Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Pracovná zmluva komentár – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Pracovná zmluva komentár

Pracovná zmluva komentár

 

Zákonník práce 311/2001 Z.z. umožňuje vykonávať závislú prácu

 

 1. V pracovnom pomere
 2. Na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru

Pracovný pomer

 

Pracovný pomer je upravený v druhej časti zákonníka práce § 41-84 . V tomto článku si popíšeme základné náležitosti pracovnej zmluvy. Ako každý právny úkon i pracovná zmluva má základné náležitosti ( povinné ) a nepovinné náležitosti, ktoré nie sú podmienkou vzniku pracovného pomeru, ale sú mimoriadne dôležité.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že Zákonník práce sa použije subsidiárne i na pracovné pomery osôb vykonávajúce práce vo verejnom záujme zákon č. 552/2003 Z.z. a čiastočne i na pomery zákona o štátnej službe v zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. .

Forma zmluvy

Pracovná zmluva musí mať písomnú formu. Absencia písomnej formy pracovnej zmluvy však nespôsobuje neplatnosť takéhoto právneho úkonu s ohľadom na § 17 ods. 2 Zákonníka práce a  § 44 zákonníka práce. Pre zamestnávateľa to má však jeden nepríjemný následok – takáto pracovná zmluva sa považuje v zmysle § 48 ods. 1 za pracovnú zmluvu na dobu neurčitú.

V zásade môžeme rozlíšiť dve situácie

 1. Pracovná zmluva nemá písomne dohodnuté náležitosti uvedené v § 43 ods. 1 a v takom prípade ide o pracovnú zmluvu na dobu neurčitú
 2. Pracovná zmluva neobsahuje náležitosti podľa § 43 ods. 2,4 a 5 a v takom prípade je zamestnávateľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce tieto podmienky. V prípade ak pracovný pomer končí skôr musí zamestnávateľ dať písomné oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia pracovného pomeru. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že náležitosti podľa § 43 ods. 5 musí pracovná zmluva obsahovať len v prípade ak je miesto výkonu práce v cudzine.

 

Náležitosti pracovnej zmluvy

Podstatnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú údaje uvedené v § 43 ods. 1 Zákonníka práce

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Medzi pravidelnými náležitosťami ( nie sú však povinné ) pracovnej zmluvy sú uvedené

ďalšie pracovné podmienky,

 1. výplatné termíny
 2. pracovný čas
 3. výmeru dovolenky
 4. dĺžku výpovednej doby.

Odkazom na kolektívnu zmluvu je možné nahradiť povinnú náležitosť pracovnej zmluvy uvedenú pod písmenom d) mzdové podmienky a nepovinné náležitosti pracovnej zmluvy – výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

V prípade ak je výkon práce zamestnanca v cudzine presiahne jeden mesiac je zamestávateľ povinný zamestnanca informovať o

a) dobe výkonu práce v cudzine,

b) menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť,

c) ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách,

d) prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny.

V pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj ďaľšie hmotné výhody a to napríklad nárok na používanie služobného auta, mobilu, PC a podobne. Z hľadiska daňového sú potom takéto hmotné výhody u zamestnávateľa uznaným daňovým výdavkom a je potrebné sa s nimi daňovo vysporiadať ako s príjmom zo závislej činnosti.

Súvisiace problémy

Ďaľšie skutočnosti na ktoré je potrebné pri uzatváraní pracovnej zmluvy myslieť je

 1. úpravu skúšobnej doby
 2.  možnosť pracovníka vysielať na pracovné cesty
 3. ochranu dôverných informácií
 4. úpravu podmienok inej zárobkovej činnosti

Skúšobná doba sa musí uzatvoriť písomne inak je neplatná. Skúšobná doba sa nemôže predlžovať.

Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom.

Jeho súhlas nie je potrebný ak takáto potreba vyplýva  z povahy jeho práce ( napríklad šofér ),  alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve.

 

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť vyplýva priamo zo Zákonníka práce § 81 písm. f) a okrem toho môžu byť upravené osobitnými právnymi predpismi.

 

Výkon inej zárobkovej činnosti je upravený v § 83 Zákonníka práce a obmedzenie sa  nevzťahuje  na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Na záver je potrebné dodať, že pracovnoprávne vzťahy podliehajú veľmi prísnej regulácii a preto právnu úpravu pracovnoprávnych vzťahov rozhodne nie je dobré podceniť.

Vzor si pracovnej zmluvy si môžete stiahnuť tu

 

JUDr. Samuel Diatka

 

vyplýva z povahy jeho práce ( napríklad šofér ),  alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť vyplýva priamo zo Zákonníka práce § 81 písm. f) a okrem toho môžu byť upravené osobitnými právnymi predpismi.

Výkon inej zárobkovej činnosti je upravený v § 83 Zákonníka práce a obmedzenie sa  nevzťahuje  na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Na záver je potrebné dodať, že pracovnoprávne vzťahy podliehajú veľmi prísnej regulácii a preto právnu úpravu pracovnoprávnych vzťahov rozhodne nie je dobré podceniť.  

Vzor si je možné stiahnuť TU

[wpdm_package id=10]

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť