Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Prechod nájmu bytu – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Prechod nájmu bytu

Prechod nájmu bytu

Občiansky zákonník pozná pri prenájme uzatváranom podľa Občianskeho zákonníka ( nie podľa zákona o krátkodobom nájme bytu ) pozná za určitých podmienok prechod nájmu bytu, čo v praxi znamená, že práva a povinnosti z nájomnej zmluvy prejdú na nového nájomcu ( nájomcov ) a to tak pri klasickom nájme bytu ako i pri nájme družstevného bytu

Inštitútu prechodu nájmu nebráni ak nájomca trvalé opustil spoločnú domácnosť za predpokladu, že nájomný vzťah stále trvá.

Inštitút prechodu nájmu sa neuplatní re byty trvalé určené ako služobné byty, pre byty osobitného určenia a pre byty v domoch osobitného určenia. Definíciu služobných bytov, bytov osobitného určenia a bytov v domoch osobitného určenia obsahuje zákon č, 189/1992 S.b. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v § 1 až 3 .

Prechod nájmu v prípade bytu, ktorý nie je družstevným bytom

  • prípade ak ide o byt, ktorý nie je v spoločnom nájme manželov zo zákona sa stávajú ú nájomcami (spoločnými nájomcami) jeho deti, vnuci, rodičia, súrodenci, zať a nevesta, ktorí s ním žili v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt. Nájomcami (spoločnými nájomcami) sa stávajú aj tí, ktorí sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo na neho boli odkázaní výživou, ak s ním žili v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho smrťou a nemajú vlastný byt.

Prechod nájmu bytu, ktorý je v spoločnom nájme manželov

  • prípade ak je byt v spoločnom nájme manželov nájomcom po smrti jedného z manželov zostáva pozostalý manžel. Smrť druhého z manželov na platnosť jeho nájomného vzťahu nemá sama o sebe vplyv. Na túto situáciu nedopadajú ustanovenia o prechode nájmu manželmi.

Prechod nájmu v prípade bytu ktorý je družstevným bytom

Tu je situácia komplikovanejšia v dôsledku toho, že nájom družstevného bytu je viazaný na členský podiel v družstve., takže okrem smrti je potrebné riešiť aj dedenie družstevného podielu.

Tu môžu nastať v podstate dve situácie

  1. Družstevný byt bol v spoločnom nájme manželov

  2. Družstevný byt nebol v spoločnom nájme manželov

Pokiaľ bol družstevný byt v spoločnom nájme manželov postupuje sa nasledovne.

Smrťou zaniká spoločný nájom manželov a pokiaľ právo na nájom družstevného bytu vzniklo počas manželstva (inými slovami bol uhradený členský podiel) právo nájmu prejde na pozostalého manžela a na neho prechádza i dedičský podiel. Na toto prihliadne súd pri rozhodovaní o dedičstve.

Ak pozostalý manžel nadobudol právo na nájom družstevného bytu pred uzatvorením manželstva nájom družstevného bytu prejde na toho dediča, ktorému pripadol dedičský podiel. Toto ustanovenie však výslovne nerieši nájom pozostalého manžela, ktorému nájom družstevného bytu a tým pádom i členstvo v bytovom družstve v vzniklo počas manželstva.

Manželovi, ktorému spoločný nájom družstevného bytu vznikol počas manželstva tento nemôže smrťou druhého z manželov zaniknúť. Akurát rozdiel je vtom, že uzavretím manželstva síce vzniká spoločný nájom bytu, ale nevzniká členstvo v bytovom družstve. Inými slovami budú dvaja nájomcovia – pozostalý manžel a dedič.

K uvedenému uvádzam judikát

Právo spoločného užívania družstevného bytu manželmi, nie však súčasne spoločné členstvo, vzniká podľa ustanovenia §176 ods. 2 OZ (teraz § 704 ods. 2pozn. autora) aj vtedy, ak jeden z manželov nadobudol právo užívať družstevný byt (t.j. uzavrel dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu) pred uzavretím manželstva, a teda ak jeden z manželov nadobudol právo na pridelenie bytu (t.j. zaplatil členský podiel) pred uzavretím manželstva.

R 34/1983

Družstevný byt nebol v spoločnom nájme manželov

Kedy sa prechod nájmu bytu neuplatní

  1. Pokiaľ ide o byt v spoločnom nájme manželov

  2. pri nájme nájme družstevného bytu, ktorý vznikol počas manželstva oboch manželov

Pri nájme družstevného bytu sa prechod nájmu bytu uplatní len v prípade ak právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy vzniklo počas manželstva. V takom prípade právo nájmu a členský podiel prejde na pozostalého manžela. Na toto ex offo prihliadne súd pri rozhodnutí o dedičstve.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť