Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Nároky nevydatej matky voči otcovi dieťaťa – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Nároky nevydatej matky voči otcovi dieťaťa

Nároky nevydatej matky voči otcovi dieťaťa

 

Dnešná moderná doba je plná neviazaných a voľných vzťahov, ktoré často končia práve z dôvodu tehotenstva či materstva partnerky. Zákon o rodine pamätá aj na osamelé matky, ktoré s otcom dieťaťa nežijú v spoločnej domácnosti, resp. počas tehotenstva sa partner na ich výžive nijako nepodieľa. Osamelá matka sa často ocitá v zložitej finančnej situácii a partner sa mylne domnieva, že jeho povinnosťou je platiť iba výživné pre dieťa, a to až po jeho narodení.

Zákon o rodine upravuje nároky nevydatej matky v § 74. Ide o dva samostatné nároky voči otcovi dieťaťa, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov pred matričným úradom/súdom alebo rozhodnutím súdu.

1.Príspevok na výživu nevydatej matky je poskytovaný v pravidelných mesačných dávkach, najviac však po dobu 2 rokov a najneskôr odo dňa pôrodu. Výška výživného pre dieťa môže byť určená aj v rozpore s dobrými mravmi, príspevok na výživu nevydatej matky slúži iba na „vyrovnanie životnej úrovne matky“, nakoľko z dôvodu tehotenstva a následného pôrodu došlo na jej strane k poklesu príjmov. Súd pri jeho určení bude prihliadať na schopnosti, možnosti a majetkové pomery otca a na druhej strane na opodstatnené výdavky matky.

  1. Príspevok na úhradu niektorých nákladov v súvislosti s  tehotenstvom a pôrodom je jednorazovým plnením primeranej výšky. Matka v konaní preukazuje výšku nákladov vzniknutých v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, napr. na vitamíny, výživové doplnky a lieky, tehotenské oblečenie a obuv, hygienické potreby a pomôcky do pôrodnice. Po preukázaní zvýšených výdavkov súd štandardne rozhodne o úhrade nákladov pomerne, v odôvodnených prípadoch môže rozhodnúť aj inak. Toto právo sa premlčí uplynutím 3 rokov odo dňa pôrodu.

Zákon o rodine umožňuje aj tehotnej žene domáhať sa voči domnelému otcovi, aby vopred poskytol sumu potrebnú na zabezpečenie výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na výživu pre dieťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka, t.j. v prípade osamelej ženy 37 týždňov. Návrh môže podať iba tehotná žena, nie žena po pôrode. Súd túto povinnosť ukladá „domnelému otcovi“. Ide o muža, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, teda postačuje, že súložil s matkou dieťaťa v čase rozhodnom pre splodenie dieťaťa.

Čo v prípade, ak neskôr znalecký posudok jednoznačne vylúči otcovstvo muža, ktorý nevydatej matke poskytoval vyššie uvedené plnenia? Spotrebované výživné sa nevracia a nemožno ho žiadať od matky ani od samotného dieťaťa, ale v zmysle § 79 zákona o rodine umožňuje tomu, kto celkom alebo sčasti za iného plnil vyživovaciu povinnosť, požadovať od neho tieto plnenia spolu s úrokom z omeškania v trojročnej premlčacej dobe.

 

Príklad č.1:    

Príjem nevydatej matky pred tehotenstvom bol 450 € netto. V súčasnosti poberá nemocenskú dávku z dôvodu rizikového tehotenstva cca 350 €, pričom jej výdavky na hypotéku a inkaso predstavujú 300 €. Zostávajúca suma 50 € jej nepostačuje na pokrytie zvýšených výdavkov v tehotenstve, najmä pokiaľ ide o stravu. Matka sa bude návrhom voči otcovi dieťaťa domáhať, aby ho súd zaviazal prispievať na jej výživu sumou 100 € mesačne.

Príklad č.2:

Nevydatá matka si z dôvodu tehotenstva zakúpila tehotenské oblečenie a zdravotnícku obuv spolu v hodnote 150 €. Na lieky a výživové doplnky doplácala mesačne cca 10 €, teda spolu 100 € a za potreby do pôrodnice zaplatila 40 €. Matka sa bude návrhom voči otcovi dieťaťa domáhať, aby ho súd zaviazal k príspevku na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom vo výške 290 €.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť