Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Motorové vozidlo ako nepeňažný príjem zamestnanca – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Motorové vozidlo ako nepeňažný príjem zamestnanca

Motorové vozidlo ako nepeňažný príjem zamestnanca

Spoločnosť poskytuje zamestnancovi motorové vozidlo aj na súkromné použitie. Ako sa vysporiada tento príjem z daňového hľadiska

Pri použití motorového vozidla zamestnancom i na súkromné účely ide o nepeňažný príjem zamestnanca , ktorý sa zdaňuje spôsobom uvedeným v § 5 ods.3 písm. a) ZDP . Do nepeňažného príjmu zamestnanca vstupuje nasledovne

počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania 1) vrátane, suma vo výške 1% v

1. prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, 6) na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši,

2. nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12,5% k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch,

Príklad

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi osobné motorové vozidla na súkromné i služobné účely v obstarávacej cene 20.000 Eur ( pre jednoduchosť neuvažujeme s DPH ) .

1% z OC v prvom roku je 200 Eur , čo bude nepeňažný príjem za každý mesiac

V nasledujúcich rokoch sa obstarávacia cena zníýi o 12,5% každý rok teda

Nepeňažný príjem bude teda predstavovať 1% zo zníženej OC 175 Eur / mesačne

2 . rok bude obstarávacia cena 20.000-(12,5% .20.000)= 17500 Eur

3 rok bude obstarávacia cena 20.000-5000 Eur = 15.000 Eur

Nepeňažný príjem bude teda predstavovať 1% zo zníženej OC 150 Eur / mesačne a rovnakým spôsobom sa bude postupovať aj v ďaľších rokoch až po ôsmy rok. Deviaty rok už bude OC v podstate nulová, len je otázka, či nejaká firma bude mať auto v majetku 8 rokov.

Z hľadiska daňového budú pre firmu odpisy majetku plne uznaným daňovým nákladom, pričom plne uznané bude i PHM na služobné účely. PHM na súkromné účely zamestnanca bude spoločnosť buď požadovať na preplatenie, alebo si ich bude zamestnanec platiť sám. Nevyhnutnosť viesť evidenciu jázd je zrejmá, pretože inak sa nebude dať odlíšiť firemné PHM od súkromnej spotreby.

Nepeňažný príjem zamestnanca je vymeriavacím základom pre zdravotné i sociálne poistenie.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť