Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Nájom motorového vozidla a vplyv na základ dane – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Nájom motorového vozidla a vplyv na základ dane

Nájom motorového vozidla a vplyv na základ dane

Spoločnosť prenajíma osobné motorové vozidlo, ktoré má v majetku od 01.01.2015 od 1.3.2016 za dohodnutú sumu 500 eur / mesačne. Obstarávacia cena vozidla je 25000 Eur . Ako ovplyvní základ dane ustanovenie 19 ods. 3 písm. a) ZDP ? : Spoločnosť má hospodársky rok začínajúci od 1.08.2015 do 31.07.2016

Vychádzajúc zo znenia otázky uvádzame nasledovné

  • 19 ods. 3 písm. a ) ZDP   je účinný od 1.1.2016, a v zmysle prechodných ustanovení § 52zq ods. 10 ZDP sa použije už na daňové priznanie podávané po 31.12.2015, teda i na tento aktuálny prípad.

Vychádzame z toho, že osobný automobil sa odpisuje v I odpisovej skupine teda 4 roky ( 48 mesiacov ) . Rovnomerný odpis bude teda 25000/48=520,83 Eur / mesačne , čo je ročne 6249,96 Eur )

Inú možnosť spoločnosť nemá, keďže zrýchlené odpisy sa môžu použiť len pre majetok zaradený do 2 a 3 odpisovej skupiny § 26 ods. 3 ZDP.

  • 19 ods. 3 písm. a) ZDP citujeme

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29), okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku; neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu,

Ustanovenie § 19 ods. 3 písm. a) ZDP testuje výdavky ( teda odpisy ) sa testujú voči výnosom pri zohľadnení

  • Doby prenájmu majetku ( teda ak je ročný odpis 2400 Eur , tak za 3 mesiace je to 600 Eur )
  • Rozsahu prenájmu majetku (teda ak je ročný odpis 2400 Eur , tak 50% z majetku predstavuje odpis 1200 Eur )

V tomto prípade je situácia jednoduchšia, keďže testujeme len dobu prenájmu majetku čo predstavuje 5 mesiacov zdaňovacieho obdobia ( hospodársky rok 08/2015-07/2016) . V tomto konkrétnom prípade ide o odpis vo výške 520,83*5=2604,15 Eur a výška prenájmu je 500*5=2500 Eur . To znamená, že spoločnosť bude musieť upraviť základ dane o sumu rozdielu medzi sumou 2604,15 a sumou 2500 Eur, čiže o sumu 104,15 Eur.

Úpravu vykoná mimo účtovne v daňovom priznaní PO ( tabuľka B , riadok 3 tlačiva DP pre rok 2015 ) .

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť