Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Ne/výhody podnikania formou verejnej obchodnej spoločnosti – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Ne/výhody podnikania formou verejnej obchodnej spoločnosti

Ne/výhody podnikania formou verejnej obchodnej spoločnosti

Ne/výhody podnikania formou verejnej obchodnej spoločnosti

 

V závislosti od povinnosti vytvárať základné imanie a ručenia spoločníkov poznáme dva druhy obchodných spoločností, a to osobné a kapitálové obchodné spoločnosti. Verejná obchodná spoločnosť je obchodným právo zaradená do kategórie osobných obchodných spoločností. Na rozdiel od kapitálových spoločností (s.r.o., a.s.) nevytvára povinne základné imanie, a to z dôvodu, že spoločníci v.o.s.  ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom spoločne a nerozdielne.

 

V.o.s. musia založiť minimálne 2 osoby – právnické alebo fyzické osoby. Obchodný zákonník neurčuje maximálny počet spoločníkov, ako je tomu napr. v porovnaní s  s.r.o.. Spoločníci v.o.s. ručia za záväzky  spoločnosti celým svojím majetkom, spoločníci kapitálových obchodných spoločností ručia za záväzky spoločnosti iba do výšky nesplatených vkladov. Ak by však založili dve fyzické osoby v.o.s. prostredníctvom PO – s.r.o., ktoré vlastnia, v podstate neručia celým svojim majetkom, ale iba majetkom s.r.o., v ktorej ako FO ručia iba do výšky nesplateného vkladu. Pri tomto postupe netreba opomenúť obmedzenia obsiahnuté vo všeobecných ustanoveniach obchodného zákonníka k obchodným spoločnostiam, podľa ktorých FO/PO môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v jednej jedinej spoločnosti.

Štatutárnym orgánom v.o.s. je každý zo spoločníkov, takisto na obchodné vedenie je oprávnený každý zo spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločník poverený obchodným vedením má povinnosť informovať ostatných spoločníkov o všetkých záležitostiach spoločnosti. Pri s.r.o. je štatutárnym orgánom jeden alebo viacerí konatelia, ktorí zároveň nemusia byť spoločníkmi.

Spoločenská zmluva o založení v.o.s. je platná, ak obsahuje: 1. Obchodné meno a sídlo, 2. Určenie spoločníkov, 3. Predmet podnikania  a 4. Podpis všetkých spoločníkov. Na zmenu spoločenskej zmluvy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. O zmene spoločenskej zmluvy s.r.o. rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné za prítomnosti spoločníkov, ktorí majú viac ako ½ hlasov.

Znak osobného ručenia vyvoláva na jednej strane väčšiu dôveru u potenciálnych obchodných partnerov, pretože spoločnosť musí riadne a načas plniť svoje záväzky. Ak by tomu tak nebolo a majetok spoločnosti nepostačuje na úhradu záväzkov, veriteľ môže svoje pohľadávky uplatniť u ktoréhokoľvek zo spoločníkov, keďže spoločníci ručia celým svojím majetkom, čo na strane druhej predstavuje obrovské riziko pre samotných spoločníkov. Neobmedzené ručenie môže spoločníkovi spôsobiť nepredstaviteľné straty na súkromnom majetku, čo je dôvodom, že tento typ obchodnej spoločnosti nie je veľmi obľúbený.

Vzhľadom k neobmedzenému ručeniu spoločníkov, ktorí ručia celým svojím súkromným majetkom, pri voľbe obchodného partnera – ďalšieho spoločníka, odporúčam postupovať s maximálnou starostlivosťou pri zvážení všetkých možných rizík, ktoré sú s konkrétnym druhom podnikania spojené.

 

 

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť