Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok do konkurzného konania – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Konkurz a exekúcia » Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok do konkurzného konania

Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok do konkurzného konania

Tento vzor predstavuje prihlášku nezabezpečenej pohľadávky/vok do konkrzného konania vypracovanú podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii   . Od 1.1.2012 je nové tlačivo prihlášky pohľadávky do konkurzného konania – samostatne pre nezabezpečené pohľadávky a samostatne pre zabezpečené pohľadávky. Od 1.1.2012 je možné prihlásiť nezabezpečené pohľadávky do konkurzného konania  na jednom tlačive.

Právna úprava prihlasovania pohľadávok je obsiahnutá najmä v § 28 a 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii .

Náležitosti pohľadávky v podstate vychádzajú z náležitostí podania v občianskom súdnom konaní, ale sú konkretizované pre toto špecifické konanie. Sú to

a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,

b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,

c) právny dôvod vzniku pohľadávky,

d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,

e) celková suma pohľadávky,

f) podpis.

Prihláška sa podáva do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v Obchodnom vestníku v jednom rovnopise správcovi konkurznej podstaty. Podrobnejšie o prihláške pohľadávvky hovorím v článku

https://webpravo.eu/clanky/305

 

Vzor prihlášky pohľadávky si môžete stiahnuť tu

konkurz_a_restrukturalizacia_suhrnna_prihlaska_pohladavok

Súhrnná prihláška pohľadávky do konkurzu [wpdm_file id=1]

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Zmluva o kúpe prenejatej veci

  Zmluva o kúpe prenajatej veci nie je absolútnym obchodom, to znamená , že pri jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť