Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Novela zákona o dani z príjmov zákon. č. 595/2003 Z.z. účinná od 1.júla 2013 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Novela zákona o dani z príjmov zákon. č. 595/2003 Z.z. účinná od 1.júla 2013

Novela zákona o dani z príjmov zákon. č. 595/2003 Z.z. účinná od 1.júla 2013

Zásadné zmeny v zdaňovaní príjmov z dlhopisov

Od 1. júla 2013 vstúpila do platnosti novela zákona o daniach z príjmov zákon č. 595/2003 Z.z. zákon č. 135/2013 Z.z. , ktorá sa týka okrem iného zmeny aplikácie zrážkovej dane na výnosy z dlhopisov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb vo všeobecnosti a zdaňovania štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. Týmto zákonom sa zároveň mení rozsah príjmov plynúcim daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou z územia Slovenskej republiky. Aj keď to v zákone priamo nie je spomínané zároveň dochádza k rozšíreniu vymeriavacieho základu odvodov na zdravotné poistenie.

Zrušenie zrážkovej dane u dlhopisov

Z hľadiska daňového zaradenia ide o príjmy z kapitálového majetku § 7 ods. 1 a) a h) § 7 ods. 2 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. . Novelou zákona o dani z príjmov sa zjednocujú pravidlá pre zdaňovanie štátnych dlhopisov a iných ako štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok v tom zmysle, že výnosy z dlhopisov nebudú po novom podliehať zrážkovej dani v zmysle § 43 zákona o dani z príjmov zákon č. 595/2003 Z.z, , ale výnosy, príjmy sa budú vysporiadavať prostredníctvom daňového priznania u všetkých daňovníkov – fyzických osôb a u právnických osôb s výnimkou daňovníkom nezriadených na podnikanie ( § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. ) , Fondu národného majetku a Národnej banky Slovenska z dôvodu osobitného spôsobu vyčísľovania základu dane. Uvedené bolo realizované zmenou znenia viacerých ustanovení § 43 zákona č. 595/2003 Z.z, a to najmä § 43 ods.3 písm. h. písm. i) písm. l) ktoré sa vypúšťa a písm. m) ( teraz písm. l ) , , § 43 ods. 5 písm. c) ( určovanie základu dane pre príjmy zdaňované zrážkou ) a nadväzujúce legislatívno-technické zmeny v ustanoveniach § 43 ods. 6 písm. d) – to sú príjmy u ktorých sa daň vyberaná zrážkou môže považovať za preddavok na daň a keďže príjmy z dlhopisov už nie sú príjmami zo zdrojov na území SR u nerezidentov tak muselo logicky dôjsť k úprave tohto ustanovenia. Samozrejme, že okrem týchto zmien došlo v dôsledku legislatívno technického k zmenám v ustanoveniach § 43 ods. 14 (vypúšťa sa a dochádza k prečíslovaniu odsekov),

Výnos z dlhopisov už nie je príjmom zo zdrojov na území SR

Ako jedno z proti krízových opatrení je od 1.7.2013 zavedené opatrenie v tom zmysle, že výnosy z dlhopisov bez ohľadu na druh emitenta ( štát, súkromný subjekt ) daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR ( nerezidentovi ) nebudú zdrojom príjmov na území SR a teda tu nebudú podliehať zdaneniu. Uvedená zmena bola vykonaná v zmenou znenia ustanovenia § 16 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Uvidíme ako sa toto ustanovenie bude aplikovať vo svetle pripravovanej novely zákona o dani z príjmov.

Prechodné ustanovenia

Podľa tejto novely sa bude postupovať pri pri zdanení výnosov (príjmov) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka od 1. júla 2013.”.

Zmena zákona o dani z príjmov a odvody na verejné zdravotné poistenie.

Táto novela aj keď v nej nie je zdravotné poistenie spomenuté ani raz má priamy dopad na vymeriavací základ fyzických osôb – rezidentov na území SR , pretože ak budú svoj príjem vysporadiavať už nie zrážkovou daňou, ale prostredníctvom daňového priznania bude ich príjem z kapitálového majetku zároveň tvoriť vymeriavací základ na zdravotné poistenie , pretože príjem z kapitálového majetku sa považuje za príjem uvedený v § 10b ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z, a ako taký podlieha odvodu na zdravotné poistenie vo výške 14% z vymeriavacieho základu. Je teda zjavné, že pre fyzické osoby rezidentov SR je držba dlhopisov krajne nevýhodná, čo samozrejme pocíti aj kapitálový trh v SR. Vzhľadom na jeho nízku rozvinutosť sa dopady tohto opatrenia len v budúcnosti ukážu. Bez toho, aby som komentoval politickú situáciu by som rád pripomenul, že definícia zárobkovej činnosti teda § 10b zákona 580/2004 Z.z, o zdravotnom poistení je dielom pravicovej vlády ako som už vo svojom predchádzajúcom článku spomenul rovná daň de facto i keď nie de jure skončila u fyzických osôb 1.1.2011.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

2 komentáre

 1. Ing. Vladimír Somora

  Dobry den,
  v suvislosti s novelou ZDP mam na Vas otazku:
  Som slovensky obcan s trvalym pobytom v SR. V republike sa nezdrziavam viac ako 15 dni v roku. Som vlastnikom dlhopisov slovenskych emitentov. Na Slovensku nie som zdravotne poisteny. Pracujem pre Nemecku firmu, ktora ma vyslala do Ciny na 5 rokov a som danovym rezidentom Ciny. V Cine plati zakon, ze som oslobodeny na 5 rokov z platenia dane zo svetovych prijmov.
  Mam tomu rozumiet, ze prijem z mojich dlhopisov po novele ZDP ostane nezdaneny a nepodlieha odvodom do ZP ?
  Vdaka za Vasu reakciu.

  • Vážený pane ,

   Vyzerá to tak, že tu bude konflikt daňových rezidencií. S Čínou máme zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia číslo 41/1988 S.b. a vzhľadom na popisanú situáciu to vyzerá na úpravu čl. 13 predmetnej zmluvy.
   Vy máte na mysli novelu zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov č. 135/2013 Z.z. , ktorá vypustila príjem z dhopisov a pokladničných poukážok z príjmov zo zdrojov na území SR.
   Zmyslom tejto úpravy bolo aby výnosy z akýchkoľvek dlhopisov (štátne, podnikové, komunálne), ktoré plynú daňovníkovi – nerezidentovi nebudú mať zdroj príjmov na území SR a nebudú podliehať zdaneniu v SR.
   V zmysle prechodných ustanovení § 52v sa to použije na výnosy vyplatené po 1.7.2013 teda i na dlhopisy nadobudnuté pred týmto termínom citujem
   postup podľa § 6 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 1 písm. h) a ods. 3, § 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu, § 43 ods. 3 písm. h), i) a l) a § 43 ods. 5 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2013 sa použije pri zdanení výnosov (príjmov) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka od 1. júla 2013.”.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť