Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Predaj nehnuteľnosti a DPH – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Predaj nehnuteľnosti a DPH

Predaj nehnuteľnosti a DPH

Spoločnosť platiteľ DPH vlastní budovu i s pozemkom 8 rokov. Rozhodla sa ju predať . Ako postupovať z hľadiska DPH ?

V zmysle § 38 ods. 1 ZDPH Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, 19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo jej časti alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane a toto svoje rozhodnutie je povinný písomne oznámiť príjemcovi plnenia najneskôr v lehote na vyhotovenie faktúry podľa § 73. Byty a nebytové priestory sa na účely oslobodenia od dane podľa prvej vety považujú za časť stavby.

Inými slovami podľa zadania otázky spoločnosť spĺňa podmienku oslobodenia o DPH pretože predaj sa zjavne uskutoční po piatich rokokoch od kolaudácie stavby. Na druhej strane sa môžete rozhodnúť predaj zdaniť. V takom prípade je potrebné zvážiť fakt, že ide o investičný majetok a pri takom sa vzťahuje doba na úpravu dane v nadväznosti na zmenu účelu použitia § 54 ZDPH .

V tejto súvislosti je ešte potrebné upozorniť na fakt, že či sa bude sledovať 10 ročná lehota alebo 20 ročná lehota na zmenu účelu použitia z otázky výslovne nevyplýva a je potrebné vziať do úvahy ustanovenie § 85j ods. 3 zákona č. 490/2010 Z.z. , ktorým sa novelizoval zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty citujem

Ak bol platiteľ povinný vykonať jednu alebo viac úprav odpočítanej dane pri investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. b) a c) za obdobie rokov 2004 až 2010, je obdobím na úpravu dane odpočítanej pri tomto majetku desať rokov podľa § 54 ods. 4 predpisu účinného do 31. decembra 2010 a platiteľ použije pri každej zmene účelu použitia postup podľa prílohy č. 1 predpisu účinného do 31. decembra 2010.

Pri úprave postupuje platiteľ podľa vzorca

Pri úprave podľa § 54 postupuje platiteľ podľa vzorca

DV x (A – B)

DD = ———— x R

5 alebo 20

kde

DD je výsledok úpravy odpočítanej dane, ktorý v prípade

záporného znamienka predstavuje dodatočne odpočítateľnú daň

a v prípade kladného znamienka predstavuje dodatočne

neodpočítateľnú daň,

DV je daň vzťahujúca sa na obstarávaciu cenu investičného

majetku alebo vlastné náklady investičného majetku,

A je číslo od 0 do 1, ktoré je podielom vyjadrujúcim výšku

dane, ktorú platiteľ mal právo naposledy odpočítať pri investičnom

majetku, k výške dane vzťahujúcej sa na obstarávaciu cenu

investičného majetku alebo vlastným nákladom investičného majetku;

vypočítaný podiel sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor,

B je číslo od 0 do 1, ktoré je podielom vyjadrujúcim výšku dane,

ktorú platiteľ môže odpočítať pri investičnom majetku, k výške dane

vzťahujúcej sa na obstarávaciu cenu investičného majetku alebo

vlastným nákladom investičného majetku v kalendárnom roku, v ktorom

nastanú dôvody na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 alebo § 54a

alebo súbežne podľa § 54 a 54a; vypočítaný podiel sa zaokrúhľuje na

dve desatinné miesta nahor,

R je počet kalendárnych rokov, ktoré zostávajú do skončenia

obdobia na úpravu odpočítania dane vrátane roka, v ktorom došlo

k zmene účelu použitia investičného majetku.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť