku za 100.000€ do podieloveho spoluvlastnictva v pomere 1/2 a 1/2. Ja som mal trvaly pobyt prihlaseny uz 10 rokov a stale mam, no moja priatelka nie. V roku 2013 sme sa zosobasili (neviem ci to ma vplyv na danu situaciu, ale uvadzam to ako doplnujucu informaciu) a chystame sa predavat byt za cca 110.000€. Podlieha v tomto pripade nejaka cast so zisku dani z prijmu? kedze trvaly pobyt mal prihlaseny len jeden vlastnik, a od kupy ubehli len 3 roky, bude polovica zisku zdanena? bude mat vplyv aj to, ze sme sa medzicasom zobrali a pripadny zisk sa bude chapat ako “bezpodielovy majetok” ? byt nebol evidovany v obchodnom majetku. taktiez si nebudeme uplatnovat ziadne preukazatelne naklady na rekonstrukciu, atd. nikde som takuto situaciu nenasiel.

  vopred dakujem za radu

  • Vážený pane,

   predovšetkým by som rád poznamenal, že na vyriešenie Vašej otázky je potrebné riešiť tri veci
   1. čo je to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
   2. komu svedčí oslobodenie od dane
   3. ako sa delia príjmy z predaja spoločného majetku

   1. byt ste nadobudli podľa znenia otázky pred uzavretím manželstva do podielového spoluvlastníctva manželov. teda pojmovo nemôže byť v bezpodielovom vlastníctva manželov
   2. Keďže ste byt nadobudli v roku 2010 je možné aplikovať oslobodenie do dane v znení do 31.12.2010 teda znenie § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení do 31.12.2010 ( do novely 548/2010 Z.z. ) § 52j ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. Tam bolo oslobodenie naviazané na trvalý pobyt d dane je oslobodený príjem

   a) z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem
   1. príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku a
   2. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji týchto nehnuteľností uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku,

   3. keďže ide o príjem zo spoločnej veci môžete v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. sa dohodnúť ako spoluvlastníci s iným delením príjmov ako by svedčalo podľa spoluvlastníckych podielov . Ak si napíšete z hľadiska daňového takú dohodu, že príjem bude zdaňovať Vy zároveň si uplatníte oslobodenie od dane a nemusíte tento príjem daňovom priznaní uvádzať

   citujem

   (1) Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel. 61)

   Takto v podstate príjem 5000 Eur pripadjúci na Vašu priateľku legálnym spôsobom vyjmete zo zdanenia a nebudete z neho platiť ani odvody na zdravotné poistenie, keďže u Vás bude celý príjem oslobodený od dane.

 26. Dobrý deň,
  prosím o ozrejmenie, či budeme platiť a aké veľké odvody do zdravotnej poisťovni a daň danovému úradu pri predaji domu, ktorý sme zdedili :
  Mama s otcom si postavili dom pred 50 rokmi. Bývali v ňom nepretržite do ich smrti. My, ako ich dcéry už v tomto dome nebývame a nemáme tam už žiadna trvalý pobyt viac ako 25 rokov.
  V roku 1999 zomrel náš otec. My, ako sestry sme sa vzdali svojho podielu po otcovi a bezodplatne sme ho previedli na našu sestru, to isté urobila aj naša mama. Takže jedna sestra má 1/2 domu a mama mala 1/2 domu. Mama zomrela v roku 2013. Polovicu domu po mame sme zdedili všetky tri rovnakým dielom. V dedičskom konaní po mame bola u notára vyčíslená hodnota domu na 30000 EUR. Máme kupca na dom za cenu 40000 EUR.

  • Vzhľadom na to,že ide o dedenie v pokolení priamom – predkovia – potomkovia započíta sa doba vlastíctva poručiteľa do lehoty 5 rokov a teda predaj domu by mal byť oslobodený od dane.

 27. Dobry den, chcel by som sa opytat, ci budem platit dan z prijmu pri predaji bytu, ktory mam vo vlastnictve od roku 2004, ale nemam v nom trvaly pobyt. Dakujem

 28. Dobry den,

  v Septembri tohto roka som zdedil druzstevny byt po otcovi.Byt by som chcel previest do osobneho vlastnictva a nasledne predat. Chcem si overit ci budem musiet plait dan z predaja nehnutelnosti? Je mozne v mojom pripade vyuzit znalecky posudok ako naklad a dan zaplatim len z rozdielu? Podla notara z dedicskeho konania ano, chcem si to overit, dakujem pekne za Vasu odpoved.

 29. Dobry den,chcem sa opytat ci budeme platit dan z predaja nehnutelnosti ak po 20rocnom uzivani bytu sme ho previedli darovacou zmluvou na dceru ktora v nom byva s nami tiez 20rokov, ale zistili sme ze by nam vyhovovalo dohodou o vratenie daru zrusili darovanie a byt predali.Byt bol prevedeny v juli tohto roku. Radi by sme nasledne radi kupili rod,dom,ale trapi nas otazka platenia ci neplatenia z dane z predaja nehnutelnosti, ci danovaci nebudu nas brat ako novych majitelov a bude opat platit 5 rocne embargo na predaj nehnutelnosti ?
  Dakujem

  • Vážený pane,

   Vaša otázka zahřňa viacero problémo, ktoré sa nedajú len tak riešiť. Zrušiť darovaciu zmluvu je možné, ale len zo zákonom stanovených dôvodov ( zjednodušene hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným voči darcovi ) . Pochopili ste to správne – budú Vás tak brať. Otázka je skôr čiastočne riešeiteľná smerom vyčísleniu základu dane z predaja nehnuteľnosti, ale to sa takto všeobecne riešiť nedá.

 30. Božena Slobodniková

  Dobrý deň. Chcem sa spýtať vo firme ako fyzická osoba kúpil nehnuteľnosť v roku 2009 a chce predať.Mne sa vzdá ,že je výhodnejšie predať po piatich rokoch a trvalý pobyt tam nie mám.Chcem vedieť o daň z príjmu či sa vzťahuje oslobodenie.Ďakujem.

  • Ak tvrdíte, že ju kúpili vo firme, takže ju máte zaradenú v obchodnom majetku. V takom prípade sa lehota 5 rokov počíta od vyradenia z obchodného majetku a nie od kúpy.

 31. Dobrý deň.
  Chcem sa opýtať – Moja mama bola vlastníčkou pozemku od roku 2005, keď ho získala darovacou zmluvou. V septembri 2013 pozemok predala.
  Musí zaplatiť Daň z predaja pozemku keď ho vlastnila viac ako 5 rokov a taktiež musí zaplatiť Daň zdravotnej poisťovni?

  Ďakujem za odpoveď.

  Halamová

 32. Dobrý deň,
  chcem sa opýtať,mojim rodičom som daroval byt v r.2007.V súčastnosti ho chceme predať.Sú rodičia oslobodení od platenia dane?
  Ďakujem

 33. …a zabudol som uviesť, že tam nemali a nemajú trvalý pobyt.
  Ďakujem.

 34. Dobry den,
  Prosim Vas o radu v pripade predaja nehnutelnosti, ktorej cast moj otec zdedil v R2008 po jeho otcovi. V roku 2009 Otec odkupil s mojou mamou do BSM dalsiu cast od jeho mamy. V R2011 otec zomrel. Po nom som ako ja, tak aj mama v dedeni v priamom rade spoluvlastnikmi. Mama cast vlasti z odkupu v R2009. Mama aj otec ma/mal cca 30 rokov trvale bydlisko v danej nehnutelnosti. Ak by sme chceli teraz predat nehnutelnost, mame povinnost platit dan z predaja. Dakujem Vam.

  • Vážený pane,
   pokiaľ ide o dedenie v pokolené priamom – predkovia potomkovia započíta sa doba vlastníctva poručiteľa na účely sledovania oslobodenia do lehoty dediča – inými slovami 5 ročnú lehotu splňate. Rovnako to platí pri dedení manželom § 9 ods. 2 písm. b) . Neviem síce presné dátumy, ale vyzerá to tak, že v roku 2014 bude predaj oslobodený od dane.

  • Vážený pane,
   pokiaľ ide o dedenie v pokolené priamom – predkovia potomkovia započíta sa doba vlastníctva poručiteľa na účely sledovania oslobodenia do lehoty dediča – inými slovami 5 ročnú lehotu splňate. Rovnako to platí pri dedení manželom § 9 ods. 2 písm. b) ZDP . Neviem síce presné dátumy, ale vyzerá to tak, že v roku 2014 bude predaj oslobodený od dane.

 35. Dobry den . V roku 2008 som dostal od otca pozemky formov darovacej zmluvy ,a vroku 2013 som predal cast pozemku Zelezniciam SR, mal som moznost bud predam alebo ma vyvlastnia . Tak som predal a teraz som sa dozvedel ze musim zaplatit este aj socialku z toho primu plus dan o tej som vedel neda sa to dako obist ked som to musel!!!! aj tak predat skor ako uplynulo 5 rokov vlastnicta. Ved zobrali mi pozemok daco mi zan daly a teraz im mam este vratit za nieco oco ma obral stat .

  • Este som zabudol napisat ze od roku 2010 robim na zivnost. Dakujem

  • Vážený pane,

   daň v popisovanom prípade platiť budete musieť, keďže medzi darovaním a predajom neuplynula lehota piatich rokov, ale keďže ste pozemky získal darovaním od otca ktorý ich s vysokou pravdepodobnosťou nemal v obchodnom majetku tak vstupnou cenou a daňovým výdavkom bude reprodukčná obstarávacia cena pozemku ( teda znalecká cena v čase darovania. Keďže železnice vykupujú pozemky za znaleckú cenu tak daňou bude rozdiel medzi znaleckou cenou v čase darovania a kúpnou cenou čase predaja. Čiže daň budete musieť platiť, ale nie z celej sumy.Navyše ak ste pozemky nemal zaevidované v obchodnom majetku, tak to nebude príjem z podnikania , ale ostatný príjem podľa § 8, teda nebude to vymeriavací základ pre Sociálnu poisťovňu.

 36. Dobrý deň,

  chcem sa informovať koľko sa platí daň z predaja pozemku? Ide o nejaké percento z predajnej sumy?
  Ďakujem

  • To je príliš všeobecná otázka. V zásade bežný občan pri predaji nehnuteľnosti, ktorá nie je zaradená do obchodného majetku platí 19% daň zo základu dane, ktorý sa určí ako rozdiel predajnej ceny a ceny veci pri nadobudnutí. Odporúčam preštudovať môj článok o zdaňovaní predaja nehnuteľnosti

 37. Dobrý deň,
  chcem sa informovať v otázke platenia dane z predaja nehnuteľnosti. S manželom počas manželstva sme nadobudli do BSM okrem iného majetku garáž a to v r. 1997. Po rozvode manželstva sme si majetok rozdelili a výhradnou vlastníčkou garáže som sa stala ja a to v r. 2012. Garáž som predala v r. 2013. Chcem sa spýtať, či som povinná platiť daň z predaja, keď vlastníčkou(spoluvlastníčkou) som od r. 1997.
  Ďakujem!

  • Vážená pani BSM má tu vlastnosť, že je bezpodielové. Inými slovami vlastníctvo v BSM je vlastníctvo veci ako celku jedným i druhým manželom. To znamená, že ste vlastníčkou viacej ako 5 rokov a teda oslobodená od dane.

 38. Dobrý deň, poprosil by som o radu, nakoľko som už viackrát dostal dvojznačné odpovede.
  Otázka:Byt s manželkou sme vlastnili v BSP od 2005r. Od r.2010 sme ho prenajímali, riadne registrovaní a platiaci dane. Nezaradzovali sme ho do obchodneho majetku. Pri daniach sme vždy uvádzali skut. náklady. ( nie paušál) V aug. 2013 sme byt predali. Sme oslobodení od dane z predaja nehnutel. a odvodov, alebo nie?

  • Vážený pane,

   na Vašu otázku je možné dať len všeobecnú odpoveď. Zaradenie do majetku znamená, že o majetku účtujete. Ak ste si uplatnili skutočné výdavky súvisiace s nehnuteľnosťou ( opravy, odpisy, daň z nehnuteľností ) platí, že ste ho mali zaradenú v majetku a budete predaj zdaňovať. Ak ste uplatňovali iba náklady, ktoré nemajú priamy súvis s nehnuteľnosťou voda, energie a podobne, tak ste si ich mohli uplatniť aj keď ste nemali nehnuteľnosť zaradenú v majetku. To, či ste ju v obchodnom majetku zaradenú mali viete najlepšie sami citujem § 2 písm. m ZDP

   obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, 1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11 alebo 14; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,

 39. Dobrý večer:
  Prosím, sú nejaké podstatné rozdiely v dani z príjmu FO v roku 2014 oproti 2013?

  • Vážený pane,

   to je tak široká otázka, že by si vyžadovala dlhšiu odpoveď. Určite áno. K mnohým zmenám došlo od zdaňovania cenných papierov, cez leasing a podobe. Neviem, ktorá zmena sa dá označiť za nepodstatnú

 40. Dobry den…chcel by som sa spytat ci sa ma tyka platenie dane a odvod do zdr.poist. v pripade ze v roku 2012 som si kupil byt za 60000,- s pouzitim uveru(50000,-)medzicasom z rodinnych dovodov potrebujem nehnutelnost vymenit za väcsiu…uver teda tarchu z LV chcem preniest na rodicovsky byt co znamena ze po predaji dostanem hotovost cca 58000,- ktoru chcem v kratkom case pouzit aj s usporami priatelky na kupu väscieho bytu na ktory potom prenesiem tarchu uveru z rodicovskeho bytu…dakujem za odpoved

  • Vážený pane, keďže ešte neuplynula doba , ktorá sa vyžaduje na oslobodenie predaja nehnutelnosti ( 5 rokov ) bude predaj zdaňovaný. Vzhľadom na to, že 58.000 Eur je kúpna cena a 60.000 Eur ste zaplatil výsledok bude strata, ktorú nebude možné daňovo uplatniť § 8 ZDP, ale daň platiť s najväčšou pravdepodobnosťou platiť nebudete.

 41. Dobrý deň,
  poprosím o radu – rodinný dom v BSM je od r.2007 prenajímaný s.r.o.-čke, manželia si v DP doteraz uplatňovali výdavky % z príjmov, za rok 2013 si uplatnia skutočne vynaložené náklady iba na energie – čiže dom nezaradia do obch.majetku. V prípade jeho predaja bude príjem oslobodený od dane?
  Ďakujem!

  • Ak nie je dom v obchodnom majetku vzťahuje sa naň oslobodenie od dane. Ak bol zahrnutý v obchodnom majetku tak bude oslobodený 5 rokov od jeho vyradenia z Obchodného majetku

 42. Dobry den, poprosim o radu.
  Rodicia mi darovacou zmluvou darovali pred patnastimi rokmi pozemok. Ja som si tam postavil dom. V tomto dome mam trvaly pobyt 1 rok, od januara 2013. Rozhodol som sa predat dom a pozemok. Mam povinnost platit dan a zdr. poistenie? Z pozemku, z domu? Co v pripade, ze by som sa rozhodol predavat az v januari 2015?
  Dakujem vopred za odpoved.

  • Pozemok a dom sú samostatné veci. Na pozemok sa oslobodenie vzťahuje, ale na dom s najväčšou pravdepodobnosťou nie. Bez podrobnejších informácií nie je možné zaujať stanovisko

 43. Dobry deň, chcela by som sa spýtať, bývam v družstevnom byte už 24 rokov. Chcela by som sa spýtať,ak by som ho chcela predať, ci som oslobodena od platenia dane.

  • Je rozdiel či budete predávať podiel v družstve, alebo byt. Ak podiel budete oslobodená v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) ZDP, ak najprv odkúpite byt od družstva a potom ho predáte bude sa skúmať oslobodenie v nadväznosti na dátum nadobudnutia bytu do vlastníctva.

 44. Dobrý deň chcela by som sa spytat ci sa na mna vztahuje povinnosť platit dan z predaja ked som od rodičov ns základe kúpnej zmluvy spolu s muzom kupili byt v roku 2009 financovali sme to hypotékou v sume53000e.trvaly pobyt mame vedený od kupy..dakujem za odpoved

  • Vážená pani zo znenia otázky vyplýva, že trvalý pobyt ste mali v byte ešte v roku 2009 to znamená , že na Váš prípad sa vzťahuje pôvodné ustanovenie § 9 ods. 2 písm. a) v znení do 31.12.2010 ( § 52j ods.2 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 45. Platí sa daň za predaj reštitučného nároku? Od roku 2011 máme od Slovenského pozemkového fondu nedoriešený reštitučný nárok. Oslovil nás záujemca s ponukou, že od nás odkúpi reštitučný nárok. Záujemca nám ponúka vyplatiť niekoľko násobok oproti hodnote vyrátanej pozemkovým fondom. Ak predáme reštitučný nárok, budeme musieť platiť daň?

  • Vážený pane,

   reštitučný nárok bude reštitučným nárokom v prípade vydania majetku. V opačnom prípade ide majetkové právo, ktorého hodnota je problematická. Podľa môjho názoru ide o prevod pohľadávky so všetkými dôsledkami vrátane daňových. Viac nepoviem, pretože bez konkrétnych informácií by šlo o veštenie

 46. Dobrý deň, bývam v družstevnom byte už 28 rokov. Chcel by som sa spýtať, ak by som ho od družstva odkúpil za cca 300 Eur a potom ho predal za cca 16 000 Eur, či je možnosť oslobodenia od platenia dane. Ďakujem

  Nie , pretože dôjde k zmene vlastníka. Predať s oslobodením od dane by ste mohol iba družstevný podiel.

  P.S. skúste dávať otázky do časti poradňa

 47. Dobry den,

  chcem Vas Poprosit o informacie a rady tykajuce sa mojej situacie. Matka zdedila po zosnulom bratovi byt, bolo jej povedane ze po dobu piatich rokov od nadobudnutia sa musi odviest dan z nehnutelnosti pri predaji. V pripade ze by mi dala byt darovacou zmluvou, tykalo by sa ma tiez zdanenie nehnutelnosti pri predaji ??

 48. Dobrý deň , potrebovala by som poradiť , neviem či som pochybila, alebo nie. V roku 2002 v júli sme s býv. manželom získali vydržaním pozemok a st. rodinný dom – ani jeden sme tam nemali tp. Využivali sme to rekreačne. V roku 2007 v sept. sme sa rozviedli , majetok sme nevysporiadali , ale v roku 2013 v sept. sme ho predali. Ked že som si vtedy prečítala ,že ak vlastníme nehnutelnosť viac ako 5 rokov ,tak sa dane nepriznávaju no pozabudla som na to že sme sa rozviedli a neviem teda či to má na to vplyv, alebo nie. Od dvoch účtovníčok som počula dva názory.

  • Vážená pani,

   stalo len to, že sa po troch rokoch zmenilo vlastníctvo nehnuteľnosti z bezpodielového na podielové. Keďže v čase predaja ste každý vlastnili svoj podiel viac ako 5 rokov daň neplatíte

 49. Mozete mi poradit pri predaji nehnutelnosti ktorej polovicu som vlastnila viac ako 5 rokov a druhu polovicu som zdedila v 2015 aj byt som predala v 2015 budem dodanovat len prijem z tej druhej polovice ?

 50. Dobry den
  som vlastníkom garaze od roku 2008 a chcem ju teraz tento rok predat..Od roku 2011 do konca roku 2013 bola oficialne v prenajme..ovplyvni to moju dan z predaja nehnutelnosti v ramci oslobodenia po 5 rokoch vlastnictva?
  dakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť