Home » Články » Paradoxy ročného zúčtovania poistného za rok 2014

Paradoxy ročného zúčtovania poistného za rok 2014

 

Keď som raz na školení k zákonu o správe daní ( to som ešte nebol daňový poradca ) tak lektor hovoril, že sadzba dane môže byť kľudne aj 99% ,keď bude existovať dostatok odpočítateľných položiek. Samozrejme, že nik si neželá 99% daň, ale chcel tým povedať, že sadzba dane je dôležitá, ale je to len jeden z aspektov na určenie daňovej povinnosti.   Na jeho slová som si spomenul minulý mesiac, keď som sa stretol s preplatkami z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.  

Nie je všetci berú ako samozrejmosť, že  ,  preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia sa zrážajú zrážkovou daňou §  43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z..  Čo to však robí v kombinácii s dobrovoľným sociálnym poistením SZČO tak to je absurdita , ktorá sa často nevidí.

Zopakujme si ako sa odvody na zdravotné a sociálne poistenie zobrazia v základe dane

U zamestnanca sú v podstate jedinou položkou o ktorú si zníži základ dane § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. citujem Základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

U SZČO  sú odvody na zdravotné a sociálne poistenie uznaným daňovým výdavkom v zmysle § 19 a dajú sa podradiť pod § 19 ods. 2 písm. a) výdavky (náklady), ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov.

To, že SZČO platí minimálne odvody na zdravotné a sociálne odvody ( ak presiahne 12 násobok všeobecného vymeriavacieho základu )  je vec, ktorá už nevzrušuje ( až na výšku týchto odvodov ) , ale fakt, že štát milostivo dovoľuje platiť si dobrovoľné odvody využíva síce nie veľká, ale významná skupina ľudí.

V prípade, ak si zamestnanec, alebo SZČO rozhodne prispievať na deficit Sociálnej poisťovne dobrovoľne stáva sa platenie takéhoto príspevku povinným a teda takýto príspevok mu znižuje základ dane.

Ak SZČO má hospodársky výsledok nižší/ (zamestnanec základ dane)  ako nezdaniteľná časť na daňovníka , čo je u 80% SZČO pravidlom potom v podstate neplatí žiadnu daň.

V daňovom priznaní si poctivo uvedie sumu poistného o ktorú si znížil základ dane a spokojný s tým, ako mu dobre vyšlo a ešte si aj zvýši dôchodok zaspáva 2.apríla.

No štát sa nevzdáva. Daňový úrad oznámi v dávke zdravotnej poisťovni a výšku a štruktúru základu dane uvedené daňovníka a zdravotná poisťovňa mu vykoná ročné zúčtovanie. Vzhľadom na to, že po novom je i zaplatené poistné na sociálne poistenie zvyšuje vymeriavací základ na zdravotné poistenie citujem § 13 ods. 2 zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

(2) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486.

Tí čo by chceli nadávať na Róberta Fica upozorňujem, že táto čerešnička bola prijatá zákonom 252/2012 Z.z.,  teda preukázateľne vládou Ivety Radičovej. To je len dokazuje, že daňová politika nemá nič spoločné so spravodlivosťou akákoľvek vláda , keď sa chce dostať k peniazom svojich blížnych tak sa k nim väčšinou dostane.

Čo to v praxi spraví

Daňovník síce základ dane má nižší ako odpočítateľná položka na daňovníka, takže daň je nulová, ale poistné zaplatí ako 14% z výdavkov na poistné vrátane dobrovoľného poistenia. Daňovník si povie no dobre, však aj tak mám základ dane nižší ako odpočítateľná položka tak nech mi to zdania aj tak nič nezaplatím. Omyl a veľká chyba. Zrážkovú daň rezident teda osoba , ktorá má neobmedzenú daňovú povinnosť na území SR nemôže považovať za preddavok na daň s výnimkou prípadu uvedeného v § 43 ods. 6 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. teda

c) príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) okrem daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie ( § 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska,

Výsledok je teda taký, že daňovník prispel na deficit sociálnej poisťovne a ušetril 5% čo je rozdiel sadzby dane z príjmov pre fyzickú osobu vo výške 19% a sadzbou poistného na zdravotné poistenie vo výške 14%.

No a teoreticky bude mať vyšší dôchodok ak dožije a nezbankrotuje sociálny systém, čo je vysoko pravdepodobné, pretože ak bude pribúdať dôchodcov tempom, ktorý predpokladá štatistika a niečo sa nestane tak odvody do poisťovní budú aj pri 60% sadzbe málo.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť