Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Nezdaniteľná časť základu dane na dôchodkové sporenie ( II. a III. ) pilier. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Aktuálne » Nezdaniteľná časť základu dane na dôchodkové sporenie ( II. a III. ) pilier.

Nezdaniteľná časť základu dane na dôchodkové sporenie ( II. a III. ) pilier.

Nezdaniteľná časť základu dane na dôchodkové sporenie

V súvislosti so zmenou pomeru príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z 9% na 4% z vymeriavacieho základ § 22 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení bola zavedená možnosť dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a tieto dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie si môže uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane v zdaňovacích obdobiach rokov 2013-2016. , teda v tomto roku naposledy.

Táto nezdaniteľná časť základu dane je limitovaná a možno ju uplatniť v maximálnej výške 2% zo základu dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP , respektíve súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 . Táto suma podľa nesmie presiahnuť výšku 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Táto suma je aktuálne pre rok 2015 vo výške 988,80 eura.

Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie

Nezdaniteľná časť základu dane na na doplnkové dôchodkové sporenie. Zákon 650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení umožňuje sporenie na dôchodok a účastník si môže od základu dane uvedenom v § 5 a 6 ods. 1 a 2 ZDP   odpočítať sumu maximálne 180 Eur ročne za splnenia nasledovných predpokladov

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

  1. a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  2. b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, 35) ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).

Uvedené podmienky sú dané z dôvodu, že pôvodné ( a podstatne výhodnejšie ) režimy zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení boli podstatne obmedzené najmä čo sa týka predčasných výberov.

Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber ( § 19 zákona č. 650/2004 Z.z. ) a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 10, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

Táto možnosť je skôr teoretická, keďže predčasný výber je možný po 10 rokoch a táto lehota ešte zďaleka neuplynula.

 

Poznámka

Je potrebné upozorniť na fakt, že predčasné výbery, ktoré boli podľa starých predpisov možné už nezakladajú povinnosť zvýšiť základ dane z dôvodu, že zvýšenie základu dane sa vzťahuje na daňovníkov, ktorí by využili možnosť predčasného výberu po novom ( nový § 11 ods.10 ZDP na ktorý § 11 ods. 13 ZDP odkazuje.

 

 

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť