Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 Z.z. I časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 Z.z. I časť

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 218/2014 Z.z. I časť

 

Zákonom 218/2014 Z.z. sa okrem iného podstatným spôsobom novelizoval zákon o dani z pridanej hodnoty v nasledovných oblastiach

Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb osobám, ktoré nie sú identifikované pre DPH ( nezdaniteľné osoby )

Skrátenie lehoty na registráciu platiteľa dane

Zmena ( zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty )

Zmeny v podávaní kontrolného výkazu

Zmeny v lehotách na vrátenie nadmerného odpočtu na základe daňovej kontroly

Zmeny v podávaní súhrnného výkazu

Postupne si jednotlivé body rozoberieme podrobnejšie.

Zmena miesta dodania služieb

Telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania sú špecifické tým, že ide o služby, pri ktorých je miesto dodania geograficky vzdialené od miesta poskytnutia a zároveň nie je nutná fyzická prítomnosť poskytovateľa služieb v mieste dodania. To znamená, že na ich poskytovanie nie je nutné mať stálu prevádzkareň v štáte spotreby s príslušným materiálnym a technickým vybavením.

Z uvedeného dôvodu bola pri ich zdaňovaní odlišná úprava čo sa týka miesta dodania týchto služieb v prípade osôb, ktoré nemajú sídlo, bydlisko ani prevádzkareň v EU a a teda i tuzemsku.

Zároveň je zrejme logické, že väčšina osôb, ktorým sú určené tieto služby nemajú postavenie platiteľa dane a ani nie sú zdaniteľnými osobami.

Z hľadiska miesta dodania sa to do účinnosti novely riešilo tak, že v prípade ak boli služby poskytnuté zdaniteľnej osobe, sa použilo základné pravidlo uvedené v § 15 ods. 1 ZDPH teda miestom dodania bolo sídlo, respektíve bydlisko príjemcu služby. ( služby sa poskytovali bez DPH a uplatnil sa prenos daňovej povinnosti § 69 ods. 3 ZDPH )

V prípade osoby, ktorá nevystupovala v postavení zdaniteľnej osoby sa uplatnilo pravidlo uvedené v § 15 ods. 2 ZDPH a to teda miestom dodania bolo miesto, kde má dodávateľ služby sídlo alebo miesto podnikania.( služby sa poskytovali zaťažené DPH členského štátu poskytovateľa )

V prípade nezdaniteľnej osoby so sídlom,respektíve bydliskom mimo územia EU sa uplatnilo vyššie uvedená osobitná úprava miesta dodania služby uvedená v § 16 ods. 16 a 17 ZDPH a teda miesto dodania služby bolo je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. ( služby sa poskytovali bez DPH ) .

Zmena uvedená v zákone 218/2014 Z.z. sa dotkne predovšetkým dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania poskytovaných nezdaniteľným osobám. Táto zmena spočíva v tom, že sa do § 16 ods. 14 zavádza nové pravidlo miesta dodania týchto služieb, ktoré znamená, že miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť