Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Plnomocenstvo § 31-33b Občianskeho zákonníka – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Plnomocenstvo § 31-33b Občianskeho zákonníka

Plnomocenstvo § 31-33b Občianskeho zákonníka

 

Inštitút plnej moci je upravený vo viacerých právnych predpisoch, nielen v Občianskom zákonníku. Okre toho je Zákonník práce § 9, Občiansky súdny poriadok § 24-28, Daňový poriadok § 9. Plnomocenstvo umožňuje vykonávať inej osobe právne úkony sprostredkovane. Inými slovami -i keď koná osoba odlišná od splnomocniteľa jej úkony sa považujú za úkony splnomocniteľa. V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti, že inštitút zastúpenia sa neobmedzuje len na zastupovanie na základe plnej moci, ale je to celá problematika zastupovania zo zákona.

Plnomocenstvo je právny úkon, ktorý musí byť vykonaný v písomnej forme len v prípade ak aj právny úkon má byť vykonaný v písomnej forme. (typicky prevod nehnuteľností) a v prípade ak ide o plnomocenstvo, ktoré sa týka viac ako jedného právneho úkonu.

Prakticky si plnomocenstvo v inej ako písomnej forme neviem predstaviť z dôvodu, že rozsah plnomocenstva je potrebné preukázať. Procesné predpisy môžu úpravu plnej moci ešte modifikovať.

Náležitosti plnomocenstva

  1. Údaje o splnomocnencovi a splnomocniteľovi
  2. Označenie rozsahu plnomocenstva
  3. Súhlas splnomocnenca s udelením plnej moci

Plná moc udelená viacerým zástupcom

V plnej moci udelenej viacerým zástupcom je potrebné vymedziť rozsah ich oprávnení inak musia konať všetci spoločne

Substitučná plná moc

V zásade platí, že splnomocnenec, ktorý je fyzickou osobou nie je oprávnený ustanoviť za seba ďaľšieho splnomocnenca bez výslovného povolenia uvedeného v plnej moci.

Pokiaľ je splnomocnenec právnická osoba môže splnomocniť na konanie ďaľšieho splnomocnenca.

Osobitné predpisy – napríklad zákon o advokácii a zákon o daňových poradcoch výslovne riešia možnosť aby takéto osoby za seba určili substitúta aj bez výslovnej úpravy v plnej moci.

Prekročenie plnej moci.

V prípade ak splnomocnenec prekročí svoje oprávnenie je zaviazaný sám. To nevylučuje možnosť, že splnomocniteľ dodatočne takéto konanie schváli a v takom prípade sa na to hľadí akoby bola plná moc udelená od začiatku.

Zánik plnej moci

a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,

b) ak ho splnomocniteľ odvolal,

c) ak ho vypovedal splnomocnenec,

d) ak splnomocnenec zomrie.

Ak splnomocniteľ zomrie alebo ak splnomocnenec vypovie plnomocenstvo, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach. Úkony takto urobené majú rovnaké právne účinky, ako keby zastúpenie ešte trvalo, pokiaľ neodporujú tomu, čo zariadil splnomocniteľ alebo jeho právni nástupcovia.

 

VZOR

Plnomocenstvo

( § 31 OZ )

 

Splnomocniteľ .

Meno a priezvisko: Samuel Žičlivý

Narodený: 15.11.1970

Bytom: Stráže 3 , Banská Bystrica

 

Splnomocnenec

 

Meno a priezvisko: Ján Vďačný

Narodený: 16.11.1980

Bytom: Horná 28, Banská Bystrica

 

Splnomocniteľ splnomocňuje splnomocnenca na všetky úkony, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie zmeny v evidencii vozidla na príslušnom orgáne policajného zboru ( dopravnom inšpektoráte ) najmä na odhlásenie , prihlásenie a ostatné potrebné evidenčné úkony na motorovom vozidle

Seat Cordoba 1.4, červenej farby EČV NR785GA. číslo motora…………., číslo karosérie………………….. rok výroby……

 

 

Splnomocnenec                                                                             Splnomocniteľ

 

 

 

 

[wpdm_package id=2189 template=”link-template-default.php”]

 

 

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=23]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť