Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Máme novú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Aktuálne » Máme novú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia

Máme novú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia

16.2.2016 bola v Teheráne podpísaná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Iránskou Islamskou republikou. Za Slovenskú republiku podpísal zmluvu podpredseda vlády a minister financií Peter Kažímír a za Iránsku islamskú republiku zmluvu podpísal minister hospodárskych vzťahov a financií Iránskej islamskej republiky Ali Taiebnia.

Aktuálne máme teda 66 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Proces sa zavŕši publikáciou zmluvy v Zbierke Zákonov. V prílohe uvádzame zoznam aktuálne platných a zverejnených zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Prehľad platných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore

daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku

Por.č. Zmluvný štát Kód štátu Nadobudnutie

platnosti

Zbierka

zákonov

1. Austrália AU 22.12.1999 157/2000
2. Belgické kráľovstvo BE 13.6.2000 92/2007
3. Bieloruská republika BY 5.7.2000 112/2001
4. Bosna a Hercegovina BA 17.4.1983 99/1983
5. Brazílska federatívna republika BR 14.11.1990 200/1991
6. Bulharská republika BG 2.5.2001 287/2001
7. Cyperská republika CY 30.12.1980 30/1981
8. Česká republika CZ 14.7.2003 238/2003
9. Čínska ľudová republika CN 23.12.1987 41/1988
10. Čínska ľudová republika (Taiwan) TW 24.9.2011 FS 9/2011 ozn. č. 31
11. Dánske kráľovstvo EK 27.12.1982 53/1983
12. Estónska republika EE 29.3.2006 383/2006
13. Fínska republika FI 6.5.2000 207/2001
14. Francúzska republika FR 25.1.1975 73/1975
15. Helénska republika GR 23.5.1989 98/1989
16. Holandské kráľovstvo NL 5.11.1974 19.12.1996 (Protokol) 138/1974 199/1997 (Protokol)
17. Gruzínsko GE 29.07.2012 201/2012
18. Chorvátska republika HR 14.11.1996 220/1997
19. India IN 13.3.1987 77/1987
20. Indonézska republika ID 30.1.2001 12/2002
21. Írsko IE 30.12.1999 365/2000
22. Islandská republika IS 19.6.2003 225/2003
23. Izrael IL 23.5.2000 327/2000
24. Japonsko JP 25.11.1978 46/1979
25. Juhoafrická republika ZA 30.6.1999 39/2001
26. Macedónsko MK 27.4.2010 153/2010
27. Kanada CA 18.12.2001 96/2007
28. Kazašská republika KZ 28.7.2008 257/2008
29. Kórejská republika KR 8.7.2003 244/2003
30. Kuvajt KW 21.4.2014 93/2014
31. Litovská republika LT 16.12.2002 756/2002
32. Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamáhírija LY 21.06.2010 258/2010
33. Lotyšská republika LV 12.6.2000 317/2000
34. Luxemburské veľkovojvodstvo LU 30.12.1992 227/1993
35. Maďarská republika HU 21.12.1995 80/1996
36. Malta MT 20.8.2000 318/2000
37. Moldavská republika MD 17.9.2006 514/2006
38. Mongolská ľudová republika (FO)4) MN 1.1.1979 30/1979
39. Mongolská ľudová republika (PO)4) MN 1.1.1979 49/1979
40. Nigérijská federatívna republika NG 2.12.1990 339/1991
41. Nórske kráľovstvo NO 28.12.1979 35/1980
42. Poľská republika PL 21.12.1995 1.8.2014 (Protokol) 95/1996 212/2014 (Protokol)
43. Portugalská republika PT 2.11.2004 11/2005
44. Rakúska republika AT 12.2.1979 48/1979
45. Republika Srí Lanka LK 19.6.1979 132/1979
46. Rumunsko RO 29.12.1995 105/1996
47. Ruská federácia RU 1.5.1997 31/1998
48. Singapurská republika SG 12.6.2006 381/2006
49. 1)

Slovinská republika

SI 11.7.2004 386/2004
50. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska5) GB 20.12.1991 89/1992
51. Spojené štáty americké US 30.12.1993 74/1994
52. Spolková republika Nemecka DE 17.11.1983 18/1984
53 Spojenými štátmi mexickými MX 28.9.2007 429/2007
54. Srbsko a Čierna Hora YU 15.10.2001 269/2002
55. Sýrska arabská republika SY 27.02.2010 35/2010
56. v

Španielsko

ES 5.6.1981 23/1982
57. Švajčiarska konfederácia CH 23.12.1997 8.8.2012 (Protokol) 127/1998 224/2012 (Protokol)
58. v

Švédske kráľovstvo

SE 8.10.1980 9/1981
59. Talianska republika IT 26.6.1984 17/1985
60. Tuniská republika TN 25.10.1991 419/1992
61. 2)

Turecká republika

TR 2.12.1999 90/2000
62. Turkménsko TM 26.6.1998 100/1999
63. Ukrajina UA 22.11.1996 173/1997
64. Uzbecká republika UZ 17.10.2003 444/2003
65. Vietnamská socialistická republika VN 29.07.2009 296/2009
Irán – ešte nepublikovaná

‘-1 Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku podpísanej v Prahe 2. novembra 1981 a jej ustanovenia sa prestanú vykonávať od dátumu, keď sa začne vykonávať táto zmluva v súlade s ustanoveniami odseku 2 (vyhláška č. 99/1983 Zb.).

2)    Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení MZV SR č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov – čiastka č.73/2000 na str. 2364.

3)    Podľa Oznámenia č. 15851/2001-75 na uplatňovanie Zmluvy medzi vládou ČSSR a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu č. 41/1998 Zb., ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001, sa táto zmluva neuplatňuje na území osobitných administratívnych oblastí Hongkong, Macao a provincie Taiwan, zmluva sa vzťahuje len na „pevninskú Čínu“. V osobitných administratívnych oblastiach Hongkong, Macao a v provincii Taiwan sa uplatňujú samostatné daňové režimy. Hongkong, Macao a Taiwan samostatne rozhodujú o druhoch daní, daňových sadzbách a ďalších daňových záležitostiach.

4)    Vo vzťahu k Mongolsku sa naďalej uplatňujú tzv. mnohostranné daňové zmluvy RVHP, tj. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi ČSSR, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Miškovci dňa 27.5.1977 a Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi ČSSR, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Ulánbátare dňa 19.5.1978.

5) Oznámenie č. 12057/1997-651 k uplatňovaniu Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku č. 89/1992, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1997, objasňuje územnú platnosť tejto zmluvy nasledovne:

Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zmluvy výraz „Spojené kráľovstvo“ označuje Veľkú Britániu a Severné Írsko včítane každej oblasti mimo výsostných vôd Spojeného kráľovstva. Termín Veľká Británia sa vzťahuje na Anglicko, Wales a Škótsko. Termín Veľká Británia sa nevzťahuje na pobrežné ostrovy a na závislé teritóriá (napr. ostrov Man, Normanské ostrovy, Gibraltar, Britské panenské ostrovy atď.). Na týchto pobrežných ostrovoch a na týchto závislých teritóriách je vo väčšine prípadov riešená legislatíva finančných, ekonomických a obchodných otázok odchylne od legislatívy Veľkej Británie a tiež sa na tieto územia nevzťahuje legislatíva prevzatá do britského práva z právnych noriem Európskej únie, nevzťahuje sa podľa práva platného vo Veľkej Británii Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia na pobrežné ostrovy a závislé územia.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť