Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Poplatky v zdravotníctve – kto je tu zlodej ? – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Poplatky v zdravotníctve – kto je tu zlodej ?

Poplatky v zdravotníctve – kto je tu zlodej ?

Pôvodne som chcel napísať článok o niečom inom, ale situácia, ktorá nastala ma donútila zmeniť rozhodnutie. V súčasnosti rezonuje verejnosťou zrušenie poplatkov za prednostné vyšetrenie, ktoré prezident Kiska nepodpísal a pán minister zdravotníctva ich chce pretlačiť cez 83 – poslancov v parlamente. Téma vzbudzuje značné emócie a preto sa domnievam, že trocha vecných informácií nebude na škodu.

Pravda prvá

Zdravotníctvo už dávno nie je bezplatné, čo dokazujú doplatky v lekárňach. Aj lieky sú totiž súčasťou zdravotnej starostlivosti a platia sa zo zdravotného poistenia. Ak by teda v zdravotníctvo skutočne bolo bezplatné asi by sme za lieky nedoplácali.

Pravda druhá

Poplatky za služby zdravotnej starostlivosti ( nie za lieky, ktoré sú vecnou dávkou a v podstate ide  tovar ) boli zavedené do zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v § 13 a nazývajú sa službou súvisiacou zo zdravotnou starostlivosťou. Tieto služby súvisiace zo zdravotnou starostlivosťou boli zavedené do ešte predchádzajúceho zákona o zdravotnej starostlivosti zákon 277/2004 Z.z. , ktorý upravoval v podstate v podobnom rozsahu služby súvisiace zo zdravotnou starostlivosťou zákonom 138/2003 Z.z. a to do § 2a. Ustanovenie § 13 , ktoré tieto služby definuje nebolo dodnes zrušené a to ani vládou Róbert Fica ( už druhou v poradí ) .

Sú to tieto služby

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú

a) poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,

b) poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,

c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,

d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu 15) na účely zdravotného poistenia,

e) doprava,

f) pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,

g) vypracovanie lekárskeho posudku,

h) poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4.

Pravda tretia

Zavedenie poplatkov v zdravotníctve bolo napadnuté na Ústavnom súde a tento rozhodol, že neústavné nie sú. Číslo rozhodnutia Ústavného súdu PL. ÚS 38/03-89 ( citát )

Už samotná existencia zdravotného poistenia vylučuje, aby boli poistené všetky zdravotné riziká (t. j. aby bezplatnosť bola absolútna), ale len tie, ktoré sú uznané za poistnú udalosť, a aby poskytovaná zdravotná starostlivosť na základe tohto poistenia nebola bezhraničná, ale limitovaná zákonom ustanovenými podmienkami, t. j. rozsahom a obsahom zdravotnej starostlivosti spadajúcej pod zdravotné poistenie . Ak by tomu tak nemalo byť, ústavodarca by poskytnutie bezplatnej zdravotnej starostlivosti “neobmedzil” zdravotným poistením , ale by “veľkoryso” na základe univerzálnej a absolútnej solidarity garantoval poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti všetkým, resp. “každému” (aj v tomto prípade nie však zadarmo, pretože štát by získaval prostriedky na jej zabezpečenie cez iné zdroje, najpravdepodobnejšie cez univerzálny daňový systém bez povinnosti ďalšej participácie pacienta – poistenca na nejakom poistení).

Pravda štvrtá

Predvolebný sľub Róberta Fica o zrušení platenia u lekára sa nerealizoval zrušením ustanovenia § 13 zákona 576/2004 Z.z. a súvisiacich ustanovení zákona 577/2004 Z.z.( liečebný poriadok ), ale len novelizovaním nariadenia vlády č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, kde sa pri určitých službách namiesto reálnej sumy dala suma 0 Eur a tým v podstate zdravotníckym zariadeniam bolo zamedzené vyberať plnenia za služby súvisiace zo zdravotnou starostlivosťou , ktorá naďalej poskytujú, ale bezplatne. Dodnes sa neboli zrušené doplatky za pobyt v kúpeľoch, sprievodcu v zdravotníckom zariadení a pri a lekárskej služby prvej pomoci § 1 nariadenia vlády 722/2004 Z.z. .

Toto riešenie je v rozpore tak s Ústavou SR, ako aj základnými princípmi právneho štátu, pretože núti vybrané skupiny subjektov poskytovať služby bez reálnej možnosti za ne získať protihodnotu a navyše bez kompenzácie. Ide v podstate o zbavenie majetku bez náhrady. Ide o zbabelý krok politických predstaviteľov, ktoré nie sú schopní riešiť problémy zdravotníctva, ale snažia sa na cudzí účet financovať predvolebnú kampaň. Aby sme boli spravodliví tak tento právny stav ponechala v platnosti aj pravicová vláda Ivety Radičovej.

Tí čo si mysleli, že boli uchrnánení od platenia zlým lekárom nech si spomenú, že stále doplácajú za lieky a zdravotnícke pomôcky ( a to čoraz vo väčšom rozsahu ).

Pravda piata

Poplatky za prednostné vyšetrenie upravuje zákon 578/2004 Z.z. § 102a o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ide o jeden z mála zákonných poplatkov , ktoré tým pádom, že sú regulované sa dajú aj kontrolovať. Ich zrušením posunieme poplatky do šedej zóny, ktorá sa nedá ani kontrolovať a ani regulovať. Veľké firmy inkasujú už dávno od každého pacienta 7 Eur za nadštandardné vyšetrenie. Meno spomínať nebudem.

Pravda šiesta

ˇUstavný súd rozhodoval o práve na zisk zdravotných poisťovní a to v rozhodnutí PL. ÚS 3/09

Citujem

Ak prostredníctvom novelizácie zákona dôjde k zásadnej (koncepčnej) zmene systému verejného zdravotného poistenia, tak posudzovanie jej ústavnej akceptovateľnosti z hľadiska materiálneho chápania právneho štátu nevyhnutne musí zahŕňať aj atribút rešpektovania legitímnych očakávaní. Ak bola pôvodná koncepcia zákona o zdravotných poisťovniach založená na oprávnení zdravotných poisťovní autonómne rozhodovať o použití zisku (kladného hospodárskeho výsledku) vytvoreného v okruhu verejného zdravotného poistenia, tak odňatím tohto práva došlo k nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva súkromných zdravotných poisťovní formou zásadného obmedzenia ich možnosti disponovať s vlastnými akciami ako majetkovými hodnotami, ktoré tvoria integrálnu súčasť ich vlastníckeho práva. Zároveň došlo aj k zásadnej modifikácii obsahu ich povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia (licencie), pričom išlo o taký legislatívny zásah, ktorý zásadným spôsobom zasiahol do ich legitímnych očakávaní spojených s výkonom ich majetkových práv. Zákonodarca pritom vykonal tento zásah do vlastníckeho práva neštátnych zdravotných poisťovní bez akejkoľvek kompenzácie (primeranej náhrady). Tieto skutočnosti naznačujú, že išlo o zásah, ktorý nerešpektoval limity vyplývajúce z čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky ani práva garantovaného v čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 

Pre neprávnikov – vlastnícke právo všetkých má rovnaký obsah a ochranu. Ak štát po rozhodnutí Ústavného súdu vie, že určité zásahy do majetkových práv sú ústavne neprípustné tak pri plnom vedomí si tejto skutočnosti porušuje tieto zásady voči určitým skupinám subjektov len pre to, že je to výhodné.

Pre tých , ktorí si zamieňajú výhodnosť a zákonnosť potom pripomínam prípad drobných živnostníkov, ktorí cez formálne legálny postup prišli o výsledky svojej práce a nemenovaná známa firma, ktorá tento proces zvládla funguje ďalej. Takto do dopadne v praxi, keď pojem zákonnosti a výhodnosti zamieňajú.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť