Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Odpočet daňovej straty v svetle rozhodnutia ústavného súdu – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Odpočet daňovej straty v svetle rozhodnutia ústavného súdu

Odpočet daňovej straty v svetle rozhodnutia ústavného súdu

Ústavný súd dňa 12.11.2014 na verejnom zasadnutí odmietol návrh skupiny poslancov vedenom pod spz. PL. ÚS 9/2014 , ktorý sa týka protiústavnosti zmien pri odpočtoch daňovej straty zákonom 463/2013 Z.z. takto

o návrhu skupiny 51 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade čl. I bod 106, § 52za ods. 4 zák. č. 463/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s čl. 1 ods. 1 a čl. 35 ods. 1 v spojitosti s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky

Návrhu skupiny 51 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky n e v y h o v u j e

 

V súčasnosti nie je známe písomné odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu a preto sa dá len špekulovať ako Ústavný súd dospel k záveru, že ide o nepravú retroaktivitu. V každom prípade daňovníci sa musia s týmto rozhodnutím vysporiadať a môj web ponúka návrh legálneho riešenia problému.

 

Všetci vieme, že posledná novela zákona o dani z príjmom 463/2013 Z.z. obsahovala obmedzenie odpočtu daňovej straty a to dosť razantné. Podstata zmeny spočívala v tom, že sa už daňová strata musí odpočítať rovnomerne počas maximálne počas štyroch zdaňovacích období a nie siedmych a v ľubovoľnej výške. Problém nastal v tom, že ustanovenia o odpočte daňových strát sú považované za retroaktívne, pretože v § 52za ods. 4 zákona 463/2013 Z.z. ustanovuje, že rovnaký postup sa uplatní aj pri stratách za predchádzajúce kalendárne roky. Tým sa zmenili možnosti daňovej optimalizácie. Na jednej strane je síce pravdou, že na to majú maximálne štyri roky, ale odpočet musí byť rovnomerný. To v praxi znamená minimálne dva roky a každý rok 50% . Čo však v prípade ak nárazovo nevykážem taký základ dane ? Potom i možnosť odpočtu daňovej straty prepadne uplynutím času. Ak si ponechám rovnomerne štyri roky zas si ju odpočítam pomaly. Najmä ak ide o daňové straty, kde som počítal s jednorazovým odpočtom do nákladov.

Vzhľadom na rozhodnutie US SR je riešenie tejto situácie len čiastočné. Je možné využiť ustanovenia §17/29 citujem

(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu 1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu 1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15. Daňovník môže takýto postup uplatniť len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie obdobie nezaniklo právo na vyrubenie dane. 34)

Inými slovami daňovník môže zvýšiť hospodársky výsledok tak, že nezahrnie do nákladov oprávnené náklady, čím vykáže vyšší základ dane a teda i základňu pre odpočet daňovej straty. Vzhľadom na to, že uplatnenie daňových nákladov je dobrovoľné ( zatiaľ čo o výnosoch účtovať musí ) , je potom možné tieto náklady douplatňovať v nasledovnom zdaňovacom období bez nutnosti podať dodatočné daňové priznanie. Je to síce len obmedzené riešenie tejto problematiky , ale aj to môže pomôcť v situácii keď je v Slovemskej republike prestávajú platiť základné legislatívne zásady.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť