Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Postúpenie pohľadávky z právneho a daňového aspektu I . časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Postúpenie pohľadávky z právneho a daňového aspektu I . časť

Postúpenie pohľadávky z právneho a daňového aspektu I . časť

Zmluva o postúpení pohľadávky

( právny pohľad )

Zmluva o postúpení pohľadávky zakladá právne nástupníctvo postupníka ( osoby, ktorá nadobudla pohľadávku ) do právneho postavenia postupcu ( pôvodného veriteľa pohľadávky) .

Zmluva o postúpení pohľadávky je upravená  výlučne v Občianskom zákonníku. Právna úprava zmluvy o postúpení pohľadávky sa použije primerane vo viacerých zmluvných typoch upravených v Obchodnom zákonníku ( napríklad zmluva o predaji podniku, komisionárskej zmluve, bankovej záruke ) .

Na platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky sa nevyžaduje súhlas dlžníka

S postúpenou pohľadávkou prechádza na postupníka

 Forma zmluvy

Zmluva o postúpení pohľadávky musí byť písomná . Vzhľadom na to, že podstatou postúpenia pohľadávky je právne nástupníctvo v časti týkajúcej sa pohľadávky nemáte šancu inak preukázať prechod pohľadávky a jeho moment inak ako na základe písomnej zmluvy.

 

Náležitosti zmluvy

 

  1. Označenie zmluvných strán – postupcu (pôvodného veriteľa) a postupníka (nového veriteľa)
  2. Presná identifikácia pohľadávky
  3. Prejav vôle smerujúci k započítaniu pohľadávky

 

Oznámenie postúpenia pohľadávky  veriteľovi

 

Vzhľadom na to, že postúpenie pohľadávky novému  veriteľovi spôsobuje nástupníctvo  je potrebné to pôvodnému dlžníkovi bez zbytočného odkladu oznámiť . V prípade neoznámenia tejto skutočnosti môže dlžník plniť pôvodnému veriteľovi s účinkami splnenia dlhu. Tým nastupuje zodpovednosť postupcu voči postupníkovi a rozširuje sa možnosť zápočtu pohľadávky pôvodným veriteľom.

 

Pohľadávky , ktoré nemožno postúpiť

 

Nemožno postúpiť pohľadávku, ktorá

-zaniká smrťou veriteľa  ( náhrada za bolesť , sťaženie spoločenského uplatnenia )

 

-ktorej obsah by sa zmenou veriteľa zmenil.

 

Toto ustanovenie je pomerne sporné, pretože obsah pohľadávky zahŕňa napríklad miesto plnenia. Problém to nepredstavuje pri pohľadávkach peňažných, ale postúpenie pohľadávok nepeňažných to prakticky vylučuje

 

-ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.

 

Keďže výkon rozhodnutia je od 1.9.2005 obmedzený len na súdnych exekútorov prichádzajú tu do úvahy pohľadávky uvedené v § 112 Exekučného poriadku

 

-ktorá odporuje dohode s dlžníkom

 

 

Zodpovednosť postupcu

 

Pohľadávku je možné postúpiť bezodplatne i za odplatu. V prípade odplatného postúpenia zodpovedá postupca ( pôvodný veriteľ )  postupníkovi za predpokladu že

 

a) postupník sa nestal namiesto postupcu veriteľom pohľadávky s dohodnutým obsahom,

 

b) dlžník splnil postupcovi záväzok skôr, než bol povinný ho splniť postupníkovi,

 

c) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči postupcovi.

 

Ručenie postupcu

 

Ručenie postupcu sa od zodpovednosti postupcu odlišuje tým, že k ručeniu za vymožiteľnosť pohľadávky sa môže postupca zaviazať postupníkovi dobrovoľne ( ale nie je to povinnosť ) , zatiaľ čo zodpovednosť postupcu je objektívnou súčasťou zmluvy . Postupca sa môže zaručiť za vymožiteľnosť pohľadávky , čo bude motivované dosiahnutím vyššej ceny.

 

Zabezpečovacie práva

 

Vzhľadom na to, že zabezpečenie pohľadávok je akcesorickým záväzkom k hlavnému záväzku prechádza z postúpením pohľadávky aj zabezpečovacie práva na nového veriteľa ( postupníka ).

 

S tým je okrem iného splnená povinnosť postupcu odovzdať postupníkovi všetky doklady a pomôcky slúžiace na uplatnenie práv z postúpenej pohľadávky. Napríklad biancozmenku, dlžobný úpis a podobne.

 

Námietky dlžníka

 

Pohľadávka je často výsledkom vzájomných vzťahov ( hovoríme o synalagmatických záväzkoch )  a z týchto vzájomných vzťahom vyplývajú i námietky dlžníka voči postupcovi a neskôr postupníkov. Na tento fakt je dobré pamätať aj v prípade postúpenia pohľadávky. Vzhľadom na to, že postúpením pohľadávky na iný subjekt prestávajú byť pohľadávky vzájomné je tu osobitná úprava započítania pohľadávok , ktorá umožňuje dlžníkovi započítať aj nesplatné pohľadávky dlžníka postupcu voči pohľadávke  postupníka, toré mal voči postupcovi v čase, keď mu bolo oznámené alebo preukázané postúpenie pohľadávky

Vymáhanie postúpenej pohľadávky

 

Postúpením pohľadávky zároveň prechádza právo na vymáhanie pohľadávky. Pôvodný veriteľ sa s novým veriteľom môžu dohodnúť na tom, že vymáhať pohľadávku bude pôvodný veriteľ. V opačnom prípade stráca pôvodný veriteľ právo na vymáhanie pohľadávky. Toto ustanovenie sa javí ako problematické v prípade ak už pohľadávka je v súdnom konaní. Tu sa vyžaduje návrh na zmenu účastníka konania čo nejaký čas trvá. Preto nie je vôbec vylúčené, že počas času do povolenia zmeny účastníka konania bude ešte procesné úkony vykonávať pôvodný veriteľ.

JUDr. Samuel Diatka

Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky si môžete stiahnuť tu

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

One comment

  1. Dobry den,znamena to teda laicky povedane,ze ked ja ako fyzicka osoba odkupim dlh od exekutora a dlznik mi peniaze zaplati vymaze sa dlh?Alebo exekutor ma este nejake prava po odkupeni?Ak dlh odkupim ja-FO prechadzaju vsetky prava a povinnosti na mna,cize exekutor dlznika uz nemoze navstivit ani strhavat mu ciastku z platu?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť