Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Kto nie je povinný podať daňové priznanie a komu sa oplatí podať daňové priznanie. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Kto nie je povinný podať daňové priznanie a komu sa oplatí podať daňové priznanie.

Kto nie je povinný podať daňové priznanie a komu sa oplatí podať daňové priznanie.

V tomto čase všetci finišujú s prípravou daňových priznaní i keď pripomínam, že je stále čas podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o maximálne 3 respektíve šesť mesiacov ak ste mali zdaniteľné príjmy zo zahraničia.

V tejto súvislosti si je potrebné uvedomiť, že všetci, ktoré dosiahli zdaniteľné príjmy podľa § 6 až 8 ZDP sú povinní daňové priznanie podať, ale i tí, ktorí dosiahli len príjmy podľa § 5 – závislá činnosť sa tejto povinnosti nezbavujú, len majú situáciu zľahčenú tím, že za splnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 4 ZDP za nich zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane, ktoré nahrádza daňové priznanie.

Rovnako je daňové priznanie povinný podať každý, kto dosiahol daňovú stratu.

Daňové priznanie nemusia podať tí, ktorí majú zdaniteľné príjmy nepresahujúce 50% sumy podľa
§ 11 ods. 2 písm. a)
, čo je aktuálne suma 1 867,97 €.

Do tejto sumy sa nezapočítava príjem, ktorý je zdanený zrážkovou daňou v zmysle § 43 ZDP a tento príjem sa považuje za daňovo vysporiadaný ( u daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou ide v podstate s výnimkou príjmov z vyplatenia podielových listov § 43 ods. 6 pím.c ZDP ) a príjem u ktorého sa daňovník nerozhodol zrážkovú daň považovať za preddavok na daň v zmysle § 43 ods. 7 ZDP ( príjmy uvedené v § 43 ods. 6 písm. a) a b) ZDP.

Toto ustanovenie § 32 ods. 1 ZDP nadobudlo význam v súvislosti so zrušením možnosti uplatniť si odpočítateľnú položku z pasívnych príjmov ( teda z príjmom podľa § 6 ods. 3 ( prenájom ) § 6 ods. 4 ( z použitia diela a umeleckého výkonu ) a príjmov podľa § 7 a 8. Rovnako toto ustanovenie nadobudlo na význame po zásadnom obmedzení paušálnych výdavkov až k nepoužiteľnosti zákonom 395/2012 Z.z. čo postihlo najmä prenajímateľov nehnuteľností. Samozrejme ostalo stále možnosť spraviť si na to živnosť, ale po presiahnutí vymedzenej hranice ste sa stali povinnými platcami do sociálnej poisťovne, čo znamenalo, že hlavne pri prenájmoch, ktoré slúžili ako doplnkový zdroj príjmov by stratili tieto ekonomický zmysel.

Keďže zákon 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov pri aplikácii § 32 ods. 1 ZDP nerozlišuje či v sume 1867,97 Eur je zahrnutý aktívny, respektíve pasívny príjem je možné takto rozdelením príjmu medzi spoluvlastníkov nehnuteľnosti , respektíve manželov tento oslobodiť zo zdanenia až do výšky 2367,97 Eur na osobu čo predstavuje efektívnu daňovú úsporu v hodnote 449,91 Eur v čistom.

Ako sme sa k tejto sume dopracovali

50% zo sumy 11 ods. 2 písm. a) ZDP je pre rok 2013 suma 1 867,97 €.

500 Eur je príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP

Prílklad

Starší manželia v domove dôchodcov prenajímajú rekreačnú chatu. Za prenájom obdržia ročne 4700 Eur . Výdavky spojené s prenájmom chaty majú vo výške 1000 Eur ( voda, elektrina, daň z nehnuteľností ) .

Aké majú možnosti

  1. Manžel zdaní rozdiel 3700 Eur a zaplatí daň z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP v sume 703 Eur.
  2. Manželia si rozdelia príjem podľa § 6 ods. 15 ZDP v pomere 50%/50%. U každého z nich to bude suma 2350 Eur, čo je menej ako 2367,97 Eur (1867,97 + 500) a teda nemusia podávať DP a ich daňová povinnosť bude 0 Eur

Takýchto príkladov by sa dalo nájsť viacero. Je to dôkaz toho, že informácie o daňových predpisoch majú svoju cenu.

JUDr. Samuel Diatka

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť