Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Náklady na nákup pohonných hmôt u motorového vozidla.  – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Náklady na nákup pohonných hmôt u motorového vozidla. 

Náklady na nákup pohonných hmôt u motorového vozidla. 

Náklady na nákup pohonných hmôt u motorového vozidla. 

Tu je potrebné rozlišovať medzi subjektmi, ktoré

  1. majú zaradené motorové vozidlo v obchodnom majetku a
  2. osobami, ktoré nemajú motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku.

Motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku

Podnikateľ – daňový subjekt ktorý má vozidlo zaradené v obchodnom majetku   výdavky na spotrebované PHL môže uplatniť  v zmysle § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z.z., tromi spôsobmi

Prvý a najčastejší sú paušálne výdavky kedy nie je potrebné viesť knihu jázd

vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,

Toto ustanovenie umožňuje vychádzať z dokladov o nákupe PHL  a primeraného počtu najazdených km pričom sa vychádza zo stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia. Primeranosť sa samozrejme zistí podľa teoretickej spotreby uvedenej v technickom preukaze. Keďže nie je povinnosť viesť knihu jázd potom je možné vychádzať z aritmetického priemeru / nie je zistiteľný počet jázd v meste / .

Z pohľadu účtovníctva ( jednoduché účtovníctvo )  sa to prejaví takým spôsobom, že doklady o nákupe PHL budú účtované v nákladoch v plnej sume a v rámci závierkových účtovných ako zníženie výdavkov vo výške 20% .

na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,

 

Druhý prípad je použiteľný skôr vo väčších firmách

na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,

Keďže takáto evidencia zachytáva pohyb vozidla v reálnom čase detailne je možné na základe tejto evidencie uplatniť výdavky na PHL v plnej výške. Samozrejme je to dané tým, že z tejto evidencie vie správca dane zistiť o akú cestu sa jedná.

 

Na základe knihy jázd a nákupu PHL

 

podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, 88a) alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, alebo

Knihou jázd preukazuje existenciu jazdy a dokladmi PHL zas spotrebu  a cenu PHL. Pričom vychádza z údajov o spotrebe v technickom preukaze / osvedčení .

Motorové vozidlo nezaradené v obchodnom majetku.

V prípade ak nemá podnikateľ vozidlo zaradené v obchodnom majetku môže uplatniť náhradu za spotrebované pohonné látky v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) ZDP . Tu je potrebné poznamenať, že tento spôsob môže uplatniť len v prípade ak vozidlo nebolo predtým zaradené v obchodnom majetku.

V takom prípade ide o primeraný postup podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

A teda spotrebu PHL bude možné určiť na základe technického preukazu/ osvedčenia o evidencii

  1. a) ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40%,

 

  1. b) ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste,

 

  1. c) ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu 8a) v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla,

 

  1. d) ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu 8a) bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20%.

Osobitným predpisom je v tomto prípade Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z.z. o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel.

Druhou možnosťou pre osoby, ktoré nemajú motorové vozidlo zahrnuté v obchodnom majetku je istá forma paušálnych výdavkov a to

vo vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50% z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť