Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Návrh na zabezpečenie dôkazu – vzor – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Návrh na zabezpečenie dôkazu – vzor

Návrh na zabezpečenie dôkazu – vzor

Návrh na zabezpečenie dôkazu môže podať účastník konania pred začatím konania vo veci samej ako i po jeho začatí. Ide spravidla o dôkazy, ktorých vykonanie nie je schopný zabezpečiť sám ( napríklad výpoveď svedka, alebo vyhotovenie znaleckého posudku. ) Tento úkon môže účastník konania ( spravidla navrhovateľ , respektíve žalobca ) adresovať súdu už pred začatím konania , tak aj po jeho začatí. Spravidla tento návrh bude už predložený súdu v konaní.

Návrh sa pred začatím konania podáva vtedy ak by dôkazný prostriedok nebolo možné zabezpečiť neskôr, alebo len s veľkými ťažkosťami ( napríklad svedok odchádza do zahraničia) .

Návrh na zabezpečenie dôkazu má náležitosti podania podľa § 42 ods. 3 O.s.p. . Možno ho podať pred začatím konania § 78 O.s.p. i po jeho začatí § 102 O.s.p.

Náležitosti návrhu na zabezpečenie dôkazu § 42 ods. 3 O.s.p-

  1. kto ho robí,
  2. ktorej veci sa týka
  3. a čo sleduje,
  4. a musí byť
  5. podpísané a datované.

 

V Novom Civilnom sporovom poriadku účinnom od 1.7.2016 je tento inštitút zachovaný je však upravený v § 345 CUS a náležitosti podania sú upravené 127 CUS v podstate totožne.

 

VZOR

 

 

 

Okresný súd v Nitre

Štúrova ulica č. 9

949 68 Nitra

 

 

 

Navrhovateľ

 

Obchodné meno :                              Veriteľ a.s.

Sídlo                                                     Dlhá 23, 949 01 Nitra

IČO:                                                      11122233

Zapísaná na Okresnom súde Nitra v oddiel Sa vložka číslo 12000/N

Zastúpená :                       Ing. Jozef Novák, predseda predstavenstva

 

 

 

 

Návrh na zabezpečenie dôkazu

 

Žalobca a žalovaný uzavreli zmluvu o pôžičke dňa 15.10.2010 na sumu 5000 Eur, ktorá bola splatná dňa 15.11.2014 v celosti s 8% zmluvným ročným úrokom vo výške 1600 Eur ku dňu splatnosti pôžičky.

Žalovaný dlžnú sumu neuhradil v stanovenej lehote a preto ho žalobca vyzval na jej úhradu doporučeným listom zo dňa 15.1.2015. Na tento list žalovaný nereagoval vôbec a dlžnú sumu neuhradil. ( vIď prílohy ) .

Pri uzatváraní zmluvy o pôžičke bol prítomný Anton Nový narodený 1.7.1962 bytom Hlavná 175, 949 01 Nitra. Týmto ho navrhujem ako dôkaz vypočuť svedka Antona Nového nar. 1.7.1962 bytom Hlavná 175, 949 01 Nitra.

Je predpoklad, že svedok odchádza do zahraničia po 1.7.2015 a preto by jeho neskorší vyýsluch mohol byť problém

V Nitre 1.4.2015

 

Ing. Jozef Novák, predseda predstavenstva

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť