Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Pozor na zrážkovú daň pri príjmoch z použitia diela. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Pozor na zrážkovú daň pri príjmoch z použitia diela.

Pozor na zrážkovú daň pri príjmoch z použitia diela.

Je tu opäť január , koniec roka a začiatok nového zdaňovacieho obdobia. Podnikatelia sa začínajú zasa starať o to, aby sa tašky s dokladmi premenili na účtovníctvo ( platiteľov DPH sa to pochopiteľne netýka ) . Slovenská republika nám zasa pripravila nové kolo zvyšovania daní. Mesiac január je skrátka hektický. Mesiac január je aj mesiacom lehôt, ktoré je potrebné stihnúť. Na jednu povinnosť by som Vás chcel osobitne upozorniť.

Ako iste vieme jeden z mála príjmov, ktoré nepodliehajú odvodovej povinnosti sú i príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu29b) sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu v zmysle § 6 ods. 4 ZDP. U týchto príjmov je možné dokonca uplatniť aj výdavky paušálom, ktoré sú za uplynulý rok vo výške 40% maximálne vo výške 5040 Eur ročne.

Vyplýva to zo znenia § 6 ods. 10

….. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 4, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40% z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Ak daňovník získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatňuje tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy nastali uvedené skutočnosti………

Od 1.1.2017 to už je viac 60% respektíve maximálne 20.000 Eur

…Ak daňovník s príjmami podľa odseku 4 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60% z týchto príjmov najviac do výšky 20 000 eur

Má to ale jeden háčik. Príjmy podľa § 6 ods. 4 sa zdaňujú už v roku 2014 povinne zrážkovou daňou, čo v praxi znamená, že ste výplatu týchto príjmov povinní oznámiť správcovi dane .

To má pre daňovníka niekoľko nepríjemných dopadov

  1. V prípade aplikácie zrážkovej dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane do 15 dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci § 43 ods. 11 ZDP
  2. Základom pre vykonanie zrážky je príjem znížený o príspevok do literárneho fondu § 43 ods. 5 písm. b) ZDP ( ak je to vzhľadom na povahu príjmu aktuálne ) – inými slovami paušálne výdavky si neuplatníte aj keď by ste podľa § 6 ods. 10 ZDP aj keby ste inak mohli.
  3. V prípade neodvedenia , respektíve nepodania hlásenia to je považované za správny delikt a môžete dostať pokutu.

V prípade príjmov podľa § 6 ods. 4 ZDP nemá význam uvažovať o odvodoch bez ohľadu na formu zdanenia , pretože nikdy nevstupujú do vymeriavacích základov pre zdravotné ani sociálne poistenie ( na rozdiel od príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, je vhodné vyhnúť sa problémom a takúto dohodu uzatvoriť. Dohoda sa hlási správcovi dane do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá. Máte ešte trocha času konvalidovať svoje prípadné pochybenie, alebo sa rozhodnúť , že pri týchto príjmoch je predsa len výhodnejšie aplikovať ustanovenie o paušálnych výdavkoch. Máte teda zhruba týždeň na rozhodnutie čo ďalej, tak Vás na to upozorňujem.

Príklad 1

Ján mal v decembri 2016 vyplatený príjem od spoločnosti X s.r.o. v sume 2000 Eur , ktorý sa zdaňuje podľa § 6 ods. 4 ZDP. Ján sa nedohol s platiteľom dane na nezrazení dane , čo znamená, že spoločnosť X s.r.o. uhradí Jánovi sumu 1620 Eur a 380 Eur odvedie správcovi dane do 15.1.2017.

Príklad 2

Ján mal v decembri 2016 vyplatený príjem od spoločnosti X s.r.o. v sume 2000 Eur , ktorý sa zdaňuje podľa § 6 ods. 4 ZDP. Ján sa dohodol so spoločnosťou X s.r.o. na nezrážaní dane a preto mu spoločnosť vyplatí sumu 2000 Eur bez zrážky. Ján si uplatní paušálnye výdavoky vo výške 40% zo sumy 2000 Eur a zdaní iba sumu 1200 Eur a daň bude 228 Eur. Čistá úspora na dani v tomto prípade predstavuje sumu 152 Eur.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť