Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Podnikanie formou družstva? – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Podnikanie formou družstva?

Podnikanie formou družstva?

 

Družstvo nie je v súčasnosti ako právna forma za účelom podnikania veľmi využívanie. Najčastejšie využívanou právnou formou je s.r.o., najmä z dôvodu, že môže byť založená jediným spoločníkom i napriek tomu, že povinne vytvára základné imanie vo výške minimálne 5 000 a pri jednoosobovej s.r.o. musí byť splatené v celom rozsahu pred jej vznikom.

Obchodný zákonník definuje družstvo ako spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania potrieb jeho členov. Teda družstvo môže byť založené aj za účelom podnikania, pričom musí mať najmenej 5 členov, okrem prípadu, ak by členmi boli 2 právnické osoby.

Medzi výhody družstva nepochybne patrí nízky vstupný kapitál vo výške 1 250 €, ktorý sa zapisuje do obchodného registra. Členovia neručia za záväzky družstva, družstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Podmienkou členstva v družstve je iba splatenie členského vkladu. Členovia sú povinní splatiť členský vklad najneskôr do 3 rokov. Pri družstve, na rozdiel od s.r.o., sa člen môže zaviazať aj k ďalšiemu vkladu, ak to samozrejme pripúšťajú stanovy družstva. Vklady môžu byť peňažné i nepeňažné, ktoré sa oceňujú spôsobom určeným v stanovách.

Ďalšou výhodou družstva je „anonymita“ členov družstva, ktorí sa do obchodného registra nezapisujú. Predstavenstvo si vedie len akýsi interný zoznam. Pri družstve môžeme smelo tvrdiť, že tu neprevláda žiaden formalizmus, nakoľko členom družstva sa možno stať „zo dňa na deň“, rovnako previesť svoj členský podiel na inú osobu, a to bez akéhokoľvek súhlasu alebo schvaľovania príslušným orgánom. Ak členstvo zanikne za trvania družstva, člen má rovnako nárok na vyrovnací podiel. Pri týchto zmenách sa nevyžaduje žiadna zmena spoločenskej zmluvy ani zmena zápisov v obchodnom registri.

Družstvo si volí z radu svojich členov starších ako 18 rokov predstavenstvo a kontrolnú komisiu. Členskú schôdzu tvoria všetci členovia a schádza sa minimálne raz do roka. Obchodný zákonník neobmedzuje maximálny počet členov družstva. Pri hlasovaní na členskej schôdzi platí princíp „družstevnej demokracie“, t.j. každý člen má len 1 hlas. Spôsob hlasovania však môže byť stanovami upravený odchylne. Pri malom družstve, ktoré má do 50 členov, môže pôsobnosť predstavenstva a kontrolnej komisie vykonávať členská schôdza. Funkčné obdobie orgánov družstva je zákonom obmedzené na 5 rokov, avšak umožňuje opätovnú možnosť zvolenia. Členovia prvých orgánov sú volení iba na 3 roky.

Ako nevýhodu družstva môžeme označiť minimálny počet členov. Družstvo musí založiť minimálne 5 členov, okrem prípadu založenia družstva 2 právnickými osobami. Platí zákaz konkurencie pre členov predstavenstva a kontrolnej komisie, prokuristu a riaditeľa, ktorí nemôžu byť podnikateľmi, členmi štatutárnych orgánov, členmi dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti.

I napriek tomu, že družstvo nie je v súčasnosti obľúbenou a využívanou formou podnikania, má nepochybne v porovnaní s obchodnými spoločnosťami množstvo výhod. Zrejme však pre svoje „neatraktívne“ označenie evokujúce akýsi znak socializmu a nie je v podnikateľských kruhoch veľmi využívané. Taktiež si myslím, že pozitíva družstva sa celkom nedostali do povedomia podnikateľov. Keďže družstvá sú vo väčšine prípadov založené za účelom uspokojovania potrieb svojich členov, môžu z toho vyplývať aj určité „daňové výhody“.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť