Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Náhrada nemajetkovej ujmy z PZP? – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Občianske právo » Náhrada nemajetkovej ujmy z PZP?

Náhrada nemajetkovej ujmy z PZP?

 

S pribúdajúcim počtom motorových vozidiel na cestných komunikáciách stúpa i pravdepodobnosť vzniku škodových udalostí spojených s prevádzkou motorových vozidiel, ktoré žiaľ, čoraz častejšie končia usmrtením človeka.

Úprava odškodnenia blízkych osôb obetí, ktoré boli usmrtené pri dopravných nehodách je v slovenskom právnom poriadku upravená veľmi stroho. Zákon č. 381/2001 Z.z. o PZP v par. 4 ods. 2 poníma iba o tom, že „poistený má  z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení.“

Rozsudok Súdneho dvora EÚ nám v rozsudku zo dňa 24.10.2013 vo veci vo veci C-22/12, Katarína Haasová c/a Rastislav Petrík, Blanka Holingová, ponúka odpoveď na prejudiciálnu otázku Krajského súdu v Prešove. KS v Prešove sa obrátil na SD s prejudiciálnou otázkou, ktorá sa týkala čl. 1 ods. 1 tretej smernice a čl. 3 ods. 1 prvej smernice a či teda sa má vykladať v rozpore s vnútroštátnou právnou úpravou ( § 4 zákona č. 381/2001 Z.z. o PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a § 6 českého zákona ), podľa ktorých zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nepokrýva nemajetkovú ujmu vyjadrenú v peňažnej forme spôsobenú pozostalým po obetiach dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Vo veci navrhovateľky pani Haasovej bolo na vnútroštátnom súde vedené konanie proti pánovi Petríkovi a pani Holingovej o zaplatenie nemajetkovej ujmy spôsobenej usmrtením manžela pani Haasovej, ktorý zomrel následkom dopravnej nehody na území ČR spôsobenej p. Petríkom pri vedení motorového vozidla registrovaného v SR, ktorého majiteľom bola p. Holingovú. V trestnom konaní bol p. Petrík uznaný za vinného z TČ usmrtenia a ublíženia na zdraví, pričom mu bola uložená povinnosť nahradiť p. Haasovej spôsobenú škodu vo výške 1057,86 Eur. Okrem toho však p. Haasová spolu s dcérou žiadali aj o náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej stratou manžela a otca. Prvostupňový súd ich žalobe vyhovel a priznal im 15 000,00 Eur titulom náhrady nemajetkovej ujmy. Proti rozhodnutiu súdu podali všetci účastníci odvolania. Krajský súd, ako orgán, ktorý rozhodoval v II. stupni vyzval na vstup do konania ako vedľajšieho účastníka poisťovňu Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., s ktorou mala p. Holigová uzavretú zmluvu o PZP. Poisťovňa odmietala nemajetkovú ujmu odškodniť,  z dôvodu, že zmluva o PZP sa nevzťahuje na nahradenie nemajetkovej ujmy vyplývajúcej z ochrany osobnosti  podľa §11 a 13 Občianskeho zákonníka, keďže právo na náhradu takejto ujmy nie je upravené slovenským ani českým zákonom o PZP.

Súdny dvor vo svojom rozhodnutí konštatuje povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby nemajetková ujma spôsobená blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravných nehodách bola krytá PZP v minimálnych sumách určených druhou smernicou –  v prípade ujmy na zdraví minimálne krytie 1 mil. € na poškodeného alebo 5 mil. €  na nehodu.

Súdny dvor prejudiciálnu otázku vyriešil rozhodnutím, že nemajetková ujma má byť hradená z PZP v prípade, ak je možné náhradu takejto ujmy požadovať podľa predpisov vnútroštátneho práva.

I napriek existencii skoršieho rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (4 Cdo 168/2009), v ktorom NS SR odmietol, že by  sa zodpovednosť za škodu spôsobenú motorovými vozidlami mala vzťahovať aj na právo na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá vyplýva z § 13 Občianskeho zákonníka, všeobecné súdy SR často krát priznávajú náhradu nemajetkovej ujmy z PZP. V záujme odstránenia rozporných „právnych názorov“ by bolo vhodné, aby § 4 zákona č. 381/2001 Z.z. bol doplnený  aj o krytie náhrady nemajetkovej ujmy  v sumách určených druhou smernicou, čo sa samozrejme premietne aj do výšky poistného, ktoré budú musieť vlastníci motorových vozidiel zaplatiť…

About Lenka Vavricová

Check Also

Náhrada nemajetkovej ujmy z PZP?

  S pribúdajúcim počtom motorových vozidiel na cestných komunikáciách stúpa i pravdepodobnosť vzniku škodových udalostí spojených s prevádzkou …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť