Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania

Oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania

V zmysle § 49 ods. 3 ZDP je možné predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri respektíve šesť mesiacov. Aj pre daňové subjekty, ktoré plánujú podať daňové priznanie v základnej lehote má predlženie lehoty na podanie daňového priznania význam. Uvedené ustanovenie má pred daňovníkov zásadné dopady

Dopady na spôsob podávania daňového priznania

Predlžuje sa lehota na podanie daňového priznania a teda ak aj podá daňový subjekt daňové priznanie v základnej lehote stále má možnosť chyby v podanom daňovom priznaní v predlženej lehote a takéto daňové priznanie sa považuje za opravné a nie dodatočné.

Dopady na splatnosť dane

Spolu s predlžením lehoty na podanie daňového priznania sa zároveň predlžuje splatnosť dane, teda daňový subjekt je oprávnený uhradiť daňovú povinnosť v predlženej lehote. Lehota na zaplatenie dane sa Vám predĺži o tri, respektíve šesť mesiacov , čiže v podstate čerpáte bezúročný úver na účet štátu.

Dopady na platenie preddavkov

Uvedené má vplyv aj na preddavkové obdobie, čo znamená, že do lehoty na podanie daňového priznania to má vplyv i na výšku platenia preddavkov na daň. Tu sa prejavuje dvojsečnosť tohto inštitútu, pretože ak Vaša daňová povinnosť by bola nižšia a teda by ste platili preddavky na daň nižšie, ale vôbec žiadne predlžíte si preddavkové obdobie a budete musieť preddavky platiť i naďalej, prípadne vyššie ako by ste ich mali platiť.

Spôsob podania

Oznámenie o predlžení lehoty môžu aplikovať všetci daňovníci s výnimkou daňovníkov v konkurze alebo v likvidácii, ktorí o to musia požiadať žiadosťou najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, pričom o tejto žiadosti správca dane vydáva rozhodnutie voči ktorému je odvolanie nie je prípustné. Je teda zrejmé, že kľúčové ho je podať ďaleko skôr, pretože inak nemáte šancu efektívne reagovať v prípade zamietnutia rozhodnutím správcu dane.

Lehota o ktorú môžete predlžiť lehotu na podanie daňového priznania

Lehota o ktorú môžete predlžiť lehotu na podanie daňového priznania je tri a šesť mesiacov

Predlženie lehoty o tri mesiace

Na predlženie lehoty na podanie daňového priznania má právny nárok každý daňovník s príjmami zo Slovenskej republiky len na základe oznámenia správcovi dane. Oznámením môže predlžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace.

Slovo celé kalendárne mesiace je veľmi dôležité, pretože v oznámené je potrebné označiť koniec mesiaca teda 30.apríl, 30. Máj, 30. Jún. Zdalo by sa logické, že ak môžem o viac, môžem aj o menej, ale nie je to tak. Správca dane má tendenciu vykladať a uznávať len oznámenia s dátumom konca lehoty pripadajúcej na koniec kalendárneho mesiaca. Dokonca ani nevyzýva na odtstránenie nedostatkov podania ( aj keď si myslím, že nejde o nedostatok ) , pretože údajne nejde o podanie

v zmysle zákona 563/2009 Z.z. o správe daní s čím sa dá polemizovať, pretože ide o univerzálny procesný predpis bez ohľadu na to, aká je hmotnoprávna kvalifikácia podania.

Predlženie lehoty o šesť mesiacov

Predlžiť lehotu maximálne o šesť mesiacov môže daňovník so zdaniteľnými príjmami plynúcimi zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze a likvidácii.

Je potrebné zdôrazniť, že musí ísť o príjmy zdaniteľné, čiže napríklad úver a pôžička sú síce príjmom zo zdrojov v zahraničí, ale nie zdaniteľným.

Ak by daňové priznanie neobsahovalo príjmy zo zahraničia, správca dane uplatní sankciu za nepodanie daňového priznania v lehote.

VZOR

Oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania

Ján Novák, bytom Benkova 550/10, 94901 Nitra, narodený 25.11.1975 DIČ: 11111111

 

 

Daňový úrad Nitra

Damborského 5

94901 Nitra

 

Oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania

 

V zmysle § 49/3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. oznamujeme, že Ján Novák, bytom Benkova 550/10, 949 01 Nitra, narodený 25.11.1975, DIČ: 11111111 si lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2014 si predlžuje do 30.júna 2015.

 

V Nitre 1. marca 2015

Ján Novák

 

[wpdm_package id=2205 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=30]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť